Kalendarz wydarzeń

InfoDOK: Polacy zastrzegli ponad 34 tys. dokumentów tożsamości

2019-04-25

W ostatnich trzech miesiącach br. Polacy zastrzegli ponad 34 tys. zagubionych i skradzionych dokumentów tożsamości – to najwyższy wynik I kwartału, jaki odnotowano od 2008 r. W tym samym okresie próbowano wyłudzić w bankach 1,1 tys. kredytów na łączną kwotę 63,3 mln zł - wynika z najnowszego Raportu InfoDOK zaprezentowanego na czwartkowej konferencji prasowej.

W konferencji wzięli udział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP, Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP, Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

InfoDOK: Rekordowy pierwszy kwartał – Polacy zastrzegli ponad 34 tys. dokumentów tożsamości

W I kwartale 2019 r. baza Systemu DZ wzrosła o 34 117 szt. i na koniec marca zawierała łącznie ponad 1,7 mln szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Statystycznie do bazy trafiało 379 dokumentów dziennie. Patrząc na dotychczasową historię to zdecydowanie najlepszy wynik I kwartału od 2008 roku - dotychczasowy rekord z 2017 r, został pobity o 4 090 szt., tj. o 13,6%.

- Od 11 lat razem z bankami prowadzimy społeczną Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Bardzo nas cieszy fakt, że dziś konieczność zastrzeżenia w banku skradzionego lub zagubionego dokumentu tożsamości jest dla Polaków czymś oczywistym. Serdecznie dziękujemy Policji, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i tysiącom gmin, które aktywnie włączyły się do tej akcji i razem z nami edukują mieszkańców – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

- Zauważalny wzrost liczby zastrzeżeń dokumentów w bankach przekłada się na znaczny spadek liczby przestępstw związanych z posługiwaniem się dokumentami innej osoby. Od 2008 r. dzięki Systemowi DOKUMENTY ZASTRZEŻONE zablokowano 81,1 tys. prób wyłudzeń kredytów o łącznej wartości 4,5 miliarda złotych – dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2019 r. wyniosła „tylko” 63,3 mln zł. To wynik znacznie niższy od średniej kwartalnej, liczonej od 2008 r., wynoszącej 99,8 mln zł. Taki poziom wynika z tego, że m.in. odnotowano jedynie 4 próby wyłudzeń na kwotę powyżej 1 mln zł, z czego największa dotyczyła aż 18,4 mln zł i została podjęta na terenie województwa śląskiego. W badanym kwartale mieliśmy do czynienia z 1 117 próbami wyłudzeń. To jeden z najniższych wyników od początku publikacji raportu infoDOK (na 45 kwartałów objętych badaniem). Liczba ta wpisuje się w spadkowy trend widoczny od 2015 r. Po raz kolejny najwięcej prób wyłudzeń odnotowano w województwach śląskim i mazowieckim. Statystycznie, w analizowanym kwartale, dziennie podejmowano 12 prób wyłudzeń i próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 703 tys. zł.

Duży wzrost zaufania do banków w Polsce i poprawa oceny reputacji sektora

Społeczna ocena sektora bankowego w ciągu minionego roku uległa poprawie, a 72% Polaków deklaruje zaufanie do banków - wynika ze zrealizowanej w dniach 11-22 marca kolejnej odsłony badania opinii publicznej „Reputacja sektora bankowego”.  Badania wizerunku i reputacji sektora bankowego prowadzone są w Związku Banków Polskich nieprzerwanie od 2007 r., a od ośmiu lat do pomiaru reputacji wykorzystywana jest metodologia indeksu TRI*M. 

W ubiegłym roku banki nie ustawały w wysiłkach nad poprawą swoich ocen w odbiorze społecznym. Trend obrazujący poprawę pozytywnych ocen banków w opinii publicznej widoczny jest szczególnie w ciągu minionych trzech lat, a ostatnie 12 miesięcy okazało się bardzo znaczącym krokiem w budowie dobrej reputacji wśród Polaków, co znalazło odzwierciedlenie w szeregu wskaźników monitorujących opinie - w szczególności w deklarowanym poziomie zaufania do banków działających w Polsce.

Ocena reputacji mierzona Indeksem TRI*M wśród ogółu respondentów wyniosła w tym roku 49 punktów – o 5 punktów więcej niż w roku ubiegłym. Tym samym, sektor bankowy w Polsce po raz pierwszy od początku pomiarów z zastosowaniem tej metodologii znalazł się w obszarze dobrej reputacji dla ogółu badanych. Warto przypomnieć, że wyjściowa ocena reputacji sektora w 2012 roku wynosiła 21 punktów, co oznacza przyrost o 28 punktów w ciągu 7 lat.

„Bardzo poważnie podchodzimy do opinii jaką o bankach – o całym sektorze bankowym - mają nasi klienci. Rzetelny pomiar w tym zakresie pozwala nam na obiektywną ocenę tego, co udało się zrobić, co już działa i z czego klienci są zadowoleni, a co należy jeszcze poprawić. W ciągu ostatnich 7 lat banki w Polsce dokonały bardzo istotnej poprawy w obszarze społecznej oceny reputacji. Z poziomu 21 punktów i reputacji określanej jako przeciętna - na pograniczu złej- przeszły do punktu, w którym na ogólnym poziomie reputację ocenia się jako  dobrą i także najlepszą wśród innych branż świadczących usługi masowe, tj. firmy telekomunikacyjne, ubezpieczyciele, firmy pożyczkowe czy SKOKi. Trzeba mieć na uwadze, że choć polaryzacja opinii maleje, to reputacja banków w naszym społeczeństwie nadal pozostaje  zróżnicowana,  niemniej już dla ponad połowy Polaków - 54% - jest ona co najmniej dobra i jest to najwyższy odsetek odnotowany w naszych badaniach do tej pory.” – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Pengab: Wzrasta popyt na kredyty dla osób indywidualnych

W kwietniu Index Pengab odnotował wartość 30,6 pkt., m/m wzrósł o 1,8 pkt, a r/r jest niższy o 5,7 pkt. Indeks ocen wzrósł m/m o 3,3 pkt. i wynosi 29,3 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 0,3 pkt, wynosi obecnie 32,0 pkt. W ujęciu m/m znacząco wzrosła aktywność klientów na rynku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsumpcyjnych. Obniżyła się jednak aktywność przedsiębiorców zarówno na rynku kredytów inwestycyjnych jak i obrotowych. Pogorszeniu uległa prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m spadając o 3 pkt. do poziomu 33 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju spadła o 8 pkt., a prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw jest niższa m/m o 6 pkt. 

Oprócz sumarycznego wzrostu głównego indeksu Pengab, który dokonał się głównie za sprawą wyższego poziomu wskaźnika ocen, kwietniowa edycja Monitora Bankowego ujawniła silne wzrosty w obszarze aktywności konsumenckiej. Szczególnie wysoki poziom odnotował wskaźnik ocen kredytów konsumpcyjnych, co może mieć charakter sezonowy związany z okresem świątecznym. Wysoki przyrost w obszarze kredytów konsumpcyjnych w podobnym zakresie obserwowaliśmy zarówno w kwietniu 2018 roku, kiedy wskaźnik osiągnął poziom 52 punktów, jak i w kwietniu 2017 r. (46 punktów). Wskaźniki prognoz osiągnęły natomiast sezonowe maksima, stąd kolejny okres powinien upłynąć pod znakiem stabilizacji nastrojów.

Materiały do pobrania