• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Klub Polska 2025+: Zmiany klimatu a działalność człowieka
Wydarzenia
16.11.2021

Klub Polska 2025+: Zmiany klimatu a działalność człowieka. Czy jest już za późno?

16 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach Klubu Polska 2025+ zorganizowane wspólnie przez Związek Banków Polskich i Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

Wstępem do dyskusji były wystąpienia wybitnych ekspertów: prof. Szymona Malinowskiego,  Dyrektora Instytutu Geofizyki, UW, przewodniczącego zespołu doradczego ds. kryzysu klimatycznego przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk, prof. Bogdana Chojnickiego z Pracowni Bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Marcina Kowalczyka, Kierownika Zespołu Klimatycznego WWF Polska.

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu spotkania, którego ideą była dyskusja na temat zmian klimatycznych na świecie i w Polsce w kontekście listopadowego szczytu klimatycznego COP26 oraz ostatniego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) działającego przy ONZ, stwierdzającego, że części zmian klimatycznych być może nie da się już odwrócić, a jeśli chcemy zahamować globalne ocieplenie, musimy szybko i mocno obciąć emisje gazów cieplarnianych, ale również usunąć nadmiar CO2 z powietrza. W czasie spotkania staraliśmy się spojrzeć na priorytety – co świat i co my, Polacy możemy zrobić, aby ograniczyć skutki zmian klimatycznych i wrócić na ścieżkę równowagi. Co nas czeka jeśli zaniechamy działań w tym kierunku? Jak może wyglądać świat za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, jeśli dalej będziemy dawać posłuch tym, którzy konsekwentnie negują związek pomiędzy zmianami klimatu i katastrofami, jak choćby niedawna powódź w Niemczech, a działalnością człowieka? Jak wygląda obecnie systemowe podejście do walki z globalnym ociepleniem na świecie i w Polsce i czy aby nie przekroczyliśmy już tzw. „point of no return” jeśli chodzi o trwałość zmian klimatycznych?