Kalendarz wydarzeń

Raport InfoDOK: Utracony dowód osobisty problemem na średnio 30 tysięcy złotych

2017-09-19

W II kwartale 2017 r. z wykorzystaniem cudzej tożsamości próbowano wyłudzić 1631 kredytów na łączną kwotę 114 milionów złotych. Rekord padł w województwie śląskim, gdzie chciano ukraś w ten sposób aż 25 milionów złotych. Średnia kwota tego rodzaju przestępstw wyniosła aż 30 tys. zł. – wynika z najnowszego Raportu InfoDOK zaprezentowanego na wtorkowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

  • Związek Banków Polskich po raz kolejny wystąpił do Ministerstwa Finansów i Komitetu Stabilności Finansowej o zmianę sposobu finansowania upadłości SKOK

W nawiązaniu do wydanej dn. 15 września br. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku (SKOK Wybrzeże), niezbędny jest powrót do dyskusji na temat sposobu finansowania procesu upadłościowego i wypłaty gwarantowanych depozytów zgromadzonych w tych podmiotach przez banki, a także niemożności zaliczania wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny do kosztów uzyskania przychodu. Są to kwestie niezwykle istotne z punktu widzenia stabilności oraz bezpieczeństwa sektora finansowego.

Co do zasady, proces restrukturyzacji i upadłości SKOK powinien być finansowany ze środków innych niż te, które zostały zgromadzone przez Klientów banków w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym na poczet gwarantowania ich depozytów.

„Banki nie chcą więcej płacić na SKOKi” – mówi Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Do tej pory ze środków zgromadzonych w BFG sektor bankowy przeznaczył na ten cel ponad 4,2 mld złotych.

  • Raport InfoDOK

Dowód osobisty to nie tylko kawałek plastiku – to nasza tożsamość, która może zostać wykorzystana do dokonania szeregu przestępstw. Statystycznie, włącznie z weekendami, w II kwartale odnotowywano 18 prób wyłudzeń dziennie. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 1,26 mln zł.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w II kwartale 2017 r. wyniosła ponad 114 mln zł. To najwyższy od trzech lat wynik. Jest to głównie efekt trzeciego w historii przypadku próby wyłudzenia kwoty 25 milionów złotych (woj. śląskie). Odnotowano łącznie 29 przypadków prób wyłudzeń przekraczających 500 tys. zł – średnia z pozostałych 1602 prób wyniosła dokładnie 30.144 zł – powiedział Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

 

Łącznie od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono już 71,1 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,8 mld złotych.

Przestępczość tego typu może dotknąć nie tylko każdego Kowalskiego, ale również wiele firm, które w kontaktach z klientami weryfikują ich tożsamość za pomocą dowodu osobistego. Zdarzają się np. przypadki zakładania fikcyjnej działalności gospodarczej. Na szczęście – dzięki temu, że Polacy wiedzą, że każdy zgubiony lub skradziony dokumenty tożsamości trzeba zastrzec w banku – udaje się skutecznie ograniczać kradzież tożsamości i walczyć z przestępstwami dokonywanymi z użyciem cudzych danych – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Więcej na www.DokumentyZastrzezone.pl

Materiały do pobrania