• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Już prawie milion wniosków o zawieszenie płatności rat
Wydarzenia
20.05.2020

Już prawie milion wniosków o zawieszenie płatności rat

Już prawie milion wniosków o zawieszenie płatności rat złożyły osoby prywatne i przedsiębiorcy w bankach – informuje Związek Banków Polskich. Ostatnie dwa tygodnie przyniosły spadek dynamiki składania nowych wniosków - przybyło ich niewiele ponad 50 tys.

W pierwszej połowie maja dynamika w zakresie składania wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych przez przedsiębiorców i konsumentów nie jest już tak wysoka jak w ubiegłym miesiącu.

W związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 już na początku marca banki uznały za pożądane podjęcie pilnych działań skierowanych do klientów banków, którzy mogą mieć w najbliższym czasie trudności w spłacie zobowiązań względem banków.

Z danych z dnia 14 maja wynika, że w pierwszej połowie maja dynamika w zakresie składania wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych przez przedsiębiorców i konsumentów nie jest już tak wysoka jak w ubiegłym miesiącu. Całkowita liczba wniosków konsumentów złożonych o odroczenie spłaty rat kredytowych od początku akcji prowadzonej przez banki wyniosła 855,4 tys. co oznacza wzrost o ponad 6 % w stosunku do stanu na koniec kwietnia br. Poziom wniosków rozpatrzonych pozytywnie utrzymuje się na stałym poziomie 86%.

Dane dotyczące liczby wniosków składanych przez przedsiębiorców pokazują, że mamy do czynienia ze spadkiem dynamiki i  pewną stabilizacją. Wg stanu na połowę maja br. banki przyjęły 109, 2 tys. wniosków od przedsiębiorców, z których 94,5 tys. zostało rozpatrzonych pozytywnie (86,5%). 

Mniejsza dynamika składania wniosków przez przedsiębiorców ma zapewne związek z uruchamianiem nowych programów pomocowych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju a także wprowadzanie innych form wsparcia oraz podaniem do wiadomości publicznej harmonogramu „odmrażania” gospodarki – zauważa Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Liczba reklamacji złożonych od połowy marca wynosi – 9,34 tys. w ciągu ostatnich dwóch tygodni wpłynęło ich 1,73 tys.  Reklamacje stanowią nie cały 1 procent ogólnej liczby wszystkich złożonych wniosków .

Związek Banków Polskich już 16 marca zadeklarował, że banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych klientom indywidualnym. Banki udzielały także pomocy przedsiębiorcom, w postaci kredytu obrotowego, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową i  zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID – 19.

Związek Banków Polskich od połowy marca monitoruje proces składania wniosków o odroczenie płatności rat kredytowych. W ciągu pierwszego miesiąca złożono ponad 633 tysiące wniosków, z których rozpatrzono pozytywnie ponad 470 tysięcy z nich (czyli ok. 86%) – przypomina Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich

Banki nie pobierają opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych.  Składane wnioski są rozpatrywane w trybie uproszczonym, ze względów sanitarnych w sposób zdalny, najczęściej przy użyciu najnowszych technologii.