• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Banki mogą już aplikować po nowe gwarancje rolne
01.03.2024

Banki mogą już aplikować po nowe gwarancje rolne

Na spotkaniu środowiska bankowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zorganizowanym 29 lutego br. przez Związek Banków Polskich, BGK zaprosił banki i ogłosił nabór wniosków o limity gwarancyjne z nowego Funduszu Gwarancji Rolnych „FGR Plus”. Nowy FGR został zasilony unijnymi środkami z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.

Do złożenia wniosku uprawniony jest bank krajowy udzielający kredytów producentom rolnym, przetwórcom produktów rolnych lub przedsiębiorcom wprowadzającym do obrotu te produkty. Banki Spółdzielcze- zrzeszone proszone są o kontakt ze swoimi Bankami Zrzeszającymi. Celem złożenia wniosku jest podpisanie z BGK umowy umożliwiającej obejmowanie gwarancjami BGK z FGR Plus  kredytów do wysokości ustalonego limitu portfela gwarancji.
 
Szczegóły na: https://www.bgk.pl/aktualnosc/wezwanie-do-skladnia-wnioskow-03-2024-fgr-plus/

Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) to utworzony w 2019 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Bank Gospodarstwa Krajowego fundusz gwarancyjny dla sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Fundusz powstał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2020-2023 adresaci funduszu mogli starać się o kredyt w bankach spółdzielczych i komercyjnych na modernizację gospodarstw rolnych oraz na wsparcie inwestycji w przetwórstwo i marketing produktów rolnych. Fundusz jest instrumentem wsparcia dostępu do kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, zabezpieczającym do 80% spłaty kapitału. Dodatkowo w okresie walki ze skutkami pandemii rolnicy korzystają
z bardzo atrakcyjnych dopłat do odsetek.

Pilotaż FGR z lat 2019-2023 (w tym modyfikacje antykryzysowe wz. z pandemią) został bardzo pozytywnie oceniony przez rynek oraz przez regulatorów krajowych i unijnych. Pierwotnie zakładano nakłady w wys. 50 mln euro, które miały wygenerować ok. jednego miliarda złotych akcji kredytowej i 1,4 tysiąca inwestycji. Efekty przerosły te oczekiwania. Na koniec stycznia br. odnotowano prawie 3 mld złotych udzielonego kredytu dla prawie 15 tysięcy projektów i podmiotów agrobiznesowych, zabezpieczonego ww. gwarancją.

FGR Plus będzie kontynuacją dotychczasowego programu gwarancyjnego. Obecnie trwają prace wdrożeniowe, adekwatne do Planu Strategicznego WPR 2024-2027 w Polsce.

Fundusz Gwarancji Rolnych powstał na wniosek środowisk bankowego. Związek Banków Polskich już od 2005 roku apelował o utworzenie takiego instrumentu wspierania dostępu do kredytu z wykorzystaniem środków WPR, a następnie intensywnie uczestniczył w jego opracowaniu i wsparciu wdrożenia rynkowego. Podobnie w sprawie nowego FGR. Związek Banków Polskich reprezentuje sektor bankowy zarówno w Komitecie Monitorującym Plan Strategiczny WPR (wcześniej kolejne PROW), przy Ministrze Rolnictwa I Rozwoju Wsi, jak również od 2006 r. prowadzi specjalny zespół międzybankowy ds. Finansowania Agrobiznesu.
 
Kontakt ws. agro- Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych:

[email protected] , tel. 607 929 391.