• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Akcja społeczności bankowej „Komputer dla Ucznia”
Wydarzenia
01.04.2020

Akcja społeczności bankowej „Komputer dla Ucznia”

W związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa, weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek nauki zdalnej przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Sytuacja ta pokazała, jak wiele dzieci wciąż jest wykluczonych z tej formy nauczania ze względów ekonomicznych.

Obraz
Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”) uruchomili środowiskową akcję „Komputer dla Ucznia”: program przyznawania dotacji na zakup sprzętu i oprogramowania oraz przekazywanie wycofywanego, ale nadal w pełni sprawnego sprzętu komputerowego.


Akcja KOMPUTER DLA UCZNIA – informacja z dnia 14 maja 2020 r.

W ramach środowiskowej Akcji KOMPUTER DLA UCZNIA wsparcie otrzymało już 51 rodzin i domów dziecka sprawujących pieczę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi. Celem akcji, którą organizują Związek Banków Polskich - inicjator, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Fundacja Warszawski Instytut Bankowości jest wsparcie dzieci wykluczonych ze względów ekonomicznych ze zdalnej nauki w czasie pandemii koronawirusa. Wsparcia finansowego lub rzeczowego udzielili Organizatorzy, osoby prywatne, Związek Polskiego Leasingu, Getin Noble Bank S.A., APN Promise S.A., Fundacja Polska Bezgotówkowa, Blue Media S.A.  

Podsumowanie zbiórki na dzień 14 maja 2020 r.:

  • Zebrane środki: 49 500 zł oraz 43 laptopy, 1 komputer stacjonarny, 11 tabletów
  • Wpłynęło wniosków/formalnych zapytań: 106
  • Odmówiono realizacji: 14 wniosków/formalnych zapytań
  • Anulowane przez wnioskodawców: 1 wniosek
  • Do dnia 14 maja pozytywnie rozpatrzono 51 wniosków i przekazano dofinansowanie lub zakupiony/otrzymany sprzęt komputerowy (szczegółowe zestawienie rozdysponowanych środków

Obdarowane rodziny podsumowują:
„W  imieniu własnym oraz wszystkich wychowanków serdecznie dziękuję za przekazanie 2 laptopów dla Domu Dziecka w Głogowie ul. Folwarczna 53. Przesłane przez Państwa laptopy znacznie usprawnią zdalną naukę naszych wychowanków. Za Państwa sprawą po raz kolejny doświadczyliśmy w praktyce, co oznacza sformułowanie „społeczna odpowiedzialność biznesu”. Będziemy promować te pozytywne działania, tym bardziej, że CSR to tylko część całości. My po prostu umieszczamy Was wśród naszych przyjaciół.”
Obraz
„Dyrektor i kadra Domów Dziecka składają najserdeczniejsze podziękowania za szlachetne serce i życzliwość dla drugiego człowieka, za piękny dar sprawiania radości naszym dzieciom. Stanowicie przykład troski o innych oraz podkreślania najważniejszych wartości w życiu.”

„Akcja super dzieci szczęśliwe w końcu mogą normalnie uczestniczyć w zdalnym nauczaniu dziękuję bardzo.” 
Obraz
„Dziękujemy bardzo za komputer . Bardzo ułatwi nam to zdalne nauczanie. Najbardziej ucieszy to młodsze dzieci bo często nauczyciele wysyłają filmiki edukacyjne i mogą oglądać na dużym monitorze. Dzieci chętnie oglądają filmiki związane z przyrodą i zajęcia taneczne online nagrywane przez Panią od rytmiki.” 
Obraz
Organizację zbiórki i dystrybucję środków  organizuje Fundacja Warszawski Instytut Bankowości – operator Programu „Bankowcy dla Edukacji”. 

Dobrowolne wpłaty można kierować na wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w Banku ING Bank Śląski SA, nr: 52 1050 1025 1000 0090 8085 9599, z dopiskiem „KOMPUTER DLA UCZNIA”.

Partnerzy wspierający:

Obraz


Apel do społeczności bankowej o włączenie się do akcji
KOMPUTER DLA UCZNIA


Szanowni Państwo,
jak wiemy, w związku z rozszerzaniem się epidemii koronawirusa, weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek nauki zdalnej przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej. Sytuacja ta pokazała, jak wciąż wiele dzieci jest wykluczonych ze względów ekonomicznych z tej formy nauczania.
Poruszeni trudnym losem tych dzieci – zwłaszcza z rodzin lub instytucji sprawujących opiekę zastępczą nad niepełnoletnimi podopiecznymi – podjęliśmy wspólną decyzję, w odpowiedzi na inicjatywę Zarządu Związku Banków Polskich, zorganizowania środowiskowej akcji KOMPUTER DLA UCZNIA.
Liczymy na wsparcie akcji zarówno przez firmy infrastruktury bankowej, banki, jak i pracowników naszego środowiska, które zawsze wykazywało się ogromną wrażliwością i zaangażowaniem w sytuacjach trudnych.
Wierzymy, że nasze wspólne zaangażowanie umożliwi wielu dzieciom dostęp do zdalnej nauki i wywoła uśmiech na niejednej twarzy, a także będzie naszym wspólnym wkładem w rozwój edukacji dzieci i młodzieży. 
Z góry dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażują się w tę akcję. Zainteresowanym firmom wspierającym oferujemy możliwość zamieszczenia logo na stronach Organizatorów akcji oraz na portalu aleBank.pl.
Poniżej podajemy nr rachunku bankowego, na który można przekazywać dobrowolne wpłaty.

Wyodrębniony rachunek bankowy Fundacji Warszawski Instytut Bankowości w Banku ING Bank Śląski SA, nr: 52 1050 1025 1000 0090 8085 9599, z dopiskiem „KOMPUTER DLA UCZNIA”.

Zachęcamy Państwa również do przekazania sprawnego sprzętu komputerowego, który otrzymają potrzebujące dzieci (kontakt w tej sprawie: pomoc@wib.org.pl).

Regulamin akcji pozwalamy sobie załączyć do niniejszego apelu.
Z podziękowaniami i wyrazami szacunku Organizatorzy: Związek Banków Polskich, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

Plik do pobrania Regulamin akcji KOMPUTER DLA UCZNIA