• Aktualności
  • Wydarzenia
  • IX edycja Konkursu Etyka w finansach
Wydarzenia
30.12.2022

IX edycja Konkursu „Etyka w finansach”

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła IX polską edycję konkursu „Etyka w finansach”. 

Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”.

IX polska edycja konkursu jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Międzynarodowa edycja Konkursu jest organizowana przez Obserwatorium Finansowe w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/). Komisja Etyki Bankowej liczy, że przesłane prace będą cennym materiałem do dyskusji i inspiracją do działań podejmowanych w celu wzmocnienia roli etyki w sektorze finansowym.

Konkurs jest platformą do dyskusji nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnionego świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz jego integralności. Ostatnie lata obfitują w zmiany w otoczeniu rynków finansowych i bankowości. Obserwujemy m.in. intensywny rozwój nowych technologii i ich zastosowania w usługach finansowych czy też rozwój produktów finansowych uwzględniających cele zrównoważonego rozwoju. Nieustanne przeobrażenia na rynku wymagają także dyskusji o etycznych dylematach mogących się pojawiać wraz z tymi procesami.

Interesujesz się zagadnieniami etycznymi w finansach? Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach. Masz wnioski, rekomendacje, przemyślenia wynikające z prowadzonych badań naukowych lub doświadczeń zawodowych? Podziel się nimi, napisz esej i bądź częścią globalnej dyskusji o wzmacnianiu roli etyki w rozwoju rynku finansowego.

Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.
W IX polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20 000 zł. 

Sponsorami Konkursu są: 


Jak wziąć udział w konkursie

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35 roku życia. 
Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maksymalnie 5 000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź sugerować propozycję praktycznego zastosowania etyki. Powinien prezentować pomysły innowacyjne.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w Konkursie, wyślij wiadomość na adres: [email protected] lub wejdź na stronę: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs.

Końcowy termin nadsyłania esejów Konkursowych (wraz z Formularzem
Zgłoszenia i Oświadczeniem Autora) upływa 24 marca 2023 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2023 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Związku Banków Polskich. 

Wszystkie dotychczas nagrodzone prace znajdują się na stronie internetowej Związku Banków Polskich.
Więcej informacji o Konkursie można otrzymać wysyłając maila na adres: [email protected]

Biuro Konkursu: Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich 
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel. 22 48 68 139

Pobierz plik Regulamin Konkursu
Pobierz plik Broszura informacyjna