• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Dobre praktyki
23.05.2024

Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI) podpisane

23 maja, podczas XI Kongresu PIU w Sopocie wraz ze Związkiem Banków Polskich podpisaliśmy Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI). To istotny krok w kierunku samoregulacji branży ubezpieczeniowej i bankowej, mającej na celu podniesienie wartości produktu CPI dla klienta.

Dobre praktyki są efektem współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń i Związku Banków Polskich pod auspicjami Komisji Nadzoru Finansowego. Stanowią odpowiedź branży ubezpieczeniowej na raport EIOPA „Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks” i ostrzeżenie europejskiego organu nadzoru z 2022 r. Uzupełniają również znowelizowaną Rekomendację U przyjętą przez KNF w czerwcu 2023 r.


Od lewej: Jan Grzegorz Prądzyński (Prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń), dr Tadeusz Białek (Prezes Związku Banków Polskich), dr Cezary Stypułkowski (Prezes zarządu mBank)

Dobre praktyki obejmują cały okres życia produktu CPI. Dotyczą tworzenia produktu CPI i jego wartości dla klienta, sposobu dotarcia do klienta, jakości dystrybucji, podejmowanych w interesie klienta działań, nadzoru nad dystrybutorem produktu CPI oraz jego monitorowania. Skierowane są przede wszystkim do zakładów ubezpieczeń i banków oferujących produkt CPI, ale mogą być również stosowane przez inne instytucje finansowe oferujące podobne produkty.

- Intencją Polskiej Izby Ubezpieczeń jest wprowadzenie postanowień dobrych praktyk jako uzupełnienia do nowelizacji Rekomendacji U KNF. Wierzę, że wprowadzenie tych standardów przyczyni się do zwiększenia zaufania klientów do produktów CPI i całego rynku bancassurance – wyjaśniał Jan Grzegorz Prądzyński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

pobierz plik Dobre praktyki w zakresie ubezpieczeń spłaty kredytu lub pożyczki (CPI)