Kalendarz wydarzeń

V edycja konkursu Etyka w Finansach

2017-01-18

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła V polską konkursu Etyka w finansach (Ethics in Finance). Organizatorem światowej edycji jest Obserwatorium Finansowe, szwajcarska fundacja non profit w Genewie (www.robincosgroveprize.org). Jednym z partnerów międzynarodowej edycji jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Ideą konkursu Etyka w finansach jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów oraz środowisko akademickie. W dobie przyśpieszonego budowania kapitalizmu, dotkniętego głębokim kryzysem finansowym, refleksja nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych, jak i odbudować zaufanie klientów do banków, jest niezwykle potrzebna.

Konkurs Etyka w Finansach daje młodym pracownikom, studentom i naukowcom szansę aby podzielili się z nami pasją do wykonywanej pracy, a także pomysłami na usprawnienie i ulepszenie systemu. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

 

W polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 30 000 zł. Sponsorami nagród są:

 

 

Jak wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych, do 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

 

Zainteresowani udziałem w konkursie, powinni wysłać zgłoszenie na adres: sekretarzkeb@cpb.pl

 

Końcowy termin nadsyłania zgłoszeń to 28 lutego 2017 r.

Prace należy przesłać do 14 kwietnia 2017 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas specjalnej uroczystości w czerwcu 2017 r.

 

Więcej informacji:
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich

ul. Kruczkowskiego 8

00-380 Warszawa

Tel. 720 895 222
Faks 22 48 68 403

e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl

Materiały do pobrania