Kalendarz wydarzeń

30-lecie Węgierskiej Asocjacji Bankowej oraz spotkanie asocjacji bankowych krajów regionu

2019-04-11

W dniach 4-5 kwietnia w Budapeszcie odbyło się 15 spotkanie nieformalnej organizacji asocjacji bankowych Bułgarii, Czech, Chorwacji, Polski, Słowenii, Słowacji, Rumunii i Węgier. Spotkanie to było elementem obchodów 30-lecia Magyar Bankszövetség – Węgierskiej Asocjacji Bankowej. W toku dyskusji poruszono zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu płatniczego Węgier, dalszym wzmocnieniem współpracy regionalnej, planami legislacyjnymi UE na kolejną kadencję oraz najnowszymi regulacjami dot. sektora bankowego wprowadzonymi w poszczególnych krajach.  

W ramach obchodów odbyła się także międzynarodowa konferencja poświęcona historii ostatnich 30 lat sektora bankowego Węgier oraz przyszłym wyzwaniom związanym z miejscem węgierskiego sektora bankowego w międzynarodowej wymianie gospodarczej. Na zakończenie konferencji odbyła się także uroczystość uhonorowania nagrodami (Golden Beehive Awards) osób, które znacząco przyczyniły się do rozwoju sektora bankowego. Jednym z nagrodzonych był Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich, który otrzymał nagrodę za zasługi położone w koordynowaniu rozwoju współpracy asocjacji bankowych oraz sektorów bankowym krajów regionu.