Kalendarz wydarzeń

Bankowe priorytety na nową kadencję Parlamentu Europejskiego

2019-05-16

Związek Banków Polskich prezentuje dokument zawierający priorytetowe dla polskiego sektora bankowego zagadnienia do dyskusji na forum Unii Europejskiej w nowej kadencji Parlamentu i Komisji Europejskiej.

Manifest „Priorytety polskiego sektora finansowego na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego 2019-2014. Polskie banki silne w Europie” przedstawia w dziewięciu punktach najistotniejsze z punktu widzenia interesów polskich banków tematy, które będą stanowiły podstawę naszych stanowisk i uwag w pracach legislacyjnych w Unii Europejskiej.

Chcemy, aby uczestnicy procesów legislacyjnych w UE - zwłaszcza reprezentanci polskich interesów - przedstawiciele ministerstw w pracach Rady UE oraz polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego - wiedzieli jakie jest stanowisko sektora bankowego w Polsce odnośnie tego, czego oczekujemy od Europy. Wskazujemy wyraźnie, jakie dostrzegamy problemy i potrzeby i jak powinny być one brane pod uwagę przy tworzeniu nowej legislacji europejskiej, która ma bezpośredni wpływ na gospodarki państw członkowskich UE. Zwracamy uwagę na aspekty, które z naszego punktu widzenia są istotne i konsekwencje rozwiązań proponowanych w instytucjach unijnych.

PKB gospodarki całej Unii Europejskiej, zamieszkiwanej przez ponad 500 mln osób, wynosi ponad 15 bln EUR (2017 r.). Banki są głównym źródłem finansowania gospodarki w Unii Europejskiej - łączna wartość aktywnych umów pożyczek i kredytów bankowych wynosi blisko 25 bln EUR (2017 r.). Aby realizować odpowiedzialne cele związane z rozwojem ekonomicznym UE potrzebujemy efektywnej i dobrej legislacji, która będzie tworzyła warunki dla zapewnienia właściwego poziomu dostępności finansowania przez sektor bankowy oraz rozwijania bezpieczeństwa i innowacyjności w sektorze.

Istotne są dla nas również kwestie cyberbezpieczeństwa, zapewnienia odpowiedniej pozycji banków jako wierzycieli, dbanie o edukację finansową oraz dyskusja na temat dalszych losów unii bankowej w Unii Europejskiej.

Po wyborach będziemy chcieli podjąć dyskusję z nowo wybranymi posłami do Parlamentu Europejskiego, aby zwrócić ich uwagę na najważniejsze dla nas kwestie. Manifest będzie stanowił punkt wyjścia do tych i dalszych, mamy nadzieję, owocnych dyskusji.

Pełna treść dokumentu znajduje się do pobrania poniżej.

Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP

 

Więcej informacji: Piotr Gałązka piotr.galazka@zbp.pl

Materiały do pobrania