Kalendarz wydarzeń

Europejski Kongres Gospodarczy

2018-05-16

W Katowicach, 14-16 maja 2018 r. odbyła się jubileuszowa 10-ta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Kongres jest miejscem wymiany poglądów na temat głównych trendów gospodarczych oraz perspektyw ekonomicznych zarówno w Polsce, Europie jak i na świecie. Obszary dyskusji podczas Kongresu łączą takie hasła jak: perspektywy wzrostu i konkurencyjności, zmiany technologiczne z jej aktualnymi i przyszłymi skutkami, współpraca gospodarcza w ramach wolnego rynku czy też odpowiedzialność i środowisko. Tegoroczna tematyka Kongresu skupiał się nie tylko na bieżących problemach ekonomicznych ale przede wszystkim na poszukiwaniu innych kierunków rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii, wspierania start-up, jak również optymalnych form finansowania inwestycji.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabrakło tematów związanych z finansami w tym z bankowością elektroniczną, problematyką Strefy euro, obszarem Fintech-ów czy też cyberbezpieczeństwem. Co roku Związek Banków Polskich jest aktywnym uczestnikiem katowickiego Kongresu. Wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński był tegorocznym prelegentem dyskusji dotyczącej budowy i rozwoju Polskiego rynku kapitałowego jak również jego wpływu na gospodarkę.

W Katowicach na przestrzeni trzech dni miało miejsce ponad 150 sesji i debat z udziałem  ponad  900  prelegentów oraz 11 tys. uczestników. Wśród prelegentów tegorocznego kongresu byli m.in. komisarze  unijni,  premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone były rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy