Kalendarz wydarzeń

International Week Warsaw

2018-05-18

18 maja br. w Klubie Bankowca w Warszawie zainaugurowano kolejną edycję International Week Warsaw – spotkania młodych przedstawicieli najbardziej prestiżowych ekonomicznych uczelni na świecie. Wśród uczestników znaleźli się studenci m.in. z Niemiec, Ukrainy, Francji, Turcji, Japonii czy Izraela. Wydarzenie było również współorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundację GPW w ramach Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”.

W ramach tegorocznej edycji Warszawski Instytut Bankowości zaprosił uczestników na spotkanie z Prezesem Związku Banków Polskich – Krzysztofem Pietraszkiewiczem, który przedstawił studentom najważniejsze wydarzenia najnowszej historii polskiej gospodarki, omówił szanse, wyzwania i zagrożenia współczesnego sektora finansowego oraz zachęcał młodych do aktywnego działania na rzecz rozwoju swoich krajów.

Zagraniczni studenci aktywnie odnosili się zarówno do samego wystąpienia, jak i udostępnionych materiałów. Interesowała ich treść raportu „Poland and Europe. Challenges and limitation” wydanego przez ZBP, a także kwestie przyszłości systemu ekonomicznego Polski, Europy i Świata, a także bieżąca sytuacja gospodarcza w Europie.

Kolejnym punktem agendy był quiz sprawdzający wiedzę ekonomiczną studentów, zawierający pytania m.in. z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych, sytuacji gospodarczej na świecie, kursu walut czy oszczędzania. Osoby z najlepszymi wynikami zostały nagrodzone upominkami.

Ostatnim punktem programu była wizyta w jednej z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce -  Giełdzie Papierów Wartościowych.

International Week Warsaw to międzynarodowy program wymiany studenckiej, funkcjonujący w ramach działalności International Week Coordinatoing Organisation (IWCO), organizacji mającej na celu wspieranie międzykulturowej współpracy uczelnianej.

Głównym założeniem projektu jest ukazanie uczestnikom polskiego systemu gospodarczego,  także kultury, historii i tradycji. Oprócz aktywności umożliwiających wzajemne poznanie i integrację kulturową, projekt zawiera również część merytoryczną ściśle związaną jest z tematyką biznesową i ekonomiczną.