• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Dlaczego kredyt kosztuje? – konferencja prasowa
Wydarzenia
12.10.2022

Dlaczego kredyt kosztuje? – konferencja prasowa

Sektor bankowy konsekwentnie domaga się od kredytobiorców zwrotu kosztów korzystania z kapitału – a w gruncie rzeczy zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia – opierając się na polskim i unijnym prawie, w tym na Dyrektywie 93/13, a także na zasadach równości i proporcjonalności. Kredytobiorca frankowy, oddając bankowi wyłącznie udostępniony mu wiele lat wcześniej kapitał, wzbogaca się kosztem banku o kwotę, którą musiałby zapłacić, gdyby zaciągnął analogiczny kredyt w złotych. Łamie to nie tylko zasadę równowagi stron, ale i elementarnej sprawiedliwości wobec innych kredytobiorców, szczególnie złotowych. Odebranie bankom prawa do ubiegania się o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia byłoby kolejnym ciosem w stabilność stosunków zobowiązaniowych. Koszty sektora bankowego – według wyliczeń KNF – w wysokości ponad 100 mld zł przełożyłyby się na ograniczenie możliwości kredytowania pogrążającej się w kryzysie gospodarki.

W dniu 12 października 2022 r. odbyła się rozprawa w sprawie C-520/21 dotyczącej zwrotu kosztów kapitału. W sprawie C-520/21 sąd polski, który zadał pytanie prejudycjalne, dąży do potwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości, że w razie abuzywności klauzul zawartych w umowie o kredyt frankowy i nieważności tej umowy, strony mogą żądać zwrotu wyłącznie nominalnych kwot, które zapłaciły w wykonaniu umowy.

Kliknij poniżej aby obejrzeć komentarze wideo:

Pobierz plik Informacja prasowa
Pobierz plik Komentarze i cytaty

Materiały audio z konferencji prasowej

Pobierz plik mp3 Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP
Pobierz plik mp3 Paulina Gasińska, dyrektor zarządzająca mBank SA
Pobierz plik mp3 Piotr Gałązka, dyrektor Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli
Pobierz plik mp3 Pytania i odpowiedzi