• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Polacy jeśli już pożyczą przed świętami to nie mniej niż 3000 zł
Wydarzenia
19.12.2019

Polacy jeśli już pożyczą przed świętami to nie mniej niż 3000 zł

Zdaniem ponad połowy (62 proc.) ankietowanych bankowców ich klienci będą ubiegać się w bankach o kredyty na święta w wysokości co najmniej 3000 zł.

Jednocześnie, w ocenie 56 proc. pracowników banków w okresie przedświątecznym zauważalny jest wzrost zainteresowania Polaków dodatkowymi źródłami finansowania – to główne wnioski z badania „Monitor Bankowy” przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich, które znalazły się również w najnowszym wydaniu Raportu InfoKREDYT ZBP.

Z badania na zlecenie Związku Banków Polskich, przeprowadzonego na próbie menadżerów 120 placówek bankowych wynika, że co czwarty kredytobiorca w okresie przedświątecznym będzie zainteresowany pożyczką w wysokości od 3000 do 4000 zł.
Obraz
Niewiele mniej, bo 24 proc. badanych uważa natomiast, że klienci w tym czasie zdecydują się na kredyt w wysokości ponad 5000 zł. Rok temu, wartości te wyniosły odpowiednio 19 proc. (wzrost o 5 p.p.) oraz 29 proc. (spadek o 5 p.p.). Łącznie, kredytem powyżej 3000 zł według bankowców zainteresowanych będzie prawie co trzeci klient, który zdecydował się na pożyczenie pieniędzy na święta.
Obraz
Już w pierwszych dniach grudnia w opinii 56 proc. badanych widoczny jest wzrost zainteresowania kredytami konsumpcyjnymi. W 2019 r. 9 proc. badanych ocenia, że wzrost zainteresowania klientów kredytami konsumpcyjnymi wyniesie 25 proc. lub więcej. Według prawie jednej trzeciej bankowców (29 proc.) wzrost ten może nawet osiągnąć poziom 25 proc. Pozostali uczestnicy badania (62 proc.) oceniają, że wzrost ten wyniesie od 10 do 20 proc.
Obraz
W ramach badania „Monitor Bankowy” ankietowani bankowcy oceniają również ogólną kondycję i możliwości rozwojowe sektora w Polsce. W ich opinii wskaźnik rynku kredytowego gospodarstw domowych, który jest oceną aktywności klientów na rynku kredytowym, już czwarty miesiąc z rzędu zaliczył znaczny spadek i wynosi obecnie 10 pkt. Licząc od maja 2019 roku oznacza to spadek aż o 32 pkt., co może wskazywać na pogarszającą się sytuację na rynku kredytowym.

Wskaźnik dla kredytów mieszkaniowych w tym samym okresie zmalał o 27 pkt., a w przypadku kredytów konsumpcyjnych zanotowano spadek aż o 40 pkt. Biorąc pod uwagę fakt, że badania realizowane wśród bankowców wyprzedzają o kilka miesięcy zmiany zachodzące w gospodarce, listopadowy pomiar może wskazywać na zmianę cyklu i ograniczoną aktywność klientów na rynku kredytowym w 2020 roku.


KONTAKT DLA MEDIÓW:
Związek Banków Polskich
Przemysław Barbrich, przemyslaw.barbrich@zbp.pl
Tel. 660 763 831
Paweł Minkina, pawel.minkina@zbp.pl
Tel. 603 626 269
Michał Polak, michal.polak@zbp.pl
Tel. 503 624 032

Plik do pobrania Raport InfoKREDYT - grudzień 2019