• Aktualności
 • Wydarzenia
 • 4. Doroczna konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Wydarzenia
01.12.2020

4. Doroczna konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

Po raz pierwszy w formule ONLINE, przedstawiciele sektora finansowego i edukacji spotkali się na Dorocznej Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2020 (https://rada.wib.org.pl/). W wydarzeniu uczestniczyło non-stop ponad 340 osób: menadżerowie i pracownicy sektora, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji branżowych, środowiska akademickiego, edukatorzy i animatorzy nowego modelu uczenia się zdalnego.

Prace Rady koordynuje Warszawski Instytut Bankowości w partnerstwie ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń. Jej członkami są reprezentanci banków, ubezpieczycieli, organizacji branżowych, związków zawodowych, uczelni i firm szkoleniowych. Rada Sektora Finansowego jest jedną z 17 aktualnie funkcjonujących rad sektorowych, nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Znakomici prelegenci podzielili się ważnymi opiniami i rekomendacjami dla rozwoju:
 • „Gdyby nie banki i ich wcześniejsze inwestycje, gospodarka by dziś nie działała” Piotr Czarnecki, wieloletni Prezes Raiffeisen Bank
 • "Potrzebujemy dzisiaj w sektorze cyfrowej odpowiedzialności, za nasz osobisty rozwój i za jakość usług dla Klientów” Magda Legęć, Wiceprzewodnicząca SRK SF
 • „Musimy przesunąć swoje myślenie z przewidywania, jak będzie na przygotowanie do tego, jak już jest”, Jowita Michalska, Digital University
 • "Stwórzmy razem, dla każdego indywidualne drzewo rozwoju, które wyznacza różnorodne ścieżki zdobywania i potwierdzania nowych kompetencji przez całe życie. Nowoczesne technologie, kultura open source i sztuczna inteligencja na to dziś pozwalają”. Prof. Aleksandra Przegalińska, Akademia Leona Koźmińskiego
 • „Roboty nie biorą jeńców. Pracownicy sektora finansowego potrzebują nowych, zwinnych kompetencji dla utrzymania pracy i rozwoju. Szczegóły zostaną przedstawione w raporcie z najnowszego badania  przeprowadzonego przez DeLab UW dla SRK SF”. Prof. Katarzyna Śledziewska, DeLab UW
 • „Potrzebujemy rewolucji w umiejętnościach, rewolucji nowoczesnej, która wymaga odpowiedzialności, odwagi i dobrej współpracy” Mariola Szymańska-Koszczyc, Animatorka SRK SF
 • Powiedzenie sobie, że klient jest najważniejszy, wymaga …odwagi.”, prof. Krzysztof Oblój, UW
 • Jesteśmy w 1. Fazie nowego przełomu cywilizacyjnego, w którym wchodzimy w cywilizację zrównoważonego rozwoju dla trwałości życia na Ziemi. Instytucje finansowe mają strategiczną rolę do odegrania w tym procesie.” Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego
PRZESŁANIA 4. KONGRESU SRK SF
 • Kryzys pandemiczny przyspieszył i postawił nowe wyzwania dla rozwoju społeczności sektora finansowego
 • Społeczność sektora finansowego i jej firmy chcą być  liderem cyfrowej i zielonej transformacji w kraju. Do tego potrzebne są nowe kompetencje, kompetencje przyszłości
 • Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych i sektora finansowego wymaga współpracy dla wypracowania sieci bezpieczeństwa dla utrzymania potencjału kadrowego sektora i dopasowania go do potrzeb nowej rzeczywistości, „nowej normalności”
 • Należy postawić na nowy model uczenia się cyfrowego pracowników sektora finansowego, wspólnie opracować, wdrożyć i stale rozwijać nowy model. To zadanie dla pracodawców, uczelni, firm szkoleniowych, pracowników oraz instytucji publicznych.
 • SRK SF jest dobrą platformą współpracy na rzecz nowego modelu uczenia się: przez całe życie, z wykorzystaniem technologii, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy

Więcej: www.rada.wib.org.pl