• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Komunikat: Nie zostań mułem finansowym
Wydarzenia
04.12.2020

Komunikat: Nie zostań mułem finansowym

Nie zostań mułem finansowym – fikcyjnym pośrednikiem usług finansowych. Komunikat FinCERT.pl - Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 4 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo,
w 2020 roku tylko w Polsce ujawnionych zostało 119 mułów finansowych, 14 organizatorów tego procederu, ujawniono 965 nielegalnych transakcji oraz zapobieżono utracie blisko 39 132 437 Euro. 

W Polsce akcję koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji przy współpracy z FinCERT.pl – Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.

Organy ścigania z 26 krajów oraz Europol ogłosiły wyniki Europejskiej Akcji – European Money Mule Action Days - „EMMA 6”, skierowanej przeciwko mułom finansowym. Od września do listopada 2020 r. „EMMA 6” była prowadzona szósty rok z rzędu przy wsparciu Europejskiej Federacji Bankowej (EBF), FinTech FinCrime Exchange, INTERPOL i Western Union. W rezultacie zidentyfikowano 4031 mułów finansowych wraz z 227 organizatorami procederu, a 422 osoby aresztowano na całym świecie.

W trakcie operacji wszczęto 1529 postepowań. Przy wsparciu sektora prywatnego, w tym ponad 500 banków i instytucji finansowych, zidentyfikowano 4942 oszukańcze transakcje związane z mułami finansowymi, co pozwoliło uniknąć całkowitej straty szacowanej na 33.5 mln EUR.

Operacja EMMA jest częścią trwającego projektu prowadzonego w ramach działania operacyjnego EMPACT w zakresie oszustw związanych z cyberprzestępczością, mającego na celu zwalczanie oszustw internetowych i związanych z kartami płatniczymi, prowadzonego przez Holandię. Opierając się na sukcesie poprzednich operacji EMMA, w EMMA 6 wzięły udział organy ścigania z Australii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Finlandii, Grecji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Mołdawii, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Słowenii, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W trakcie tegorocznej operacji Europol wspierał koordynację i przygotowywanie spotkań operacyjnych, przeprowadzał analizy i ułatwiał wymianę informacji między organami ścigania a partnerami prywatnymi. Ponadto Europol koordynował kampanię uświadamiającą z krajami uczestniczącymi.

Nie bądź ogniwem w łańcuchu „prania pieniędzy”
Osoby będące mułami finansowymi są często nieświadomie werbowane przez zorganizowane grupy przestępcze do „prania pieniędzy”, w celu ukrycia pochodzenia nieuczciwie zdobytych pieniędzy. Takie osoby biorą udział – często nieświadomie – w działaniach związanych z procederem tzw. prania pieniędzy poprzez otrzymywanie i przenoszenie nielegalnie uzyskanych środków finansowych między rachunkami bankowymi i/lub krajami. W zamian za swoje usługi otrzymują prowizję.

Podczas gdy muły finansowe rekrutowane są różnymi sposobami, takimi jak bezpośredni kontakt lub e-mail, przestępcy coraz częściej wykorzystują media społecznościowych w celu rekrutacji nowych „wspólników”. Wykorzystują ogłaszanie fałszywych ofert pracy (np. „Agentów przekazów pieniężnych”), wyskakujące okienka reklamy i komunikatory internetowe.

Chociaż zgłoszono kilka przypadków związanych z COVID-19, najczęściej powtarzającymi się schematami są przypadki obejmujące proceder tzw. romance scams, w trakcie których przestępcy coraz częściej rekrutują muły na portalach randkowych. Uwodząc ofiary, z czasem przekonują je do otwarcia rachunków bankowych pod pozorem wysyłania lub otrzymywania środków finansowych.

Europol i organy ścigania UE wraz z międzynarodowymi partnerami i instytucjami finansowymi rozpoczęli kampanię #DontBeaMule, aby zwiększyć świadomość opinii publicznej na temat zagrożeń związanych z procederem mułów finansowych. Kampania, promowana na szczeblu krajowym przez właściwe organy, będzie miała na celu poinformowanie opinii publicznej o tym, jak działają przestępcy i jak można się chronić:

  • co ryzykujesz jako muł finansowy?
    • atak fizyczny lub groźba, jeśli nie będziesz kontynuować współpracy z przestępcami;
    • kara więzienia, grzywna lub prace społeczne;
    • informacja na temat Twojej osoby w rejestrze karnym, który może poważnie wpłynąć na resztę życia, na przykład brak możliwości zabezpieczenia kredytu hipotecznego lub otwarcia konta bankowego;
  • co możesz zrobić?

Jeśli uważasz, że możesz zostać wykorzystany jako muł, działaj teraz, zanim będzie za późno: przestań przesyłać pieniądze i natychmiast powiadom swój bank i Policję.

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP