• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport AMRON-SARFiN 1/2022: Widoczne zmiany na rynku nieruchomości
Wydarzenia
27.05.2022

Raport AMRON-SARFiN 1/2022: Widoczne zmiany na rynku nieruchomości

W pierwszym kwartale 2022 obserwowaliśmy znaczące zmiany na rynku nieruchomości w Polsce. Rosyjska inwazja na Ukrainę wywołała nie tylko zmniejszenie optymizmu konsumenckiego, ale również szereg negatywnych konsekwencji, w tym przede wszystkim w zakresie dostępności siły roboczej, co przełożyło się na spadek aktywności deweloperów. Skutki agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę widać już w liczbach dotyczących rynku mieszkaniowego za I kwartał 2022 roku i będziemy się z nimi mierzyć przez kolejne kwartały. 

W raporcie za pierwszy kwartał odnotowano wyraźny spadek zainteresowania kredytami hipotecznymi. Liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych była mniejsza o 25,27%, a ich wartość była niższa o 24,59% w porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku. Łączna liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w Polsce na dzień 31 marca br. wyniosła 2 528 101 sztuk, tj. mniej o 0,8%, czyli nominalnie o 20 459 kredytów w porównaniu do stanu na koniec IV kwartału 2021 roku.

Do zmian skali popytu na rynku mieszkaniowym przygotowują się również deweloperzy. W pierwszym kwartale bieżącego roku deweloperzy rozpoczęli budowę 31 675 mieszkań, a więc aż o 17,40% mniej niż w IV kwartale 2021 roku oraz o 21,07% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali pozwolenia w I kwartale 2022 roku spadła o 4,70%. Największy spadek odnotowano w kategorii mieszkań oddanych do użytkowania. W okresie styczeń – marzec było ich aż o 33,95% mniej niż w kwartale poprzednim – mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

W I kwartale 2022 roku liczba pozwoleń na budowę mieszkań uzyskanych przez deweloperów stanowiła 66,83% wszystkich pozwoleń na budowę uzyskanych w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęli deweloperzy, wyniosła 59,44% wszystkich rozpoczętych inwestycji, a liczba mieszkań oddanych do użytkowania przez deweloperów stanowiła 53,61% wszystkich ukończonych mieszkań.
Więcej w informacjach prasowych poniżej

W nawiązaniu do wniesionego do Sejmu projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druk sejmowy nr 2269) w zakresie przepisów dotyczących pomocy kredytobiorcom, Związek Banków Polskich w piśmie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzeja Kosztowniaka przedstawił: kluczowe uwagi wraz z propozycjami poprawek legislacyjnych oraz ocenę finansowego i stabilnościowego wpływu projektowanej regulacji na polski sektor bankowy i kosztów z tym związanych.

Warto wskazać, że już dziś na rynku dostępne są oferty banków pozwalające kredytobiorcom na zamianę kredytów ze zmienną stopą procentową na kredyty ze stałym oprocentowaniem. Jak wynika z informacji będących w posiadaniu ZBP, w okresie I kwartału bieżącego roku banki zawarły z klientami około 35.718 umów dotyczących kredytów na stałą stopę procentową. Były to zarówno kredyty udzielane na stałą stopę procentową od chwili podpisania umowy oraz wprowadzane aneksami do pierwotnych umów konwersje z oprocentowania zmiennego na stałe. Łącznie stanowiło to około 75% (liczba umów kredytowych) lub 60% (wolumen udzielonych kredytów) całej akcji kredytowej banków w tym okresie. Większość z tych kredytów to umowy konwertowane z oprocentowania zmiennego na stałe. Podsumowując, już dziś klienci banków mają możliwość ustabilizowania wysokości rat kredytowych bez ingerencji ustawowej i ją wykorzystują w praktyce.

Więcej w informacjach prasowych poniżej

Pengab: Uspokojenie nastrojów
W maju Index Pengab odnotował wartość 8.1 pkt, m/m jest wyższy o 0.9 pkt. drugi miesiąc z rzędu powracając do poziomu sprzed wybuchu wojny. Indeks prognostyczny m/m spadł o 1.6 pkt. do poziomu 10.0 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 3.6 pkt. uzyskując poziom 6.3 pkt. Bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, przy wzroście zainteresowania klientów produktami depozytowymi. W perspektywie sześciomiesięcznej dziesiąty miesiąc z rzędu zanotowano spadki prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych. 
Więcej w informacjach prasowych poniżej

Pobierz plik Raport AMRON SARFiN, I kwartał 2022
Pobierz plik Raport AMRON SARFiN, I kwartał 2022 - informacja prasowa
Pobierz plik Stanowisko ZBP ws druku sejmowego nr 2269
Pobierz plik stanowisko ZBP ws druku sejmowego nr 2269 - informacja prasowa
Pobierz plik Monitor bankowy maj 2022
Pobierz plik Sytuacja na rynku finansowania nieruchomości - prezentacja

Materiały audio z konfrencji prasowej

Pobierz plik mp3 Raport AMRON-SARFiN - J. Furga
Pobierz plik mp3 Komentarz do Raportu AMRON-SARFiN - K. Pietraszkiewicz
Pobierz plik mp3 Stanowisko ZBP do projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom - T. Białek, K. Pietraszkiewicz, W. Kiciński
Pobierz plik mp3 Koniunktura bankowa - M. Idzik
Pobierz plik mp3 Pytania i odpowiedzi