• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Atak na brokera finansowego
Wydarzenia
20.09.2021

Atak na brokera finansowego

Atak na brokera finansowego współpracującego z kilkoma bankami. Komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 20 września 2021 r.

Szanowni Państwo, 
FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP informuje, że w wyniku ataku hakerskiego doszło do kradzieży i wycieku danych osobowych z systemu informatycznego lokalnego pośrednika kredytowego - HBFinanse Hubert Burkowski, NIP: 532-182-08-15 . Ponieważ jest to pośrednik oferujący produkty różnych podmiotów, wśród ujawnionych plików znalazły się dane osobowe i inne informacje o klientach kilku banków. Skala wycieku jest ograniczona do niewielkiej liczby klientów. 

Pragniemy podkreślić, że dane wyciekły z systemu brokera, a dane i środki zdeponowanych w bankach są w pełni bezpieczne.

Banki współpracujące z tym brokerem podjęły działania w celu ochrony klientów, którzy za jego pośrednictwem próbowali nawiązać lub nawiązali relacje biznesowe z bankami. Po analizie zakresu ujawnionych danych i identyfikacji osób poszkodowanych banki kontaktują się z tymi klientami i podejmują działania mające na celu ich ochronę. Podczas komunikacji banku z klientem, bank nigdy nie będzie prosił o instalowanie żadnego oprogramowania oraz podawanie swoich danych poufnych, w tym loginów i haseł do bankowości elektronicznej, PIN’ów do bankowości mobilnej lub kodów uwierzytelniających. Poza tym prowadzone są rozmowy z Biurem Informacji Kredytowej SA w zakresie udostępnienia dla tych klientów usługi - BIK Alert, umożliwiającej monitorowanie odpytań o sytuację finansową klienta, w celu przeciwdziałania próbom wyłudzenia kredytów lub pożyczek.

FinCERT.pl - BCC ZBP koordynuje działania banków i złożył zawiadomienie do organów ścigania. 

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa
Związek Banków Polskich