• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Porozumienie między ZBP i FinTech Polska
Wydarzenia
30.01.2024

Porozumienie między ZBP i FinTech Polska

30 stycznia 2024 r. Związek Banków Polskich podpisał z Fundacją na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska porozumienie w sprawie projektu budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji - Future Finance Poland.

W imieniu ZBP porozumienie podpisali Agnieszka Wachnicka i Włodzimierz Kiciński, Wiceprezesi ZBP, a ze strony FinTech Polska podpis złożył Paweł Widawski, Prezes Zarządu.

Celem Projektu jest podniesienie innowacyjności sektora finansowego, wykorzystanie najnowszych technologii finansowych dla wsparcia rozwoju gospodarki, promocja i poprawa gospodarczego wizerunku Polski, w tym wizerunku rynku finansowego w Polsce, optymalizacja środowiska regulacyjnego i nadzorczego wspierającego rozwój sektora finansowego, rozwój bazy talentów, wzrost kompetencji uczestników rynku, zwiększenie dostępu do zrównoważonych form finansowania oraz wsparcie realizacji projektów międzynarodowych w Polsce.
Projekt będzie realizowany przy wsparciu i we współpracy z uczestnikami rynku finansowego reprezentującymi zarówno sektor publiczny jak i sektor prywatny.

Podejmowane w ramach Projektu działania będą obejmowały koordynację inicjatyw i współpracy uczestników rynku, prowadzenie badań i analiz, wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami Projektu oraz z innymi centrami finansowymi,  akcelerację innowacji i dialog pomiędzy uczestnikami rynku, w tym stworzenie platformy dialogu w obszarze regulacyjnym i edukacji. Szczegółowe zasady realizacji Projektu zostaną opracowane przez Fundację i uczestników Projektu.