• Aktualności
  • Wydarzenia
  • FTB2024
Wydarzenia
22.05.2024

IX Kongres Forum Technologii Bankowych 2024

„Forum Technologii Bankowych ma niezwykłe zasługi w dziedzinie animowania współpracy pomiędzy sektorem a branżą technologiczną, czego efektem jest sukcesywny wzrost innowacyjności całego sektora bankowego” – powiedział dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich otwierając IX Kongres Forum Technologii Bankowych.


Prezes ZBP w swoim wystąpieniu przypomniał, że  Forum Technologii Bankowych powstało w 2004 roku.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nastąpił ogromny postęp w dziedzinie technologii, który miał znaczący wpływ na sektor bankowy. Wzrost internetu i rozwój telefonów komórkowych otworzyły nowe możliwości dla banków, prowadząc do powstania bankowości internetowej i mobilnej.

Nastąpiła ogromna transformacja płatności elektronicznych: karty płatnicze stały się powszechnym środkiem płatności, zastępując w dużej mierze gotówkę, pojawiły się nowe systemy płatności elektronicznych, umożliwiające szybkie i wygodne transakcje.

Innowacje w dziedzinie analizy danych, sztucznej inteligencji i blockchain zmieniły sposób, w jaki banki zarządzają danymi, oferują produkty finansowe i zapewniają bezpieczeństwo transakcji. Te zmiany technologiczne przyczyniły się do transformacji sektora bankowego, dążącej do zapewnienia klientom wygodniejszych, bardziej dostępnych i bezpiecznych usług finansowych.

„Patrząc na ten przegląd wydarzeń, dzisiaj wydaje się oczywiste, że pomysł Pana Profesora Remigiusza Kaszubskiego na powołanie do życia Forum Technologii Bankowych w 2004 roku to była – jeśli nie konieczność- to co najmniej znakomita inicjatywa” – zauważył Tadeusz Białek.

Kluczowa rola FTB w promowaniu innowacji technologicznych w sektorze bankowym
Jak wskazał w swoim wystąpieniu, FTB pełniło i pełni kluczową rolę w promowaniu innowacji technologicznych w sektorze bankowym przez organizację wydarzeń, które umożliwiały wymianę wiedzy i doświadczeń między bankami i dostawcami technologii.

Wspierało sektor bankowy w śledzeniu najnowszych trendów i rozwiązań technologicznych, co przyczyniło się do adaptacji do zmieniających się wymagań rynkowych i oczekiwań klientów.

Dzięki inicjatywom Forum, banki mogły eksplorować nowe rozwiązania technologiczne, takie jak płatności mobilne i bankowość internetowa, oraz zdobywać nową wiedzę i umiejętności.

FTB również  promowało współpracę międzybankową w zakresie technologii, co przyczyniło się do wzrostu efektywności i innowacyjności sektora bankowego, a także stworzyło platformę do omawiania kwestii związanych z bezpieczeństwem transakcji i ochroną danych klientów.

Forum inspirowało banki do inwestycji w rozwój własnych systemów IT i infrastruktury technologicznej, co pozwoliło sektorowi lepiej dostosować się do zmieniających się trendów konsumenckich i rynkowych.

„Sektor bankowy będzie kontynuował swój rozwój w erze cyfrowej, dostosowując się do zmieniających się technologii, regulacji i oczekiwań klientów. Ilość wyzwań jakie stoją przed nami teraz i w przyszłości na pewno nie zmaleje, ale jednym z ważniejszych, moim zdaniem, jest niezmiennie dobra współpraca z administracją publiczną – szczególnie w kontekście tworzenia dobrego prawa” – mówił prezes ZBP.

Sektor bankowy zdolny do samoregulacji
„Myślę, że jesteśmy zgodni, że regulacje są niezbędnym czynnikiem do prawidłowego funkcjonowania rynku. Niektóre z nich natomiast przychodzą do nas z Europy, która nie zawsze z należytą atencją podchodzi do szczególnej specyfiki rynków non-euro, a i tak jesteśmy zobligowani zaimplementować zaproponowane przez Europę przepisy.” – mówił Tadeusz Białek.

„I mimo- wydaje się: powszechnej – zgodności w zakresie tych potrzeb i obowiązków, nasze sektory powinny wyznaczyć sobie jako główne zadanie przekonywanie administracji publicznej, że nasze branże są dojrzałe i odpowiedzialne, a w niektórych aspektach zdolne również do autoregulacji” – przekonywał.

„W przypadku branż o ugruntowanej pozycji na rynku i stabilnej strukturze, wypracowywanie własnych standardów i praktyk, może być równie skuteczne – a często skuteczniejsze –  co regulacje rządowe. Branże te często mają zasoby i doświadczenie, aby skutecznie zarządzać swoimi kwestiami wewnętrznymi. Autoregulacja może ponadto być bardziej elastyczna i szybsza w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych niż procesy regulacyjne administracji publicznej. Branże mogą szybciej reagować na nowe wyzwania i trendy, co przyspiesza procesy innowacyjne i dostosowawcze” – podkreślał Tadeusz Białek.

Wiceminister cyfryzacji o AI Act podczas Kongresu Forum Technologii Bankowych
Gościem Kongresu FTB był Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. W swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do przyjętego przez Radę Unii Europejskiej AI Act i do pomysłu resortu cyfryzacji dotyczącego utworzenia Komisji Nadzoru nad Sztuczną Inteligencją.

Dariusz Standerski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczął swoje wystąpienie od nawiązania do obecnej sytuacji międzynarodowej i wojny hybrydowej prowadzonej przez Federację Rosyjską i związanych z tym cyberzagrożeniach.

Jak stwierdził, przemiana technologiczna związana z rozwojem sztucznej inteligencji i technologii kwantowej odbywa się już w czasie globalnego niepokoju. Ważne jest, żeby je wprowadzać z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i dlatego trzeba wprowadzać je spójnie. Chodzi o to, żeby nie popełnić tu zarówno falstartu, jak i o to aby technologie, które nie zostaną odpowiednio uregulowane nie stały się przedmiotem ataku, i jednocześnie żeby regulacja, która jest niewystarczająco precyzyjna, nie wstrzymywała ich rozwoju.
Dlatego ważne jest, żebyśmy nie zatrzymali się w połowie drogi, ale znaleźli złoty środek pomiędzy bezpieczeństwem a rozwojem.

Jak poinformował, w kolejnych miesiącach propozycje przepisów dotyczących AI będą poddawane szerokim konsultacjom społecznym.

Wdrożenie AI Act
Najważniejszym zadaniem resortu będzie wdrożenie Aktu o sztucznej inteligencji, za którym Polska zagłosowała 21 maja tego roku podczas posiedzenia Rady Unii Europejskiej w zakresie systemów zakazanych. Czyli takich, które wykorzystują AI do popełniania przestępstw.

Rząd chce, żeby do końca tego roku wszystkie zakazane systemy były zlokalizowane i wykluczone. Do końca tego roku będą też trwały prace nad całościowym wdrożeniem Aktu o sztucznej inteligencji, bo na przyszły rok zaplanowano przeprowadzenie najpierw przez Rząd, a następnie przez Sejm projektu ustawy o sztucznej inteligencji. Jak podkreślił, jest to projektowanie przepisów, które prawdopodobnie będą służyły nam nadal za pięć lub dziesięć lat.

Zwrócił uwagę, że regulujemy dziedzinę z jaką nigdy nie mieliśmy wcześniej do czynienia, i która rozwija się bardzo szybko. Wspomniał o propozycji utworzenia Komisji Nadzoru nad Sztuczną Inteligencją, która ma być czymś więcej niż dodatkowym urzędem i jej zadaniem będzie regulacyjne nadążanie za zmianami technologicznymi.

Szerokie konsultacje

„Potrzebujemy elastycznych przepisów i urzędu, żeby regulator mógł szybko reagować oraz zapobiegać technologiom, których głównym celem jest tylko ułatwianie dokonywania przestępstw” – mówił wiceminister cyfryzacji.

Ministerstwo Cyfryzacji chce najbliższe miesiące poświęcić na dyskusję i wypracowanie rozwiązań, co do których wszyscy się z godzą. Zachęcił uczestników Kongresu FTB do wzięcia udziału w tych konsultacjach.
Dodał, że chodzi też o to, żeby model sztucznej inteligencji móc stosować również w bankowości unikając związanego z tą technologią ryzyka.

Zapraszamy na stronę https://kongresftb.pl na której znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat tego wydarzenia.

Źródło: BANK.pl