• Aktualności
  • Wydarzenia
  • ROLNIK-KONSUMENT
Wydarzenia
21.03.2024

Projekt Ustawy nowelizującej ws. "ROLNIKA -KONSUMENTA" uchwalony przez Sejm

Po dwudniowych pracach komisji sejmowej, 20 marca 2024 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej.  Za ustawą głosowało 255 posłów, przeciw było 180, nikt się nie wstrzymał. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Uchwalona Ustawa usunie niekorzystne przepisy wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej, polegające na rozciągnięciu na osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne zbyt szerokiego zastosowania przepisów dotyczących ochrony konsumenckiej.
 
Zmiany uchwalone przez Sejm:

  • W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326) wprowadza się następujące zmiany:
    • w art. 3855 uchyla się § 2;
    • uchyla się art. 7206.
  • W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028) w art. 2 uchyla się ust. 2.
  • W ustawie z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej w art. 2 uchyla się ust. 1.

 
Przyjęty projekt ustawy był wynikiem prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której posiedzenia odbyły się 19 i 20 marca br. Przypominamy, że na pierwsze posiedzenie Komisji w dniu 19 marca br. trafiły projekty: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 208), oraz rządowy projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim (druk 208). Decyzją Komisji wiodącym projektem został projekt poselski, wyżej oceniany przez środowiska gospodarcze. Związek Banków Polskich brał udział w posiedzeniu Komisji, a wcześniej, jeszcze w kwietniu ub.r. także zainicjował akcję społecznego sprzeciwu przeciwko ww. przepisom oraz później sukcesywnie zabiegał o usunięcie wadliwych przepisów.
 
Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu przez Prezydenta. W Senacie spodziewamy się dużo większego zrozumienia problemu. Senat już w maju ub.r. sprzeciwił się projektowi bubla prawnego, ale Sejm mimo to przegłosował ustawę w wersji wdrożonej 7 stycznia br.
 
Po wejściu w życie nowelizacji Ustawy, finansowanie rolnictwa odbywać się będzie na zasadach obowiązujących przed 7 stycznia 2024 r