Kalendarz wydarzeń

Banki komercyjne łączą siły z BGK i KUKE, aby wspólnie wspierać ekspansję zagraniczną polskich firm

2017-09-14

Po sprawnym uruchomieniu wypłat z tytułu „Programu 500+” dla polskich rodzin, banki łączą siły, aby wspierać kolejną ważną inicjatywę z perspektywy odpowiedzialnego rozwoju: ekspansję zagraniczną rodzimych firm. Z inicjatywy Związku Banków Polskich powstał projekt pt. „Ekspansja zagraniczna w praktyce”, w ramach którego banki komercyjne we współpracy z BGK i KUKE zorganizują seminaria dla przedsiębiorstw, ukierunkowane na szerzenie wiedzy na temat perspektywicznych rynków eksportowych i instrumentów finansowania działałności zagranicznej. Pieczę nad tym projektem sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą: reprezentanci Związku Banków Polskich, KUKE SA, Banku Gospodarstwa Krajowego  oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

„Banki odgrywają ważną rolę w rozwoju Polski dzięki swojej podstawowej działalności, a więc udzielaniu finansowania i dostarczaniu rozwiązań do zarządzania finansami osobistymi i firmowymi. Zależy nam jednak na tym, aby nasz wkład nie ograniczał się wyłącznie do tej podstawowej działalności, chcemy i możemy zrobić więcej, łącząc siły. Jako sektor jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc Polakom w uzyskaniu wsparcia z tytułu „Programu 500+”, teraz chcielibyśmy wesprzeć inny ważny z perspektywy rozwoju kraju obszar, jakim jest ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw. W bliskiej współpracy z dwoma instytucjami publicznymi o ogromnym doświadczeniu w tym zakresie, BGK i KUKE, stworzyliśmy projekt, w ramach którego będziemy dzielili się z przedsiębiorcami zainteresowanymi działalnością na rynkach zagranicznych wiedzą na temat warunków panujących na tych rynkach oraz instrumentów finansowych, które mogą pomóc im finansować tą ekspansję. Z obserwacji i doświadczeń banków wynika, że to właśnie niewystarczająca wiedza na temat rynków zagranicznych i możliwości finansowania są jednymi z hamulców podejmowania ekspansji zagranicznej przez polskie firmy. W realizację projektu zaangażowały się banki komercyjne będące członkami ZBP, a jednocześnie członkami międzynardowych organizacji finansowych obecnych w różnych częściach świata. Łącząc siły chcemy dostarczyć polskim firmom jak najpełniejszych, praktycznych informacji na temat interesujących ich kierunków ekspansji, zachęcając je do rozwoju działalności zagranicznej”, mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP.

Pierwsze seminarium z tej serii odbędzie się 26 września w Katowicach. W trakcie tego wydarzenia eksperci BGK, KUKE i PAIH opowiedzą w trakcie dyskusji panelowej o najlepszych praktykach w handlu międzynarodowym na bazie wieloletnich doświadczeń zgromadzonych przez te instytucje we wspieraniu polskich firm w wychodzeniu na rynki zagraniczne. Po dyskusji odbędą się sesje tematyczne poświęcone Azji (ze szczególnym uwzględnieniem Chin), Afryce Północnej oraz Europie Środkowo-Wschodniej, zorganizowane przez banki komercyjne – HSBC Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A. oraz Societe Generale S.A. Oddział w Polsce – posiadające znaczne „know-how” w zakresie tych rynków eksportowych. Seminarium jest przeznaczone dla wszystkich firm zainteresowanych ekspansją zagraniczną. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/ekspansja-zagraniczna-w-praktyce/

Ekspansja zagraniczna polskich firm jest jednym z motorów rozwoju gospodarczego Polski i jednym z kluczowych obszarów „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w zakresie zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego opartego na dotychczasowych i nowych przewagach.