• Aktualności
  • Wydarzenia
  • FTBS2024
Wydarzenia
27.05.2024

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024

Obradowało „Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2024”, którego tegoroczne hasło „Łączymy tradycję z nowoczesnością” wskazuje postawę, jaką lokalny sektor finansowy powinien przyjąć wobec kolejnego już etapu cyfrowej transformacji globalnej gospodarki, powiedział dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich otwierając tegoroczne Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.


Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej to spotkanie reprezentantów kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej odpowiedzialnych za strategię, technologię i rozwój rozwiązań IT oraz szerokiego grona dostawców rozwiązań technologicznych, którzy od lat wspierają polską bankowość spółdzielczą we wdrażaniu innowacji w zakresie relacji z klientem, robotyzacji i automatyzacji procesów back-office’owych, zapewnianiu bezpieczeństwa, realizacji projektów z wykorzystaniem technologii chmurowych, zastosowaniu sztucznej inteligencji, funkcjonowaniu w okresie dekoniunktury czy też poszukiwaniu nowych ścieżek rozwoju sektora w zmiennym i trudnym dla biznesu otoczeniu makroekonomicznym.

Trwa cyfrowa transformacja globalnej gospodarki, w tym banków spółdzielczych – mówił dr Tadeusz Białek.
„Dla bankowości spółdzielczej oznacza to istotny czynnik rozwojowy, pozwalający nie tylko na poprawę wyników finansowych poszczególnych instytucji i całych zrzeszeń, ale również wzmocnienie poziomu relacji banków ze swymi członkami i klientami czy wręcz wyniesienia ich na całkiem nowy poziom” – zaznaczył prezes ZBP.

Zwrócił uwagę na coraz większe koszty ponoszone przez banki spółdzielcze, między innymi na wdrażanie wymogów regulacyjnych.
Jak zauważył – dla banków w tej kwestii może być pomocna technologia. Sukcesywne wdrażanie AI będzie zwalniać zasoby ludzkie w back office i kierować je do kontaktów z klientami.
Zaawansowane systemy analityczne pozwalają także oferować produkty bankowe skrojone indywidualnie, dla konkretnych klientów i lepiej odpowiadające na ich potrzeby.
Jednocześnie nie można tracić z oczu bezpieczeństwa i dlatego trzeba również mieć nowoczesne narzędzia gotowe na pojawienie się takich zagrożeń – mówił prezes ZBP.

„Banki spółdzielcze od zawsze dysponują niezwykłym kapitałem w postaci doskonałej znajomości lokalnych rynków i wiedzy na temat indywidualnych preferencji swych klientów, co przez całe dekady umożliwiało im uzyskiwanie przewagi na rynkach lokalnych nad największymi graczami z segmentu bankowości komercyjnej, a w ostatnim czasie również i fintechami” – zakończył swoje wystąpienie dr Tadeusz Białek.

Jak stwierdził Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich, banki spółdzielcze w minionym roku osiągnęły 4,7 mld zł zysku i jest to 25% zysku wypracowanego łącznie przez cały sektor bankowy w naszym kraju. Należy przy tym pamiętać, że banki spółdzielcze mają tylko 8% udziału w polskim rynku bankowym.
Zwrócił uwagę na udział bankowości spółdzielczej w zielonej ekonomii. Wspomniał też o ESG i udziale banków spółdzielczych w finansowaniu związanych z tym potrzeb lokalnego biznesu.

Paweł Minkina, wiceprezes zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji oraz redaktor naczelny Miesięcznika Finansowego BANK mówił o skali zmian w bankowości i tym większej konieczności budowania relacji oraz integracji z kluczowymi dostawcami technologii dla sektora spółdzielczego. Temu służy właśnie obecne Forum.

Wystąpienie Gościa Specjalnego Forum, ministra rolnictwa i rozwoju wsi
Dr Czesław Siekierski, minister rolnictwa i rozwoju wsi występując na tegorocznym Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją dziś przed sektorem rolniczym.

Podkreślił, że Zielony Ład to także konieczność transformacji w gospodarce. Jak zauważył zmienia się dziś środowisko wiejskie, trwa wyludnianie wsi, zwłaszcza na tzw. ścianie wschodniej. Tylko 10% mieszkańców wsi jest związanych zawodowo z rolnictwem. Coraz więcej jest też gospodarstw większych, nastawionych na produkcję, które są czułe sytuację rynkową. Potrzebują one niezakłóconego dostępu do kredytów dla utrzymania płynności finansowej.
Jak stwierdził, obecny rząd zamierza ograniczać bezpośrednie wsparcie rolnictwa w formie dotacji na rzecz zwiększenia udziału instrumentów finansowych. Do tego sektor bankowy powinien się przygotowywać.

Dr Czesław Siekierski mówił także zbyt dużych obciążeniach sektora bankowego, co ogranicza poziom akcji kredytowej.

Nagrody XXVII Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze 2024”
Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej to znakomita okazja do zaprezentowania najlepszych instytucji finansowych tego sektora.

Więcej na temat wyników tegorocznego, XXVII Krajowego Rankingu „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze” na stronie BANK.pl

Źródło: bank.pl