• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021
Wydarzenia
10.06.2021

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021

W trakcie tegorocznej edycji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej szeroko omawiane były zmiany, jakie zachodziły w obszarze technologii w okresie pandemii.

Co czeka sektor bankowości spółdzielczej? Jaką rolę odegra technologia? Jak wykorzystać doświadczenia z ostatniego roku? Jaką obrać strategię dalszego działania? Jak zmiany zachodzące w okresie pandemii przyczyniły się do wzrostu nie tylko zagrożeń, ale i szans, które sektor bankowości spółdzielczej winien wykorzystać w rozwijaniu modeli biznesowych oraz technologii? To tylko kilka pytań, na które odpowiedzi szukano podczas cyklu trzech spotkań pod wspólnym hasłem: Technologia w czasach pandemii. Wyzwania i szanse dla sektora bankowości spółdzielczej.  

Poszczególne sesje tematyczne poświęcone były rozwiązaniom chmurowym, technologiom wykorzystywanym w sektorze bankowości spółdzielczej, rozwiązaniom bankowości e-commerce, obrotowi bezgotówkowemu, e-zdrowiu, modelom współpracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii oraz rozwijaniu ubezpieczeń.

SESJA I: Rozwiązania chmurowe jako alternatywa dla zmian podejścia w biznesie bankowym.
SESJA II: Technologia na rzecz sektora spółdzielczego – kryteria wyboru oczekiwanych rozwiązań w sektorze bakowości spółdzielczej.
SESJA III: Rozwój bankowości e-commerce jako oczekiwania klientów w czasach utrzymującej się pandemii?
SESJA IV: Zapewnienie ciągłości działania banku w obszarze cyberbezpieczeństwa w czasach pandemii.
SESJA V: E – zdrowie wyzwanie dla sektora finansowego?
SESJA VI: Proponowane modele współpracy oparte na strategiach bezpiecznego i skutecznego działania w warunkach zdalnego prowadzenia biznesu.
SESJA VII: Rynek ubezpieczeniowy w czasach pandemii.

W trakcie prowadzonych spotkań wspólnie zastanawiano się m.in. nad znaczeniem rozwiązań chmurowych, zaś w debacie z udziałem zaproszonych gości przedstawiono najważniejsze kryteria związane z oczekiwanymi i docelowymi rozwiązaniami IT w obszarze technologii. W kolejnych częściach wydarzenia zwrócono uwagę na rozwój technologii e-commerce i zastanawiano się, jak wykorzystać te rozwiązania w sektorze bankowości spółdzielczej, ustalono czym tak naprawdę jest e-zdrowie i co oznacza dziś dla instytucji finansowych. Przyjrzano się zmieniającym się modelom biznesowym opierającym się na technologiach oraz sprawdzano jak rozwija się rynek ubezpieczeń w warunkach zdalnych.  

Drugi dzień Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021 za nami 
W kolejnej odsłonie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rozwiązaniami e-commerce, bezpieczeństwem, ciągłością działania i e-zdrowiem. Tematy te były osadzone w warunkach zdalnego funkcjonowania gdyż pandemia dała się we znaki niemal wszystkim sektorom gospodarki, zarówno w realnym świecie jak i w świecie cyfrowym. W tym drugim przypadku cała gospodarka musiała się przestawić na nagłą pracę do kanałów zdalnych.

W pierwszej sesji “Rozwój bankowości e-commerce, jako oczekiwania klientów w czasach utrzymującej się pandemii”. Artur Józefowskie,  dyrektora Biura Bankowości Mobilnej i Internetowej, SGB-Banku, przedstawił doświadczenia banku w rozwijaniu bankowości mobilnej SGB-Bank. Zaprezentowane dane dotyczące płatności mobilnych wskazują jak w grupie SGB ten segment się rozwija i jakie nowe funkcjonalności zostaną udostępnione klientom banków spółdzielczych. Dynamika korzystających z aplikacji SGBMobile robi wrażenie. 
Kolejne wystąpienie dotyczyło wykorzystania w bankach spółdzielczych potencjału internetowego w sprzedaży kredytu gotówkowego. Prezentacje przedstawili p. Wojciech Rudzki Członek zarządu Bancovo i pan Przemysław Szczepaniak, dyrektor ds. Relacji z Partnerami finansowymi Bancowo, którzy zaprezentowali modele współpracy w warunkach zdalnych. 

Ciekawym doświadczeniem była prezentacja Pana Michała Pawlika Prezesa SMEO , który przedstawił rozwiązanie technologiczne opierające się na cyfrowym faktoringu online. 
Kontynuując poszukiwania na pozyskiwaniu nowych źródeł przychodów  pozaodsetkowych dla banków spółdzielczych pan Daniel Sadkowski Prezes zarządu i Robert Tórz Wiceprezes Basemant sp. z o.o. przestawili możliwości dotyczące kreowania nowych źródeł przychodów w ramach realizowanych usług i  obniżenia kosztów wykorzystując rozwiązania technologiczne związane z trwałym nośnikiem. 

Na zakończenie tej części sesji firma ABBYY Europe przedstawiła krótki firm w formie zdalnego nagrania poświęconego rozwiązywaniu problemów w relacjach z sfrustrowanymi klientami wskazując, że niezadowolony klient sprawia, że mamy niezadowolonego pracownika. Dlatego warto poprawić możliwości pozyskiwania informacji przez klientów, aby uniknąć sytuacji, gdy klienci będą sfrustrowani. 

Problematyce zapewnienia ciągłości działania banku w obszarze cyberbezpieczeństwa w czasach pandemii poświęcony był jeden z paneli podczas drugiego webinarium, zorganizowanego w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. W tej części pierwszym wspólnym wystąpieniem było wystąpienie BIK SA z bankiem spółdzielczym w Łącku, który opowiedział jak narzędziami dostarczanymi przez BIK zabezpiecza dynamiczną akcję kredytów gotówkowych, których sprzedaje 20 mln kwartalnie. Rozwiązanie to zintegrowane jest z używanym w banku systemem firmy NOVUM . Dodatkowo w swoim wystąpieniu pan Maciej Duszczyk, Dyrektor Departamentu Rynku Bankowego w Biurze Informacji Kredytowej zwrócił uwagę na narzędzia, jakie BIK udostępnia instytucjom finansowym w celu zminimalizowania zagrożeń ze strony oszustów kredytowych, jak i złodziei danych. Należy do nich przede wszystkim platforma antyfraudowa BIK, ale także instrument znany jako CyberFraud Detection, dedykowan nie tylko wykrywaniu prób fraudów kredytowych, ale i ochronie rachunków bankowych klientów, dostępnych z poziomu bankowości elektronicznej i mobilnej. Ponadto przedstawił plany dotyczące rozwoju cyfrowej platformy biometrii behawioralnej. 

W kolejnej części tej sesji odbył się panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele banków spółdzielczych. Do debaty moderowanej przez Dominika Koniecznego z Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie zostali zaproszeni następujący paneliści: Roland Węgrzynowski, IT Manager w Gospodarczym Banku Spółdzielczy w Barlinku, Zbigniew Staniaszek, Kierownik Zespołu ds. Informatyki w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Artur Wichliński, Kierownik Wydziału Informatyki w Banku Spółdzielczym we Wschowie oraz Artur Gębicz, Dyrektor departamentu IT i Audytu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Jak podkreślali uczestnicy dyskusji, dynamicznemu rozwojowi e-kanałów dostępu w czasie pandemii towarzyszy wciąż niska świadomość ryzyka cyfrowego wśród klientów. Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości i na co należałoby zwrócić szczególną uwagę? Zbigniew Staniaszek wskazał na potrzebę edukacji pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, dodając, iż najsłabsze ogniwo w systemie wciąż stanowi człowiek, dlatego trzeba go edukować i dzielić się doświadczeniem. Także i Artur Wichliński podkreślał, iż edukacja i komunikacja jest ważnym elementem budowania struktury organizacyjnej, dlatego reprezentowana przezeń instytucja, ukierunkowując się na budowę cyfrowych miejsc pracy, udostępniła pracownikom w ramach sieci Intranet szereg narzędzi edukacyjnych. Niezmiernie ważne jest również uświadamianie klientów, zwłaszcza jeśli chodzi o wciąż udoskonalane przez przestępców sztuczki socjotechniczne. Roland Węgrzynowski przypomniał, że pandemia dała nowy impuls do przestępczych działań, pojawiły się wszak wyłudzenia pod pozorem zapisów na szczepienia czy konsultacji medycznych. W przypadku GBS w Barlinku większość korespondencji, która trafia do spamu, zawiera złośliwe załączniki, co daje wyobrażenie o skali procederu. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma edukacja klienta, która jednakże musi być realizowana niezwykle rozważnie, tak, by nie osiągnąć efektu mrożącego, kiedy to ludzie będą obawiali się korzystać z dobrodziejstw gospodarki elektronicznej, wskazał Roland Węgrzynowski.

 Jak zatem należy podnosić świadomość klientów bankowości elektronicznej? Zbigniew Staniaszek zwrócił uwagę aby każda interakcja z klientem była okazją dla edukacji klientów o pojawiających się   zagrożeniach w sieci, w tym cyberatakach. Dokument wskazujący, jak zadbać o swe bezpieczeństwo umieszczony został na stronie logowania do bankowości elektronicznej, stosowne ostrzeżenia są też dystrybuowane za pośrednictwem mediów społecznościowych. - Budowa zaufania klienta do banku to proces bardzo długotrwały – zauważył z kolei Artur Wichliński, dodając, że mechanizmy cyberbezpieczeństwa wdrążane są we współpracy z dostawcami zewnętrznymi, w tym także z bankiem zrzeszającym. 

Uczestnicy debaty zwrócili również uwagę na konieczność wdrożenie dodatkowych środków bezpieczeństwa w obszarze pracy zdalnej. Roland Węgrzynowski zauważył, że kwestia ta była pierwszym poważniejszym wyzwaniem w obszarze cyberbezpieczeństwa w dobie obecnego kryzysu. - Musieliśmy przebudować architekturę bezpieczeństwa we współpracy z zewnętrznym dostawcą – dodał przedstawiciel GBS. To oznaczało konieczność udostępnienia pracownikom sprzętu, a dla tych, co nie dysponowali łączem internetowym, także i kart GSM. Uruchomiona została też autoryzacja dwuskładnikowa, bazująca na aplikacji mobilnej, identyfikującej osobę logującą się do VPN. Niekiedy konieczna była szybka reakcja, na przykład w postaci dostarczania sprzętu pracownikom, którzy znaleźli się na kwarantannie. To właśnie zasoby ludzkie były najsłabszym punktem całego systemu. - Do tej pory problemem była dostępność sprzętu, tu zmierzyliśmy się z brakiem pracownika – zauważył Roland Węgrzynowski. Zmiany w obszarze BCM wdrożyły też struktury zrzeszeń. Artur Gębicz przypomniał, że stało się to niezwłocznie po wydaniu komunikatu ZBP dotyczącego zachowania ciągłości w warunkach COVID. Jedną ze zmian był nowy sposób skanowania naszych urządzeń, które było realizowane częściej, a wyniki tych analiz przekazywano nie do poszczególnych banków, tylko do audytorów IT. - Byliśmy w stanie zdalnie przeprowadzić audyt tak części operacyjnej, jak i technicznej - dodał reprezentant SSO SGB, dodając, iż takie działanie z jednej strony usprawniło wykonywanie audytów, z drugiej zaś pomogło bankom w dobie pandemii w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa. 

Ostatnia sesja była poświęcona e- Zdrowiu, w ramach której uczestnicy zapoznali się z dwiema prezentacjami poświęcone wpływowi trybu życia i sposobu wykonywania pracy na stan zdrowia. Jakub Opłaciński, reprezentujący GBS w Barlinku, podkreślił, że polska bankowość spółdzielcza zrobiła wiele dla poprawy funkcjonowania społeczeństwa w dobie zagrożenia koronawirusem. - Pandemia stała się siła napędową dla szerokiego spektrum usług prozdrowotnych – dodał przedstawiciel banku. Zwrócił on uwagę, iż do lekarza i na szczepienia można rejestrować się w sieci dzięki usługom takim jak mojeID, które też pozwalają pacjentom analizować dokumentacje medyczną. Choć w dobie pandemii styl życia musiał ulec zmianie o 180%, to w dobie powrotu do normalnej aktywności należy postępować odpowiedzialnie, z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa. - Nie dajmy się wirusom, także komputerowym, zwłaszcza dotyczy to pracy zdalnej – apelował Jakub Opłaciński. Po co umierać na serce pracując w …. ? O tym, jak nie ulec zawałowi serca czy chorobie wieńcowej dzięki właściwej diecie, aktywnemu trybowi życia i unikaniu stresu w pracy mówił z kolei Emil Niedziński, lekarz kardiolog. Przypomniał on, iż każdego roku 170 tyś ludzi w Polsce umiera na choroby serca, i jest to pierwsza przyczyna zgonów. Właściwy sposób życia i podejście do pracy może ograniczyć ten jakże istotny problem. W swoim wystąpieniu zachęcił osoby do szczepień i wskazał również na potrzebę szczepień COVID-19 podkreślając, że u osób nie zaszczepionych 5 krotnie wzrasta ryzyko zawału i 7 krotnie niewydolności zatorowo – płucnej. 

Trzeci  dzień Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021 za nami 
W kolejnej odsłonie Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z czynnikami  zapewniającymi ciągłość świadczenia usług bankowych i cyberbezpieczeństwo  w okresie pandemii COVID-19, modelami współpracy opartymi o strategie bezpiecznego i skutecznego działania w warunkach zdalnego prowadzenia biznesu oraz zmian jakie zachodziły w okresie pandemii na rynku ubezpieczeniowym. 

Wprowadzenia dokonał Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich. Przedstawiając założenia programu trzeciego dnia Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej  zwrócił szczególną uwagę na  rolę sektorowych rozwiązań w zakresie wykrywania, analizowania podatności i zagrożeń dla banków i ich klientów w obszarze cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania przestępstwom, ich wykrywania i analizowania oraz wspierania organów ścigania w ich zwalczaniu. Banki powierzyły to zadanie FinCERT.pl - Bankowemu Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP. Taką decyzję podjęło Prezydium a następnie Zebranie Plenarne Komitetu Cyberbezpieczeństwa Banków w dniu 14 kwietnia 2021 r. FinCERT.pl - BCC ZBP będzie oficjalnie pełnił rolę ISAC (centrum wymiany i analizy informacji) sektora bankowego - w rozumieniu nowelizowanej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Jako pierwszy wystąpił Piotr Balcerzak Dyrektor Bankowego Centrum Cybebezpieczeństwa, który przedstawił działania realizowane przez BCC w czasie pandemii  popierając to ciekawymi przykładami jakie występowały w okresie pandemii.  Zwrócił uwagę na przesunięcie aktywności klientów do kanałów zdalnych i wskazał na  rolę Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa  jako ISAC. Podziękował bankom za wzajemne zaufanie niezbędne w toku bieżącej pracy nad eliminowaniem zagrożeń i wzmacnianiem bezpieczeństwa instytucji finansowych w sieci. 

W pierwszej sesji “Proponowane modele współpracy oparte na strategiach bezpiecznego i skutecznego działania w warunkach zdalnego prowadzenia biznesu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wystą-pieniem OT Card p. Jolanty Sadowskiej , Dyrektora Biura sprzedaży i Relacji z klientami , która zaprezen-towała możliwości optymalizacji kosztów obsługi gotówki, podkreśliła jak wiele sektor bankowości spół-dzielczej zrobił  w czasie pandemii, aby rozwijać kanały zdalne  i rozwiązania bankowości mobilnej. 
Kolejne wystąpienie dotyczyło wykorzystania w bankach spółdzielczych rozwiązań Cisco SecureX jako rozwiązania umożliwiającego sprawne zarządzanie w organizacji incydentami bezpieczeństwa, ujawniają-cymi się wektorami ataku  w celu przybliżenia bezpłatnych rozwiązań dostępnych na rynku , które zapre-zentował p. Jakub Jagielak , Lider Technologiczny w obszarze Security, Atende SA 

Zarządzanie bankiem spółdzielczym przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych, obsza-ry optymalizacji, wizja nowoczesnego banku spółdzielczego były przedmiotem rozmowy Pana Bartosza Kublika, Prezesa Banku Spółdzielczego z Ostrowi Mazowieckiej z p. Bożeną Skibicką Pełnomocnikiem firmy mis2 .

Bartosz Kublik, zwrócił uwagę na rolę banków spółdzielczych w procesie cyfryzacji i programach PFR oraz wskazał na cechy nowoczesnego Banku Spółdzielczego mówiąc: „Bank Spółdzielczy dobry i nowoczesny to bank dobrze zarządzany i przydatny w swojej lokalnej społeczności. To jest Bank, który nie odcina się od swoich korzeni, – bo jak się odetnie od swoich korzeni to stanie się małym bankiem komercyjnym. Zwracał uwagę na konieczności trzymania się historii tego, kto to stworzył, po co to stworzył – a pamiętajmy, że zawsze to tworzono dla dobra małych lokalnych ojczyzn.” Nowoczesny bank spółdzielczy to bank, multikanałowy, zapewniający ciągłość działania i bezpieczeństwo, aktywnie wykorzystujący dostępne dane. 

Na zakończenie tej części prezentowanych rozwiązań Łukasz Ozimek w ramach wystąpienia „Pierwszy w Polsce bank w chmurze” przedstawił swoje doświadczenia z procesu tworzenia rozwiązań chmurowych w Nicolaus Banku, .zwracając szczególna uwagę na konieczność opracowania dobrego planu migracji zaso-bów bankowych do chmury aby proces ten mógł zostać zrealizowany z sukcesem . 

W kolejnej części tej sesji odbył się panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele: banku spół-dzielczego, banku zrzeszającego i KIR S.A wypowiadali się jak uwzględniać zagadnienia technologiczne w tworzeniu strategii banków czy tez grup bankowych i w jakim stopniu technologia może przyczynić się do poprawy efektywności kosztowej. W dyskusji, moderowanej przez Bartłomieja Noconia, dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, uczestniczyli Błażej Mika, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku, Wojciech Pantkowski Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczenio-wej oraz  Edward Tybor, Przewodniczący Rady Zrzeszenia Banku BPS i Prezes Zarządu Karpatia Banku Spółdzielczego.

 Błażej Mika nawiązał do ogłoszonej w kwietniu br., nowej strategii dla zrzeszenia SGB, która  obejmować ma okres nadchodzących kilku lat. Dokument ten od samego początku powstawał we współpracy z banka-mi, będącymi członkami zrzeszenia. Kluczowe znaczenie odgrywają w tym przedłożeniu kwestie technolo-giczne, co odzwierciedla trendy zachodzące w całej współczesnej gospodarce. - Technologia i rozwiązania IT stały się częścią naszego życia, są obecne w każdym modelu biznesowym – dodał przedstawiciel SGB-Banku a dalej wskazywał . -Musimy odejść od myślenia, ze jest oddzielne królestwo IT, jest to część całej organizacji, musimy być otwarci na nowe rozwiązania. 

Edward Tybor zwrócił uwagę, że prace nad zmianą strategii biznesowej prowadzone są również w drugiej grupie - Zrzeszeniu  BPS . Podkreślił, że to, co dotychczas stanowiło o przewadze banków spółdzielczych, czyli relacyjność, w nowej rzeczywistości musi zostać uzupełnione o wątki technologiczne.- Wyzwaniem pozostaje jak to zrobić, by technologia nie zabiła relacji i charakteru lokalnego – wskazał przedstawi-ciel BPS.
Wojciech Pantkowski zwrócił uwagę, że  Banki spółdzielcze powinny szukać tego, co łączy, podkreślił on, iż w ostatnim roku rozwiązania cyfrowe przestały być tylko wyróżnikiem innowacyjności, stając się ko-niecznym elementem funkcjonowania bankowego biznesu. Wyznacznikiem tego trendu jest chociażby ma-lejący udział obrotu gotówkowego, i to pomimo zwiększenia wolumenu banknotów w obiegu. Czas pan-demii spowodował też wzrost zainteresowania zdalnymi formami kontaktu z urzędami, na przykład w celu składania wniosków o świadczenia 500+ czy rejestracji do szczepień przeciwko COVID-19. Już dziś ponad 11 mln Polaków użytkuje profilu zaufanego, który pozwala na korzystanie w coraz szerszym zakresie z publicznych usług cyfrowych, które będą się sukcesywnie rozwijać.

- Dzięki IT możliwa jest redukcja kosztów, szybkie reagowanie na potrzeby klientów. Banki mogą skoncen-trować się na tworzeniu wartości dodanej dla klienta zamiast sprawozdawczości – dodał Wojciech Pant-kowski. 
Ostatnia sesja była poświęcona rynkowi ubezpieczeń w czasach pandemii. Przedstawiciel Concordia Ubezpieczenia Tomasz Kromolicki w wystąpieniu wprowadzającym przedstawił rozwój rynku ubezpieczeniowego w czasie pandemii i wskazał, że w porównaniu z okresem 2019/2020 dynamika sprzedaży ubezpieczeń w bankach spółdzielczych wyniosła 104%. W przypadku bieżącego roku dynamika sprzedaży za pierwsze pięć miesięcy 2021 licząc rok do roku wyniosła 114 %. .

W  panelu dyskusyjnym na temat rozwijania rynku ubezpieczeń uczestniczyli przedstawiciele banków spółdzielczych i  Concordia . W dyskusji, moderowanej przez Norberta Jeziolowicza, dyrektora Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków finansowych Związku Banków Polskich, uczestniczyli: Krzysztof Kar-wowski, Prezes Banku Spółdzielczego w Szczytnie , Bożena Głogowska Wiceprezes Gospodarczego Ban-ku Spółdzielczego w Barlinku i Tomasz Kromolicki Dyrektor Sieci Bankassurance, Biuro Bancassurance, Concordia Ubezpieczenia .

W ramach debaty uczestnicy przedstawili przykłady współpracy z rynkiem ubezpieczeniowym, wskazali na konieczność pozyskiwania dodatkowych źródeł przychodów jako alternatywy dla niskiego poziomu stóp procentowych  zwracając uwagę na potrzeby klientów w tym obszarze. W ramach podsumowania podkre-ślono, że rynek bancassurance odrodził się w warunkach pandemii i stworzył doskonałą możliwość dla  rozwijania biznesu w lokalnych instytucjach finansowych. 

Na koniec tego dnia Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes ZBP  dokonał podsumowania tegorocznego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej wskazując m. in. na osiągane wyniki finansowe sektora bankowości spółdzielczej, zmiany spowodowane pandemią, rozwojem technologii, oczekiwaniami klientów i banków, tworzeniem strategii, kryteriami wyboru systemów: ich centralizacją , współdzieleniem zasobów i współpracą systemów, efektywnością , otwartością rozwiązań systemowych oraz bezpieczeństwem  systemów , co określił tzw. „piątką  Pomianka”. Nowoczesny bank spółdzielczy, który jest bankiem multikanałowym, zapewniającym ciągłość działania i bezpieczeństwo, aktywnie wykorzystującym dostępne dane zgromadzone w swojej organizacji do optymalizacji procesów i podejmowanych decyzji.

Na koniec Włodzimierz Kiciński podziękował prelegentom  i uczestnikom, organizatorom Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związkowi Banków Polskich. Wiceprezes ZBP przypomniał, że ramach  Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021 występowało 57 panelistów,  łącznie uczestniczyło  ponad 700 osób,  a dokonanych odsłon stron przez uczestników wszystkich sesji było z górą 2000. Przewodniczący FTBS zaprosił uczestników na kolejną edycję FTBS w roku 2022.   

Przygotował : Piotr Matwiej, Związek Banków Polskich