Najnowsze

Obraz
Wydarzenia 21.06.2019

Wizyta studyjna mediów akademickich - "Nauka, Gospodarka, Media"

W dniach 18-19 czerwca w Warszawie odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli mediów studenckich na zaproszenie Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Wydarzenie było jednocześnie inauguracją drugiej edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Aktywny Student” realizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach działań Programu „Bankowcy dla Edukacji – zainicjowanego przez Związek Banków Polskich. Projekt "Aktywny Student" jest realizowany we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obraz
Komentarze 22.05.2019

Czy banki mogą pomóc w walce ze smogiem?

W Polsce od wielu miesięcy trwa dyskusja i podejmowane są przez różne gremia i instytucje prace nad opracowaniem efektywnego, powszechnego programu antysmogowego. Po licznych publikacjach kolejnych raportów krajowych i międzynarodowych instytucji publicznych na temat katastrofalnego stanu polskiego powietrza, a także powiązanego z tym tematu zbyt niskiego udziału odnawialnych źródeł energii w zużyciu energii, ruszyły kolejne inicjatywy i deklaracje regulacyjne oraz finansowe, i to zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.