• Aktualności
  • Stanowiska i komentarze
  • Repozytorium materiałów dot. kredytów CHF
Stanowiska i komentarze
07.10.2020

Repozytorium materiałów dot. kredytów CHF

W repozytorium zamieszczone są wybrane materiały, opinie, analizy i opracowania dotyczące kredytów walutowych w CHF

Historia kredytów walutowych

Pobierz plik Biała księga kredytów frankowych w Polsce - marzec 2015

Stanowiska ZBP w sprawach pytań prejudycjalnych

Pobierz plik Stanowisko sektorowe Związku Banków Polskich w sprawie C-6/22
Pobierz plik Stanowisko sektorowe Związku Banków Polskich w sprawie C-570/21 (konsumencki charakter umowy)
Pobierz plik Uwagi ZBP do TSUE wobec założeń przyjętych przez Rzecznika Generalnego z dn. 14.05.2019 ws. C-260/18 z wnioskiem o otwarcie na nowo etapu postępowania z uwagi na błędne założenia o prawie krajowym
Pobierz plik Stanowisko Związku Banków Polskich w odniesieniu do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-260/18
Pobierz plik Stanowisko Związku Banków Polskich w sprawie C-19/20
Pobierz plik Uwagi na piśmie Związku Banków Polskich w sprawie C- 198/20

Opinie i analizy

Pobierz plik Stanowisko ekspertów Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy Europejskim Kongresie Finansowym odnoszące się do sprawy C-520/21
Pobierz plik Opinia Pana Marka Kempnego nt. Ekonomicznej niezasadności używania indeksów stóp procentowych wyznaczonych dla walut obcych dla oprocentowania kredytów wyrażonych w złotych polskich
Pobierz plik Analiza ZBP nt. Przekształcenia kredytu walutowego na kredyt złotowy z LIBOR – ocena skutków finansowych
Pobierz plik Przykład - Koszty banku związane z ustaleniem przewalutowania istniejącego kredytu w CHF po kursie zaciągnięcia na PLN i pozostawienia stopy procentowej w CHF, czyli kredyt złotowy wg stawki LIBOR

Węzłowe zagadnienia

Pobierz plik Węzłowe zagadnienia dotyczące kredytów walutowych w kontekście orzecznictwa TSUE i publikacji SN 19.11.2019
Pobierz plik Węzłowe zagadnienia dotyczące skutków prawnych unieważnienia umowy kredytu walutowego 6.10.2020

Praktyczne poradniki

Pobierz plik Poradnik frankowicza - DGP, 19 maja 2020

English version

Pobierz plik Polish Bank Association's sectoral position in case C-6/22
Pobierz plik Position of experts of the Responsible Finance Club at the European Financial Congress regarding case C-520/21
Pobierz plik Polish Bank Association's sectoral position in case C-570/21
Pobierz plik Summary of Polish Bank Associations's written observations in case C-198/20
Pobierz plik Summary of Polish Bank Associations's written observations in case C-212/20
Pobierz plik Summary of Polish Bank Associations's written observations in case C-19/20