• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Komentarz w sprawie informacji o postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach
Wydarzenia
30.12.2022

Zabezpieczenie raty bez WIBOR-u oddalone

Sąd Okręgowy w Katowicach uchylił postanowienie z 03.11.2022 r. dotyczące zabezpieczenia roszczeń, w którym uznano, że kredytobiorcy na czas procesu będą musieli spłacać kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR.

W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej i szeroko komentowanych medialnie informacji o postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.11.2022 r. zabezpieczającym roszczenia kredytobiorcy, który posiada kredyt w PLN oparty o wskaźnik referencyjny WIBOR, pragniemy poinformować, że w wyniku zażalenia złożonego przez pozwany bank, Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 22.12.2022 r. zmienił zaskarżone postanowienie. 

Sąd zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek powodów o zabezpieczenie roszczenia.

Powyższe oznacza, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia nie istnieje w obrocie prawnym i nie wywiera skutków. W związku z tym, kredytobiorcy zobowiazani są do dokonywania dalszej spłaty kredytu na dotychczasowych zasadach, czyli z uwzględnieniem kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR w racie kredytu.


Komentarz Wiceprezesa ZBP, dr. Tadeusza Białka