Kalendarz wydarzeń

Obradowała Rada Związku Banków Polskich

2018-11-26

Obradowała Rada Związku Banków Polskich. W trakcie dzisiejszego posiedzenia omówiono m. in. kwestie dotycząca zmian legislacyjnych w obszarze nadzoru nad rynkiem finansowym. Ponadto dyskutowano nad propozycjami zmian w Rekomendacji S.

W związku ze zmianą profilu działalności Banku Raiffeisen Polska SA, rezygnację z członkostwa w Radzie ZBP złożył Pan Piotr Czarnecki. Do Rady Związku został powołany Pan Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.

Bezpośrednio przed posiedzeniem Rady Związku obradowała sekcja banków dużych ZBP. Tu również nastąpiły zmiany w składzie prezydium. Miejsce dotychczasowego przewodniczącego Pana Piotra Czarneckiego zajął Pan Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku SA.