• Aktualności
 • Wydarzenia
 • IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości
Wydarzenia
10.03.2020

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości

Blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres odbył się pod patronatami ministerstw: Finansów, Rozwoju oraz Cyfryzacji, a także Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W wydarzeniu odbywającym się 10 marca br. w warszawskim Centrum Nauki Kopernik uczestniczyło ponad 250 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów.

Wydarzenia zostało zorganizowane przez Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”) we współpracy z Fundacją GPW i Fundacją im. Lesława A. Pagi. Partnerem Głównym wydarzenia była Fundacja Santander Bank Polska, a Partnerem Wspierającym – Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego.
W części plenarnej uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa instytucji publicznych takich jak m.in. Ministerstwo Finansów oraz KNF, BFG i UOKiK.

Kongres zainaugurował Prezes Związku Banków Polskich – Krzysztof Pietraszkiewicz, przedstawiając m.in. kluczowe fundamenty dla rozwoju edukacji finansowej w Polsce. W części otwierającej, miało miejsce również wystąpienie Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A – Marka Dietla, który podkreślił m.in. znaczenie wiedzy finansowej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym.

W debacie inauguracyjnej pt. „Wyzwania edukacji finansowej u progu trzeciej dekady XXI wieku” uczestniczyli oprócz Prezesa ZBP, również Dyrektor Departamentu Praktyk Rynkowych w UKNF – Agnieszka Kowalska oraz Przewodniczący Rady Fundacji GPW – Wojciech Nagel.

W części przedpołudniowej odbyła się również wspólna konferencja prasowa z prezentacją wyników corocznych badań „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020”. Wyniki przedstawili Prezes ZBP – Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Przewodniczący Rady Fundacji GPW – Wojciech Nagel, a także Prezes Fundacji GPW - Anna Salamończyk-Mochel i Prezes WIB – Waldemar Zbytek.

Sesję plenarną puentowała uroczystość wręczenia wyróżnień dla najaktywniejszych instytucji i osób w programach edukacyjnych w 2019 r., realizowanych z inicjatywy ZBP. Wyróżnieniami w trzech kategoriach uhonorowani zostali:
- dla najbardziej aktywnych jednostek samorządu terytorialnego (w Programie „Bankowcy dla Edukacji”)

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Miasta Lublin
 • Urząd Miasta Knurów

- dla najbardziej aktywnych banków (w Projekcie BAKCYL)

 • Santander Bank Polska S.A.
 • Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
 • Societe Generale - Oddział w Polsce

- dla najbardziej aktywnych wykładowców uczelnianych (w Programie „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”)

 • dr Krzysztof Kil, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Kraska, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kamila Radlińska, Politechnika Koszalińska


W drugiej części Kongresu odbyły się cztery sesje panelowe. Podczas nich poruszono takie zagadnienia jak m.in. rola nauczyciela, szkoły, uniwersytetu i organizacji pozarządowych w rozwoju kompetencji młodych Polaków, wyzwania edukacji finansowej w polskich szkołach jutra czy społeczna odpowiedzialność biznesu w banku. Po raz pierwszy odbyła się również sesja panelowa „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” – zorganizowana w ramach projektu edukacyjnego zainaugurowanego przez banki i firmy technologiczne podczas pierwszej edycji Kongresu w 2017 r.