Kalendarz wydarzeń

IX Kongres Bancassurance

2017-10-05

Kolejny raz przyszło nam dyskutować o regulacjach, a nie o dynamicznie zmieniających się potrzebach rynku – tym stwierdzeniem wiceprezes Związku Banków Polskich mec. Jerzy Bańka rozpoczął obrady dziewiątego już Kongresu Bancassurance.

Trudno odmówić słuszności temu twierdzeniu – zbliżający się termin implementacji do prawa państw członkowskich dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD) czy konieczność stosowania od maja przyszłego roku postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) stanowić będą zarówno dla banków, jak i ubezpieczycieli poważne zadanie.

Wiceprezes ZBP przypomniał, że kolejne edycje październikowej konferencji stanowią nie tylko próbę reasumpcji aktualnej sytuacji w branży. – Podczas kongresu macie państwo szansę uzyskać wiedzę, którą wykorzystacie w praktyce – dodał mec. Jerzy Bańka. Nawiązał również do tematu, który przez minione dwa lata budził największe emocje podczas kongresów, czyli Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego.

Dziś możemy spojrzeć na tę rekomendację zupełnie inaczej. Pokazała ona z pewnym wyprzedzeniem, jak rynek może dostosować się do nowych rozwiązań regulacyjnych – dodał wiceprezes ZBP. Wskazał także na uchybienia w funkcjonowaniu rynku bancassurance w minionych latach, których konsekwencją było wprowadzenie przez nadzór bardziej restrykcyjnych instrumentów o charakterze regulacyjnym. Owe nieprawidłowości wynikały najczęściej z braku poszanowania wysokich standardów etycznych. – Kalkulacja zysku konkurowała z interesem klientów. Tu musi nastąpić radykalna zmiana – zauważył wiceprezes ZBP, podkreślając konieczność poprawy reputacji sektora bancassurance w oczach klientów.

Z badań ZBP wynika, że rynek cały czas nie odzyskał należnej dobrej opinii. Musimy znaleźć sposób jak przyspieszyć odzyskiwanie dobrego wizerunku – wskazał mec. Jerzy Bańka. Wyraził również nadzieję, iż po burzliwym okresie zmian prawnych doczekamy się stabilizacji, co pozwoli skupić się podczas kolejnych kongresów na etycznym i biznesowym aspekcie funkcjonowania rynku.

Do niełatwych doświadczeń przeszłości odniósł się również wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Andrzej Maciążek. Podkreślił potrzebę dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami rynku z udziałem wszystkich interesariuszy, w analogiczny sposób jak to ma miejsce w krajach zachodnioeuropejskich. Nawiązując do nadchodzących zmian legislacyjnych, Andrzej Maciążek zaznaczył, że na wdrożenie IDD Polska jest w znacznej mierze gotowa. Nieco więcej pracy kosztować będzie dostosowanie się do wymogów RODO, w tym również wypracowanie dobrych praktyk. Kluczowym wyzwaniem pozostają jednak kwestie technologiczne i adaptacja usług do oczekiwań współczesnego, mobilnego klienta.

Jak wygląda sektor bancassurance po pierwszych sześciu miesiącach roku 2017? Kwestię tę omawia szczegółowo raport PIU, przedstawiony podczas kongresu przez przewodniczącą Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity w Izbie, Agnieszkę Gocałek. Badanie objęło 23 zakłady, reprezentujące ok. 97% rynku. Po ubiegłorocznym załamaniu podniósł się wolumen sprzedaży produktów inwestycyjnych, obecnie stanowią one 86% całego Działu 1 (ubezpieczeń życiowych). Oznacza to wynik lepszy niż w latach 2015–2016. Równocześnie zmniejszył się wolumen produktów powiązanych z produktem bankowym. – Jest to efekt Rekomendacji U – przypomniała Agnieszka Gocałek. Odnotowano też duży wzrost liczbowy produktów niepowiązanych. Wzmacnia się także trend przejścia z produktów grupowych na indywidualne, sukcesywnie rośnie również zainteresowanie produktami ze składka jednorazową. – W przypadku produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym polisy indywidualne stanowią ponad 80% – dodała przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Równocześnie poprawił się wynik techniczny dla całego działu ubezpieczeń życiowych – z 1 mld 300 mln zł w 2016 do 1,5 mld zł w 2017 r.

W obszarze produktów Działu 2 rosnące znaczenie mają z kolei polisy komunikacyjne, dziś mające zaledwie jednoprocentowy udział w rynku. Na ten produkt jako najbardziej przyszłościowy wskazują również bankowcy, o czym świadczą wyniki badania przeprowadzonego przez TNS Kantar na zlecenie ZBP. Wyniki analiz prezentował dyrektor Zespołu ds. Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych ZBP, Norbert Jeziolowicz. Czy łączenie produktów to obszar perspektywiczny dla działalności banków? Na to pytanie odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło w tym roku 29% bankowców. 64% respondentów widzi z kolei w produktach bancassurance istotną wartość dodaną dla swych klientów.

Jakich ubezpieczeń oczekują klienci banków? 74% ankietowanych wskazało na produkty zabezpieczające spłatę kredytu, na drugim miejscu znalazły się polisy majątkowe. 45% badanych oczekuje dobrego ubezpieczenia karty płatniczej, a co piąty respondent wskazał na polisy inwestycyjne.

Karol Jerzy Mórawski