• Aktualności
  • Wydarzenia
  • KPB2024
Wydarzenia
06.06.2024

XI Kongres Prawa Bankowego – o nowych regulacjach unijnych i konsumenckich w bankowości

Konsekwencje tzw. europeizacji prawa dla rynku bankowego oraz zmiany w przepisach, dotyczących świadczenia usług finansowych klientom indywidualnym zdominowały agendę tegorocznej, jedenastej już edycji Kongresu Prawa Bankowego (6.06.2024). Kongres organizowany jest wspólnie przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Procesów Bankowych i Informacji.

– Bardzo mnie cieszy przyjęcie zaproszenia do udziału w Kongresie przez przedstawicieli nauki oraz urzędów, odpowiedzialnych za system ochrony konsumenckiej w Polsce – powiedział w wystąpieniu inauguracyjnym dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.

Słowa te skierował m.in. do gościa specjalnego tegorocznego Kongresu, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego.
– Jednocześnie witam serdecznie wszystkich gości – przedstawicieli sektora bankowego, kancelarii prawnych, urzędów, środowiska naukowego, panelistów i prelegentów.

Jestem przekonany, że Państwa udział w Kongresie zapewni wysoki poziom dyskusji oraz możliwość spojrzenia na te zagadnienia z różnych punktów widzenia – zaznaczył prezes ZBP


Kongres Prawa Bankowego w nowej formule
Podkreślił również, iż aktualna edycja Kongresu ma charakter szczególny, i nie chodzi tu tylko o rekordową frekwencję, ale przede wszystkim o nowatorską formułę, przygotowaną przez Katarzynę Urbańską, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP.

– Po raz pierwszy w historii Kongresu, obok wystąpień eksperckich, zapraszamy Państwa do wysłuchania dwóch paneli dyskusyjnych – powiedział dr Tadeusz Białek.
Zwrócił uwagę, iż wątki będące tematem kolejnych sesji – prawo unijne i konsumenckie w bankowości – są ze sobą ściśle powiązane oraz mają obecnie olbrzymi wpływ na funkcjonowanie rynku, determinując prace Związku Banków Polskich w obszarze prawnym oraz bankowości detalicznej.

– Jako izba gospodarcza i sektor, podczas analizy nowych propozycji legislacyjnych, mierzymy się z przepisami, które kształtują uprawnienia konsumenta oraz obowiązki dla banków – zauważył prezes ZBP.
Przypomniał m.in. przepisy ustawy o pożyczce lombardowej, przyznające przywileje konsumenckie rolnikom, a które po wielu miesiącach udało się uchylić, choć przy okazji nie wypracowano stosownych przepisów intertemporalnych.

Innym przykładem odgórnej ingerencji w swobodę zawierania umów są tzw. wakacje kredytowe. Wielu zmian w przepisach regulujących segment klienta indywidualnego możemy się też spodziewać w nadchodzącej przyszłości.
– Przed nami ogromne wyzwanie jakim jest wdrożenie nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim, nowych przepisów o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze, czy też dyrektywy o świadczeniu usług finansowych na odległość – dodał dr Tadeusz Białek.
Nowe technologie w bankowości a ochrona konsumenta

Meandrom polskiego prawa konsumenckiego poświęcony został pierwszy blok Kongresu Prawa Bankowego, z udziałem prezesa UOKiK.
– W części wystąpień eksperckich prelegenci poruszą takie tematy jak ocena zdolności kredytowej, sankcja kredytu darmowego czy mechanizmy ochrony konsumenta w nowych regulacjach technologii – powiedział prezes ZBP.
Z kolei wśród głównych wątków debaty, moderowanej przez wiceprezes ZBP Agnieszkę Wachnicką, znalazły się takie kwestie jak definicja konsumenta i granice ochrony klienta indywidualnego czy zasady dochodzenia roszczeń w tym segmencie rynku.
 
Implementacja prawa europejskiego – europeizacja prawa
Drugi blok zagadnień tegorocznego Kongresu dedykowany jest legislacji unijnej, w tym w szczególności implementacji prawa europejskiego oraz jego stosowaniu na gruncie krajowym.

Prezes Tadeusz Białek przypomniał, że ZBP dysponuje stałym przedstawicielstwem w Brukseli, co pozwala na bieżąco monitorować aktywność legislacyjną na tym szczeblu i uczestniczyć w tworzeniu prawa unijnego.
– Chlebem powszednim jest dla nas analiza wyroków TSUE, z tego względu drugi blok będzie dotyczyć szeroko rozumianej europeizacji prawa – dodał prezes ZBP.

Wprowadzenie do tej części Kongresu wygłosi drugi z gości specjalnych – dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska. Przedmiotem tego, jak i kolejnych wystąpień eksperckich będzie m.in. wykładnia prawa UE, prawidłowość rozumienia wyroków TSUE dla orzecznictwa krajowego, a także europejskie regulacje dla obszaru technologii finansowych.

– Natomiast w debacie, którą poprowadzi dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej ZBP Paweł Zagaj, omówione zostaną takie kwestie jak ocena legislacji unijnej, jakości i prawidłowości implementacji prawa unijnego czy popularność kierowania zapytań prejudycjalnych do TSUE – zaznaczył dr Tadeusz Białek.
Zauważył także, iż uczestnictwo przedstawicieli tak wielu środowisk powinno zapewnić wszechstronny ogląd omawianej problematyki oraz wysoki poziom merytoryczny dyskusji. 

– Mam nadzieję, że przekazane przez naszych wybitnych gości informacje, przemyślenia i wnioski będą dla wszystkich Państwa dużą porcją inspiracji i zostaną wykorzystane w codziennej pracy – podsumował prezes Związku Banków Polskich.

Źródło: BANK.pl