Kalendarz wydarzeń

VI Posiedzenie Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców ZBP

2018-05-22

21 maja 2018 r. odbyło się VI posiedzenie Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców Związku Banków Polskich. Rada działa na rzecz całego sektora bankowego i jest ważnym gremium opiniotwórczym banków, zainteresowanych rozwojem dostępu do finansowania dla MMŚP, tworzeniem optymalnych warunków dla doskonalenia oferty finansowej oraz konstruktywnym dialogiem ze środowiskiem MMŚP.

Od prawej: Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nowy Przewodniczący Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Piotr Chrzanowski, p/o Przewodniczącego Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, Arkadiusz Lewicki, Sekretarz Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Posiedzenie otworzył Pan Piotr Chrzanowski, p/o Przewodniczącego Rady MMŚP. W posiedzeniu udział wziął również Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, który poinformował zebranych o aktualnych działaniach izby.

Celem Rady jest działanie na rzecz tworzenia optymalnych warunków obsługi bankowej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, wspieranie w dostępie do informacji o rynku, a także wspieranie w przygotowaniu banków do udziału w programach publicznych, w tym działanie na rzecz budowy w Polsce stabilnego i nowoczesnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Celem Rady jest konstruktywny dialog ze środowiskiem klientów sektora MMŚP, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu obsługi bankowej oraz wsparcie działań wizerunkowych i edukacyjnych.

W trakcie spotkania odbyły się wybory uzupełniające do organów Rady. Nowym przewodniczącym Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców został wybrany Pan Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA, który nadzoruje działalność Pionu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poza tym zaktualizowany skład Prezydium Rady.

Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nowy Przewodniczący Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

Gościem specjalnym Rady był Pan Krzysztof Leń, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, który dokonał prezentacji nt. „Stanu i aktualnej oferta sektora funduszy poręczeń kredytowych dla banków”. Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat perspektyw współpracy obu sektorów.

Krzysztof Leń, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych

Kolejnym specjalnym punktem programu była prezentacja Pana dr Mariusza Cholewy, Prezesa Biura Informacji Kredytowej S.A. nt. „kredytowania mikroprzedsiębiorstw i rolników w Polsce”. Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja o finansowaniu sektora MMŚP przez banki i dostępie do kredytu.

dr Mariusz Cholewa, Prezes Biura Informacji Kredytowej S.A.

Następnym punktem programu było wystąpienie Pana Tomasza Palucha, Dyrektora Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, który przedstawił uczestnikom najnowsze propozycje rządu dla biznesu i możliwości współpracy z sektorem bankowym - Konstytucji dla Biznesu. Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu ustaw zmieniających polską rzeczywistość biznesową. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim budowanie partnerskich relacji między przedsiębiorcami a urzędnikami i ułatwienie założenia oraz prowadzenia firm w Polsce.

Tomasz Palucha Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Prezentacji założeń „Ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej” dokonała Pani Luiza Modzelewska, Zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ustawa o sukcesji jest szczególnie ważna dla rodzinnych firm jednoosobowych. Nowe przepisy dadzą przedsiębiorcom możliwość szybkiego powołania tzw. zarządcy sukcesyjnego, który przejmie prowadzenie firmy po śmierci właściciela. Przedstawiciele MPiT podziękowali ZBP za konstruktywną współpracę w procesie konsultacji i legislacji obu regulacji.

Luiza Modzelewska, Zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

W programie majowego posiedzenia Rady MMŚP znalazł się także temat gwarancji BGK i EFI dla MŚP oraz zmian definicji MMŚP. W tej części Rady głos zabrała Pani Halina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiadając na pytania zebranych ws. aktualnej oferty produktów poręczeniowych i gwarancji BGK. W tym samym punkcie informację o aktualnej ofercie gwarancji unijnych przedstawił Pan Michał Gorzelak Z Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE.

Związek Banków Polskich powiadomił również członków Rady o stanie wdrożenia instrumentów finansowych współfinansowanych przez UE oraz o problemie i działaniach mających zapobiec próbie wyłudzeń dotacji przy wykorzystaniu. ZBP poinformował także o nowych badaniach dot. rynku MŚP, o rekomendowanych bankom wydarzeniach dot. rynku MŚP, a także przekazał informację nt. prac na forum unijnym dot. definicji MŚP.

Uczestnicy spotkania

Kontakt ws. Rady MMŚP: Lukasz.Bogusz@zbp.pl