• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Porozumienie o współpracy SGH i ZBP
29.05.2024

Porozumienie o współpracy SGH i ZBP

29 maja br. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Związek Banków Polskich podpisały porozumienie o współpracy, która będzie obejmowała działania edukacyjne, przygotowanie do życia w warunkach gospodarki rynkowej dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy ekonomicznej wśród dorosłych Polaków.


fot: Piotr Potapowicz. Od lewej: rektor prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prezes ZBP dr Tadeusz Białek

Ostatnie, niezwykle dynamiczne lata były pełne wyzwań dla polskiej gospodarki i sektora bankowego. Najlepszą odpowiedzią na niezwykle turbulentne warunki jest wzmocnienie współpracy w zakresie kluczowych dla funkcjonowania sektora bankowego i polskiej gospodarki badań i analiz. Współpraca pomiędzy uczelniami a Związkiem Banków Polskich, którą już od lat praktykujemy, m.in. poprzez Program Analityczno-Badawczy, pozwala na integrację dwóch niezwykle istotnych płaszczyzn – podejścia naukowego i podejścia z perspektywy praktyki. Daje to obopólne korzyści zarówno dla praktyków, jak i naukowców. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, jako wiodący ośrodek naukowy z zakresu nauk ekonomicznych, jest doskonałym partnerem dla podjęcia tego typu współpracy
 – powiedział prezes ZBP dr Tadeusz Białek.


fot: Piotr Potapowicz. Od lewej: rektor prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka, prezes ZBP dr Tadeusz Białek

Rok 2024 jest Rokiem Edukacji Ekonomicznej. Dla ekonomistów jest to więc rok szczególny. Przypomina bowiem o fundamentalnej misji niesienia kaganka oświaty w tak ważnym obszarze naszego życia. Stan wiedzy polskiego społeczeństwa na temat podstawowych prawideł ekonomii, a co dopiero skomplikowanych procesów gospodarczych, nie napawa optymizmem zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Dlatego liczymy na to, że Związek Banków Polskich, dzięki wkładowi licznych instytucji zrzeszonych w tej organizacji oraz ich ekspertów, włączy się w dzieło edukowania w zakresie gospodarowania – powiedział rektor prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak.

Strony zadeklarowały wolę współpracy w ramach własnych kompetencji, a także zobowiązały się dołożyć wszelkich starań oraz wykorzystać swoje kompetencje, umiejętności, potencjał techniczny i osobowy w celu realizacji porozumienia.


fot: Piotr Potapowicz. Od lewej: rektor prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prezes ZBP dr Tadeusz Białek

Porozumienie zawarto na okres czterech lat, licząc od dnia jego wejścia w życie, czyli dnia podpisania.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce i zarazem jednym z najbardziej renomowanych ośrodków akademickich w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 118 lat zajmuje się „kształtowaniem liderów przyszłości”, prowadząc równocześnie kompleksowe badania naukowe w zakresie ekonomii, analizy danych, e-biznesu i prawa gospodarczego. Przygotowuje także ekspertyzy dla firm, instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego. Uczelnia zajmuje stale wysokie miejsca w rankingach uniwersyteckich. Od 2017 r. posiada akredytację AMBA, w 2021 r. uzyskała prestiżową akredytację EQUIS, a w 2022 r. przyznano jej także certyfikat BSIS. Aktualnie SGH znajduje się w końcowej fazie starań o przyznanie jej akredytacji AACSB. Przystąpienie w 2022 r. do sojuszu Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, obejmującego dziesiątkę najbardziej prestiżowych uczelni europejskich specjalizujących się w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności ekonomicznych, nadało nowy wymiar międzynarodowej współpracy akademickiej SGH. Uczelnia blisko współpracuje też z biznesem. W 2023 r. Klub Partnerów SGH, skupiający 40 polskich i międzynarodowych firm, obchodzi swoje 25-lecie. Będąc niezależną, wspierającą zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki uczelnią, SGH kształtuje obywatelskie i etyczne postawy poprzez swoją działalność dydaktyczną, badawczą i opiniotwórczą.