• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Komentarz WIBOR
Wydarzenia
17.11.2022

Komentarz w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach

Komentarz w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach dot. zabezpieczenia powództwa poprzez ustalenie spłaty kredytu mieszkaniowego PLN wyłącznie w oparciu o marżę (bez WIBOR)

W przestrzeni publicznej pojawiła się informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowienia o zabezpieczeniu spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w złotówkach mówiące o tym, iż kredytobiorcy na czas procesu będą musieli spłacać kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR. W związku z tym powstało sporo pytań i nadinterpretacji tego postanowienia. 

Przede wszystkim, nie jest to wyrok Sądu ani żadne przesądzenie przez Sąd o usunięciu WIBORu, to jest postanowienie o zabezpieczeniu, które czasowo reguluje w jaki sposób zobowiązanie będące przedmiotem sporu ma być  regulowane do czasu zakończenia procesu. Nie jest to stwierdzenie, że Sąd uważa, że WIBOR jest nieprawidłowy, a takie informacje pojawiają się w przestrzeni publicznej. Te informacje są nieprawdziwe. Posługiwanie się takimi tezami to skrajne nadużycie. Na ten moment nie ma żadnego wyroku, który odnosiłby się do problematyki wskaźnika WIBOR. Przypominam, że WIBOR jest w pełni licencjonowanym, administrowanym i uznanym przez organy sieci bezpieczeństwa finansowego (Komitet Stabilności Finansowej, Komisja Nadzoru Finansowego) wskaźnikiem referencyjnym, który spełnia wszystkie wymogi płynące z unijnych regulacji, w tym rozporządzenia BMR. 

Podsumowując, opieranie swojej strategii na prawdopodobieństwie, że Sąd usunie z umowy wskaźnik WIBOR, dla którego dodatkowo przewidziany jest obecnie dwuletni okres tranzycji na nowy wskaźnik WIRON, jest w praktyce mocno nierealistycznym oczekiwaniem. 


Dr Tadeusz Białek, Wiceprezes ZBP

Pobierz plik Komentarz w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach dot. zabezpieczenia powództwa poprzez ustalenie spłaty kredytu mieszkaniowego PLN wyłącznie w oparciu o marżę (bez WIBOR)
Pobierz plik mp3 Komentarz - plik mp3