Kalendarz wydarzeń

O kolejnych Instrumentach Finansowych Polityki Spójności 2014-2020 z bankowcami

2017-03-03

W piątek 3 marca br. w Związku Banków Polskich odbyło się specjalne seminarium podczas którego Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawił bankom komercyjnym i spółdzielczym, informacje na temat instrumentów finansowych, w ramach wybranych programów operacyjnych, w których BGK pełni funkcję Menadżera Funduszu Funduszy.

Od lewej: Pan Jarosław Kała, Dyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w BGK, Pani Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w BGK, Pani Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający w BGK, Pan Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych w ZBP

Podczas spotkania, w którym wzięło udział kilkudziesięciu przedstawicieli banków – potencjalnych Pośredników Finansowych, omówiono rodzaje instrumentów finansowych, planowaną wysokość alokacji oraz planowany harmonogram naborów na Pośredników Finansowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz 10 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Uczestnicy spotkania

Łączna wartość wsparcia przewidzianego w powyższych programach w formie zwrotnych instrumentów finansowych wynosi 6,3 mld zł i zostanie przeznaczona na  rozwój sektora MŚP, projekty realizowane przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii, a także rewitalizację.

Dodatkowo omówiono również założenia instrumentu finansowego realizowanego w ramach projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka realizowanego ze zwrotu środków z instrumentów inżynierii finansowej poprzedniej perspektywy 2007-2013, który wspierać będzie rozwój przedsiębiorstw branży turystycznej na obszarze 5 województw Polski Wschodniej.

Spotkanie było kolejnym z cyklu spotkań organizowanych przez ZBP, we współpracy z parterami publicznymi, zachęcających i przygotowujących sektor bankowy do udziału w procesie dystrybucji środków zwrotnych nowej perspektywy finansowej UE. Sektor bankowy posiada nie tylko przygotowanie kapitałowe, ale przede wszystkim doskonale rozwiniętą sieć obsługi beneficjentów w terenie oraz niezbędne doświadczenie i procedury bezpieczeństwa w obsłudze środków finansowych, w tym publicznych. Zwiększenie udziału instrumentów finansowych oraz zaangażowania prywatnego sektora finansowego w procesie rozwoju kraju i absorpcji środków unijnych jest także jednym z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Kontakt do ZBP ws. szczegółów: Zespół ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych: programy@zbp.pl / tel.: 22/ 696 64 96