• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport AMRON-SARFiN 2/2022: Więcej kredytów spłaconych niż nowo udzielonych
Wydarzenia
31.08.2022

Raport AMRON-SARFiN 2/2022: Więcej kredytów spłaconych niż nowo udzielonych

Po raz pierwszy w okresie monitorowania rynku przez Centrum AMRON liczba nowo udzielonych kredytów okazała się niższa od liczby kredytów spłaconych w tym samym okresie. W II kwartale 2022 udzielono 38 398 kredytów mieszkaniowych, czyli o 43,70 proc. mniej niż w ubiegłym roku. Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,536 mld zł, co oznacza spadek o 3 396 mln zł, czyli 20,06% w odniesieniu do I kwartału bieżącego roku i 38,85% do analogicznego okresu w 2021 roku. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego utrzymuje się na poziomie ok. 350 tys. zł.

Kolejne podwyżki stóp procentowych NBP oraz rekomendacja KNF w zakresie stosowania w procesie analizy zdolności kredytowej podwyższonego buforu bezpieczeństwa aż do 5%, także przy kredytach o stałej stopie procentowej, spowodowało zaostrzenie polityki kredytowej banków w zakresie kredytów mieszkaniowych. Średnie oprocentowanie modelowego kredytu hipotecznego na koniec II kwartału 2022 roku wyniosło 9,03%, czyli o 2,25% więcej w porównaniu z końcem poprzedniego kwartału. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przeciętne oprocentowanie było wyższe o 6,55 %.

– Sektor bankowy nadal jest w niełatwym położeniu. Z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej przez kolejne miesiące podejmuje decyzje o podwyżkach stóp procentowych NBP. Skutkuje to wzrostem wskaźnika WIBOR, co z kolei przekłada się na coraz droższą obsługę kredytów hipotecznych. Z drugiej strony nie tylko rząd, ale również partie opozycyjne zrzucają winę za wzrost kosztu obsługi kredytu na banki i przedstawiają różne propozycje rozwiązań, które mają ulżyć kredytobiorcom w spłacie kredytu. Dodatkowo koszty generowane przez wakacje kredytowe dla sektora bankowego mogą zdecydowanie osłabić ofertę banków w zakresie udzielania nowych kredytów hipotecznych. Tym bardziej, że kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, który przez dziesięciolecia traktowany był jako bezpieczny, długoterminowy instrument finansowy, stanowiący podstawę budowania wieloletniej, pozytywnej relacji banku z klientem, stał się dla banków, za sprawą kolejnych nieprzemyślanych decyzji politycznych, instrumentem wysokiego ryzyka – mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Według stanu na dzień 30 czerwca bieżącego roku, liczba czynnych kredytów mieszkaniowych spadła do poziomu 2 483 539 sztuk. Oznacza to spadek o 2,55% w II kwartale 2022 roku, czyli nominalnie o 65 021 kredytów mniej w porównaniu do stanu na koniec I kwartału 2022 roku. 

W drugim kwartale, mimo spadającej akcji kredytowej, odnotowano wzmożony ruch budowlany. Liczba rozpoczętych budów ogółem była wyższa o 24,65% niż w pierwszym kwartale, a liczba uzyskanych pozwoleń budowlanych wzrosła o 19,30%. Deweloperzy rozpoczęli budowę 39 888 mieszkań, czyli 25,93%. więcej niż w poprzednim kwartale. Na poprawę wyników wpływ miała nowelizacja tzw. Ustawy deweloperskiej, nakładającej na deweloperów obowiązek odprowadzania składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, zanotowano spadek liczby rozpoczynanych budów mieszkań o 17,88%. W przypadku sektora deweloperskiego spadek ten wyniósł 16,12%.

Pengab: Dalsze pogorszenie dynamiki akcji kredytowej
W sierpniu Index Pengab odnotował wartość 11.7 pkt, m/m jest niższy o 1.5 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 3.7 pkt. do poziomu 9.5 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 6.5 pkt. uzyskując wartość 14.0 pkt. Podobnie jak przed miesiącem bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, przy umiarkowanym zainteresowaniu klientów produktami depozytowymi.

W perspektywie sześciomiesięcznej wyhamował na niskim poziomie spadkowy jedenastomiesięczny trend pogarszających się prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych. Pozytywnym sygnałem jest poprawa prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów konsumpcyjnych oraz obrotowych. 

Pobierz plik Raport AMRON SARFiN, II kwartał 2022
Pobierz plik Raport AMRON-SARFiN - informacja prasowa
Pobierz plik Monitor Bankowy, sierpień 2022
Pobierz plik Podsumowanie działań sektora na rzecz obywateli Ukrainy

Materiały audio z konferencji

Pobierz plik mp3 Sytuacja MMSP w latach 2021 - 2022 i bieżąca sytuacja w sektorze bankowym i gospodarce - K. Pietraszkiewicz
Pobierz plik mp3 Wakacje kredytowe – podsumowanie po jednym miesiącu trwania programu - T. Białek
Pobierz plik mp3 Podsumowanie działań sektora na rzecz obywateli Ukrainy - W. Kiciński
Pobierz plik mp3 Raport AMRON-SARFiN - J. Ptaszyński
Pobierz plik mp3 Monitor bankowy - M. Idzik
Pobierz plik mp3 Wykorzystywanie tożsamości osób znanych w celu popełnienia przestępstwa - T. Białek

Materiały wideo z konferencji