• Aktualności
  • Materiały audio i wideo
  • Wywiad Miesięcznika BANK prof. Aleksandra Przegalinska
Materiały audio i video
25.02.2020

Wywiad Miesięcznika BANK: prof. Aleksandra Przegalińska

Wywiad Miesięcznika BANK: prof. Aleksandra Przegalińska, Uniwersytet Leona Koźmińskiego w Warszawie. Rozmawia Przemysław Barbrich