• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Forum Bankowo-Samorządowe 2019
Wydarzenia
12.12.2019

Forum Bankowo-Samorządowe 2019

12 grudnia 2019 r.
Sangate Hotel Airport, ul. 17 stycznia 32 (ul. KOR 32), Warszawa

 

Informacje

Finansowanie rozwoju w perspektywie zmian

Podczas tegorocznego Forum poruszone zostaną tematy stanu finansów JST w kontekście dostępu do finansowania wobec ostatnich i przyszłych zmian legislacyjnych, społecznych i gospodarczych. Zaprezentowany zostanie najnowszy raport INC Rating i Związku Banków Polskich nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego wraz z wnioskami i rekomendacjami na przyszłość.

Ważnymi tematami które zostaną podjęte w tym roku będą także: rozwój usług dla JST w modelu „Smart Cities - better life”, oraz uwarunkowania i realność szans na boom inwestycyjny w 2020 roku., z uwzględnieniem ostatnich zmian w regulacjach zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Forum Bankowo Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego. Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Do udziału w Forum zaproszono liderów samorządowych (marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz  skarbnicy i dyrektorzy ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i regulatorów oraz środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.

Wydarzenie będzie relacjonowane w mass mediach krajowych i regionalnych.

Zapraszamy!

Relacja z FBS 2019

Forum Bankowo Samorządowe 2019
„Finansowanie rozwoju w perspektywie zmian”


12 grudnia 2019 r. w Warszawie odbyło się Forum Bankowo-Samorządowe, jedno z najważniejszych ogólnopolskich wydarzeń poświęconych współpracy instytucji finansowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Forum ułatwia przedstawicielom obu środowisk zrozumieć oczekiwania i potrzeby partnerów, ułatwiając samorządom realizację ich misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Pozwala także na wypracowanie wspólnego stanowiska w ew. sprawach wymagających dostosowania rozwiązań legislacyjnych.

W tegorocznej edycji Forum wzięło udział ponad 850 uczestników (bezpośrednio oraz on line) – samorządowców, bankowców,  regulatorów oraz przedstawicieli środowisk okołosamorządowych i okołobankowych. FBS był największym wydarzeniem rynku samorządowo-bankowego kończącym rok 2019 i jednocześnie zapowiadającym rok 2020.

Pełna relacja z Forum do pobrania poniżej.

Plik do pobrania Relacja z Forum Bankowo Samorządowego 2019