Kalendarz wydarzeń

Spotkanie ws wytycznych EUNB dot. oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego

2018-05-29

29 maja br. w Klubie Bankowca w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli banków zajmujących się wdrażaniem Wytycznych EUNB dot. oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, oraz sprawami wynagrodzeń z przedstawicielami EY.

W obszarze Wytycznych dot. odpowiedniości zaproszeni goście omówili następujące zagadnienia: polityki wewnętrzne instytucji finansowej powiązane z nowymi regulacjami, główne wymiary polityki odpowiedniości, kto i kiedy powinien zostać poddany ocenie, szkolenie i wprowadzenie członków organu zarządzającego w obowiązki, różnorodność, wybór nowych członków organu zarządzającego oraz ocena odpowiedniości dokonywana przez instytucje i właściwe organy.

Ponadto, przedstawiciele EY omówili wybrane zagadnienia związane z Wytycznymi dotyczącymi prawidłowej polityki wynagrodzeń (wymagane dokumenty wewnętrzne HR, wymogi dot. zawartości polityk wynagrodzeń, trendy, projekt zmian do Dyrektywy CRD4, ‘say on pay’) oraz czynniki wpływające na koszt wynagrodzeń w bankach (Pracownicze Programy Kapitałowe, likwidacja limitu w ZUS od 2019r., tzw. danina solidarnościowa, zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego.

W spotkaniu wzięło udział 49 przedstawicieli banków. Było to kolejne spotkanie dla dyrektorów departamentów kadr i wynagrodzeń dotyczące wynagrodzeń i zagadnień pokrewnych, organizowane cyklicznie przez Związek od kilku lat.