• Aktualności
  • Wydarzenia
  • II Forum Akademicko Gospodarcze
Wydarzenia
06.02.2020

II Forum Akademicko Gospodarcze

6 lutego 2020 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyło się 2. Forum Akademicko-Gospodarcze, zatytułowane „Uczelnie i Przedsiębiorstwa na rzecz stabilnego rozwoju kraju”.
 

Otwierając Forum Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego i prezes ZBP podkreślił, że celem powstałego 25 lat temu Forum jest wspieranie współpracy nauki i biznesu oraz zbliżanie obu środowisk. Mamy wielkie pragnienie, aby Forum Akademicko-Gospodarcze stało się platformą codziennej współpracy. Spotkania cykliczne ludzi biznesu, gospodarki i nauki, a także świata administracji poszczególnych resortów przyniosą wiele bardzo pozytywnych rezultatów – mówił prezes.
 

 
 

Inicjatyw o zbliżonym do dorocznego Forum charakterze jest kilka. Najbliższe odbędzie się w Gdańsku, gdzie głównym tematem będzie zielony ład, a kolejne w Katowicach i będzie związane z dekarbonizacją gospodarki. Ponadto, szereg zbliżonych tematycznie debat odbywa się regularnie w ramach spotkań Klubu Polska 2025+, działającym przy Związku Banków Polskich. Odbyło się już 106 debat, z tego cyklu, w których 2/3 uczestników stanowili profesorowie i przedstawiciele świata nauki.
 


Pierwsze, ubiegłoroczne Forum, było poświęcone transferom innowacji. To Forum jest ukierunkowane na nową ustawę, mechanizmy, które nowa ustawa dostarczyła uczelniom w zakresie optymalizacji zasad funkcjonowania, doskonalenia procesów, relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym – mówił z kolei Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, wiceprezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego podczas otwarcia.
 


Gośćmi spotkania byli: Kamil Bortniczuk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Sebastian Skuza - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Kamil Bortniczuk przypomniał, że jest też bardzo wiele narzędzi służących do współpracy środowisk naukowych i biznesowych. Unia Europejska stawia na badania, rozwój i innowacje. Stawia na współpracę świata akademickiego ze światem biznesu, bo najzwyczajniej w świecie nie ma innego wyjścia w tak dynamicznie rozwijającym się świecie - stwierdził Bortniczuk. Dlatego jego zdaniem świat nauki kreuje nowe zawody, nowe wyzwania, a dydaktyka musi odpowiadać na te wyzwania z korzyścią dla przedsiębiorczości. Wiceminister poruszył także kwestię nakładów na badania i rozwój. Nie zdradzę chyba żadnej tajemnicy, jak powiem, że w perspektywie, która jest przed nami; w perspektywie 2021-27 akurat środki na badania, rozwój i innowacje nie będą mniejsze niż w tej perspektywie, która jest za nami. To jest bardzo ważna informacja – powiedział Bortniczuk.
W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, fundusze UE na badania, rozwój i innowacje polskiej gospodarki w perspektywie 2021-2027 sięgną ok. 14 mld euro.
 

Prof. Sebastian Skuza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w swoim wystąpieniu podkreślił, że choć stabilny rozwój podkreślany przez organizatorów Forum jest ważny, to kluczem jest jednak zrównoważony wzrost. 2019 rok powinien być jeszcze lepszy jeśli chodzi o nakłady na badania i rozwój. To zasługa uczelni, ale również przedsiębiorstw. Tu widać współpracę z biznesem. Powstają kierunki, które tworzy ustawa innowacyjna wprowadzająca szeroki katalog możliwości odliczeń ze względu na inwestycje w badania i rozwój oraz współpracę z biznesem - tłumaczył wiceminister Skuza. Według niego jest co dzielić i o co walczyć, bo środki wzrastają. Dążymy do tego, aby środki na badania i rozwój osiągały poziom 1,7% PKB. To ambitny cel, ale dążymy do tego i widać wzrost z roku na rok – mówił wiceminister. Trwają też prace nad małą nowelizacją Konstytucji dla Nauki. Jak dodał prof. Sebastian Skuza, są też przewidziane środki na podwyżki dla pracowników instytucji naukowych.
 

W pierwszym panelu Forum dyskutowali o radach uczelni, pierwszych związanych z nimi doświadczeniach i o programach działania.
W panelu dyskusyjnym, który moderował prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich uczestniczyli: dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Szkoły Głównej Handlowej, prof. Janusz Bujnicki, przewodniczący Rady Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w MIBMiK w Warszawie, Andrzej Głowacki, przewodniczący Rady Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz prezes firmy DGA SA, Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady Politechniki Gdańskiej i prezes Sescom SA, prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Aleksander Nawrat, przewodniczący Rady Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Marek Woron, przewodniczący Rady Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC.
 

Uczestnicy konferencji przyjrzeli się pierwszym doświadczeniom działających od ponad pół roku Rad Uczelni oraz ich programom działania. Dyskutowali również o oczekiwanych kompetencjach absolwentów uczelni, w szczególności zwracając uwagę na wyniki prac Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Każda współpraca wymaga jednakże środków, dlatego podczas Forum podjęto temat publicznego i prywatnego finansowania współpracy uczelni z przedsiębiorstwami.
 

 

O trzech najważniejszych strategicznie obszarach współpracy nauki i biznesu w Polsce i o finansowaniu prac badawczo-rozwojowych mówił w podsumowaniu II Forum Akademicko-Gospodarczego (6.02.2020 r.) Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego i Prezes Związku Banków Polskich. Na pełne podsumowanie zapraszamy na stronę alebank.pl


Związek Banków Polskich jest partnerem przedsięwzięcia.

Zdjęcia: Marek Kozak / Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze