• Aktualności
 • Wydarzenia
 • EKF2024
10.06.2024

Europejski Kongres Finansowy 2024

W dniach 10 – 12 czerwca 2024 w Sopocie odbywał się XIV Europejski Kongres Finansowy. EKF to jedno z najważniejszych spotkań świata finansów w Polsce. Stanowił okazję do debaty na temat stabilności europejskiego i polskiego systemu finansowego, a także wypracowania rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. Związek Banków Polskich był partnerem tego wydarzenia.

W Europejskim Kongresie Finansowym 2024 brał udział Zarząd ZBP – prezes dr Tadeusz Białek, wiceprezes Agnieszka Wachnicka oraz wiceprezes Włodzimierz Kiciński. Związek Banków Polskich reprezentowali także: Katarzyna Urbańska (Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego), Piotr Gałązka (Dyrektor Przedstawicielstwa w Brukseli), Paweł Zagaj (Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej), Norbert Jeziolowicz (Dyrektor Zespołu Rynków Finansowych), Mariusz Zygierewicz (Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego i Rozwoju Kadr Bankowych), Bartłomiej Nocoń (Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ), Piotr Balcerzak (Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków), Przemysław Barbrich (Dyrektor Zespołu Komunikacji i PR).

Kongres zainaugurowali Magdalena Czarzyńska-Jachim, Prezydentka Miasta Sopotu i Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego, a następnie wystąpienia otwierające wygłosili:

 • Andrzej Domański, Minister Finansów
 • ​Jakub Jaworowski, Minister Aktywów Państwowych
 • Helena Viñes Fiestas, Chair at EU Platform on Sustainable Finance Commissioner of the Spanish Financial Markets Authority
 • Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

 

W pierwszym dniu Kongresu prezes ZBP dr Tadeusz Białek jako panelista wziął udział w debacie Wpływ nowych technologii na przyszłość sektora bankowego – debata Rzeczpospolitej.


 

W pierwszym dniu Kongresu wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka jako panelistka wzięła udział w debacie Finansowanie dużych inwestycji infrastrukturalnych, w tym polskiego atomu – udział polskich i zagranicznych podmiotów w skutecznym przeprowadzeniu transformacji.

W pierwszym dniu Kongresu prezes ZBP dr Tadeusz Białek poprowadził również panel, którego organizatorem był Związek Banków Polskich pt. Sytuacja sektora bankowego a wyzwania rozwoju gospodarki. Słowo wprowadzające wygłosiła Agnieszka Wachnicka - wiceprezes Związku Banków Polskich.

Wśród panelistów znaleźli się:

 • Brunon Bartkiewicz - Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Michał Gajewski - Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A.
 • Bartosz Kublik - Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Szymon Midera - Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu Banku, PKO Bank Polski
 • Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, mBank S.A.W dyskusji poruszone zostały m.in. następujące tematy:

 1. Niesprecyzowana rola jaką powinien odgrywać sektor bankowy w gospodarce.
 2. Brak odpowiedzi na pytanie jak powinien rozwijać się sektor bankowy – czy wzrost powinien odbywać się na zasadzie wzrostu organicznego, czy też poprzez giełdę i inwestorów?
 3. Jak zdynamizować poziom inwestycji w gospodarce i zwiększyć akcję kredytową dla podmiotów gospodarczych?
 4. Istotne problemy do rozstrzygnięcia w tym: kwestia obciążeń sektora bankowego, szereg problemów prawnych, ingerowanie instytucji rządowych w funkcjonowanie sektora bankowego
 5. Hamulce wzrostu i rozwoju sektora bankowego.


W drugim dniu Kongresu prezes ZBP dr Tadeusz Białek uczestniczył jako panelista w debacie Rozwój gospodarki a luki w edukacji ekonomicznej – kredyt “bez pokrycia” dla kolejnych pokoleń? Panel ten poprowadził Krzysztof Pietraszkiewicz - Doradca Zarządu Związku Banków Polskich.Wśród pozostałych osób biorących udział w dyskusji znaleźli się:

 • Paweł Szarkowski - Wiceprezes Zarządu, BIG InfoMonitor
 • Piotr Wachowiak - Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Monika Wojciechowska - Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. strategii edukacji finansowej
 • Paweł Zegarłowicz - Prezes zarządu Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga
 

Paneliści próbowali znaleźć odpowiedź czy wobec wielkich wyzwań demograficznych, klimatycznych czy technologicznych zachodzących we współczesnym świecie, możliwe jest sprostanie tym wszystkim okolicznościom w społeczeństwie nierozumiejącym zachodzących procesów makro i mikroekonomicznych.

Drugiego dnia Kongresu wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka, jako panelistka, wzięła udział w debacie Nowa Rekomendacja U – pierwsza w Europie regulacja minimalnej wartości dla klienta.

 


Nowelizacja Rekomendacji U oznacza:

 • zapewnienie odpowiedniej wartość dla klienta w produktach ubezpieczeniowych,
 • wynagrodzenie jednostki otrzymywane z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego zawsze ustalane przy uwzględnieniu interesu klienta oraz wysokości kosztów ochrony ubezpieczeniowej,
 • konstrukcja oferowanego produktu ubezpieczeniowego nie może podważać zaufania klienta do rynku finansowego,
 • w przypadku oferowania produktu CPI wartość zakładanych kosztów odszkodowań i świadczeń (bez uwzględnienia kosztów likwidacji szkód, w tym kosztów postępowań sądowych), w ramach oferowanego przez ubezpieczyciela produktu CPI, powinna wynosić co najmniej 30% równowartości składki ubezpieczeniowej brutto (z zastrzeżeniem zapisów rekomendacji 20.3).
 

W drugim dniu Kongresu wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński jako panelista wziął udział w debacie poświęconej premierze raportu „Zielone finanse w Polsce 2024”. Debatę poprowadził Ludwik Kotecki – Członek Rady Polityki Pieniężnej.

W dyskusji uczestniczyli:

 • Adam Juszczak – Doradca w dziale klimatu i energii Polskiego Instytutu Ekonomicznego
 • Izabela Olszewska – Członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Jarosław Rot – Dyrektor wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Bank BNP Paribas Polska
 • Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Profesor SGH, Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBank SA , Członek EU Platform on Sustainable Finance
 • Kamil Wyszkowski – United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP)
 

We wtorkowej sesji Kongresu wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka poprowadziła panel Rekomendacje sektora bankowego dla systemowych rozwiązań edukacyjnych – wnioski z lat praktyki i doświadczeń.
Wśród panelistów znaleźli się:

 • Marzena Atkielska – Prezeska Fundacji Santander Bank Polska
 • Rafał Borkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej, mBank S.A.
 • Joanna Dymna-Oszek – Prezeska Fundacji ING Dzieciom
 • Iwona Jarzębska – Prezeska Fundacji Banku Millennium, Dyrektor PR Banku Millennium
 • Artur Soboń – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego
 • Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości

 

W debacie tej uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak przekonywać nieprzekonanych do „edukacji bankowej”?
 • Co jest istotne przy budowie długofalowej strategii działań edukacyjnych?
 • Jakie formy i narzędzia sprawdzają się najlepiej?
 

We wtorkowej sesji wieczornej prezes ZBP dr Tadeusz Białek wziął udział w panelu Mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Debata CEOs “Jak geopolityka wpływa na uwarunkowania makroekonomiczne i ryzyko sektora bankowego?”Debatę poprowadzili: Jan Krzysztof Bielecki (Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Kongresu Finansowego) oraz Iwona Kozera (Zastępca Partnera Zarządzającego EY EMEIA Consulting i członkini EY Poland Executive Team).

 

Ponadto w dyskusji uczestniczyli:

 • Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu, Bank Millennium S.A.
 • Elżbieta Czetwertyńska – Prezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Michał Gajewski – Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A.
 • Przemek Gdański – Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Adam Marciniak –  Prezes Zarządu VeloBank S.A.
 • Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu Banku, PKO Bank Polski
 • Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, mBank S.A.
 


Dyskusja rozpoczęła się od omówienia otoczenia makroekonomicznego i kluczowych rodzajów ryzyka jakie dotykają sektor bankowy. Uwzględniając wyzwania geopolityczne prelegenci podzielili się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak czynniki te wpływają na działalność bankową, w tym na zarządzanie ryzykiem.


Uczestnicy dyskutowali o wyzwaniach wynikających z aktualnych napięć geopolitycznych i ich wpływie na  polski sektor bankowy. Omówiono, jak zmieniający się krajobraz polityczny wpływa na makroekonomię i jakie ryzyka niesie to dla bankowości. Polska, znajdująca się bardzo blisko kluczowego dla Europy konfliktu i będąca częścią globalnego systemu finansowego, musi mierzyć się z konsekwencjami międzynarodowych zawirowań, sankcji, a także zmian w polityce handlowej, które mogą wpływać bezpośrednio na sektor bankowy.

Banki muszą być przygotowane na potencjalne wstrząsy ekonomiczne i polityczne, które mogą wpłynąć na ich stabilność i rentowność.
 

Trzeciego dnia Kongresu (środa) wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka wzięła udział w debacie Czas na [realną] zmianę czyli jak skutecznie wdrożyć dyrektywę Women on Boards?

Panel prowadzony był przez Iwonę Kozerę - Zastępcę Partnera Zarządzającego EY EMEIA Consulting i członkinię EY Poland Executive Team. Wprowadzenie do debaty przedstawiły: Anna Sirocka (Prezeska Zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Partnerka EY, Liderka Zespołu ds. MSSF) oraz Monika Jezierska (Partnerka EY, Risk Management Leader w regionie CESA, Członkini Zarządu Fundacji Liderek Biznesu oraz European Women on Boards).

Wśród pozostałych panelistów znaleźli się:

 • Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Marek Lusztyn – Wiceprezes Zarządu ds. zarządzania ryzykiem, mBank S.A.
 • Izabela Olszewska – Członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Lucyna Stańczak-Wuczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Deadline na dostosowanie polskiego prawa do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nakładającej na duże spółki giełdowe obowiązek wprowadzenia kluczowych zmian w udziale płci niedostatecznie reprezentowanej w organach zarządczych i nadzorczych spółek giełdowych to czerwiec 2026. Zróżnicowane zespoły to lepsze wyniki finansowe, lepsze zarządzanie ryzykiem i jeszcze większe możliwości operacyjne. Podczas debaty wspólnie przyjrzano się rozwiązaniom legislacyjnym o zakresie europejskim. Celem debaty była identyfikacja kluczowych działań, które przyczynią się do skutecznego wdrożenia wymaganych Dyrektywą zmian.
Kluczowe zagadnienia poruszone podczas debaty:

 • Przegląd rozwiązań legislacyjnych w Europie. Kręta droga do systemowej zmiany – jak do niej doprowadzić?
 • Identyfikacja kluczowych działań, które przyczynią się do skutecznego wdrożenia wymaganych Dyrektywą procesów dot. wyboru przyszłych dyrektorów i dyrektorek wykonawczych
 • Jako Liderzy i Ambasadorzy zmiany mamy realny wpływ na budowanie partnerstwa w zarządach i radach nadzorczych. Jakimi najlepszymi praktykami możemy się podzielić, aby zainspirować i zaangażować innych w działanie?
 • Jakie inicjatywy, których celem będzie budowanie świadomości społecznej o wadze wprowadzanych regulacji i ich korzystnym wpływie na biznes, powinniśmy podjąć?W trzecim dniu kongresu odbył się panel finałowy pt. KOMPENDIUM CEO – Sesja finałowa Mapa wyzwań przed sektorem bankowym. Debata CEOs “Wyzwania i priorytety sektora bankowego 2024”.

Debata była prowadzona przez Iwonę Kozerę (Zastępca Partnera Zarządzającego EY EMEIA Consulting i członkini EY Poland Executive Team) oraz Leszka Pawłowicza (Koordynator Europejskiego Kongresu Finansowego, emerytowany profesor UG)

W dyskusji uczestniczyli:

 • Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu, ING Bank Śląski S.A.
 • Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu, Bank Millennium S.A.
 • Elżbieta Czetwertyńska – Prezes Zarządu, Citi Handlowy
 • Michał Gajewski –Prezes Zarządu, Santander Bank Polska S.A.
 • Przemek Gdański – Prezes Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Adam Marciniak – Prezes Zarządu VeloBank S.A.
 • Szymon Midera – Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu Banku, PKO Bank Polski
 • Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu, mBank S.A.


Debata rozpoczęła się od przedstawienia wyzwań technologicznych, które są kluczowe dla przyszłości bankowości. Uczestnicy dyskutowali o szansach i wyzwaniach jakie niosą nowe technologie, takie jak generatywna sztuczna inteligencja, i które mogą zrewolucjonizować sposób świadczenia usług bankowych już w najbliższej przyszłości.

Prezentacja “Menu bankowego EY 2024” oraz głos Związku Banków Polskich były wstępem do rozmowy o priorytetach i wyzwaniach sektora, które stoją przed bankami w kolejnych miesiącach. Dyskusja pozwoliła zrozumieć, jak banki planują się rozwijać i jakie kroki powinien podjąć sektor, aby wzmocnić swoją rolę w gospodarce.
Prezesi banków podzieli się też swoimi wizjami na temat tego, gdzie będzie rynek bankowy za 12 miesięcy i jakie kluczowe bariery w rozwoju będą musiały zostać pokonane. Debata dostarczyła wglądu w strategiczne kierunki rozwoju sektora bankowego w Polsce.


W trakcie panelu wnioski z dyskusji dotyczącej  "Technologicznego okrągłego stołu EKF" przedstawił Piotr Alicki - Prezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W swoim komentarzu do wniosków odniósł się  Jacek Jastrzębski - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.