• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport AMRON-SARFiN: Rynek kredytów mieszkaniowych w cieniu Covid-19
Wydarzenia
31.08.2020

Raport AMRON-SARFiN: Rynek kredytów mieszkaniowych w cieniu Covid-19

W II kwartale bieżącego roku wpływ epidemii Covid-19 na rynek mieszkaniowy był już wyraźnie widoczny. W obszarze finansowania zakupów kredytem mieszkaniowym zaobserwowano 20-procentowe spadki w ujęciu ilościowym i wartościowym w stosunku do ubiegłego kwartału. Liczba transakcji zakupu na rynku pierwotnym zmniejszyła się o 64%, ale ceny transakcyjne nie spadły. Przeciwnie, na większości dużych rynków mieszkaniowych widoczne były kwartalne wzrosty w granicach kilku procent. Zmiany na rynku cen najmu mieszkań były symboliczne.

Według najnowszego raportu AMRON-SARFiN, w obecnych warunkach trudno jest jeszcze ocenić całkowitą skalę wpływu pandemii koronawirusa na rynek. Zdaniem ekspertów Centrum AMRON można jednak powiedzieć, że do tej pory sprawdzają się przewidywania dotyczące perspektyw rozwoju sytuacji na rynku mieszkaniowym. Oczywistą konsekwencją pandemii okazał się przede wszystkim zdecydowany spadek zarówno liczby zawieranych transakcji, jak i udzielanych kredytów mieszkaniowych, co nie może dziwić ze względu na wprowadzone w drugim kwartale ograniczenia w ruchu osobowym. Według najnowszych danych, w II kwartale 2020 spadek transakcji na rynku pierwotnym wyniósł 64% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych przekroczyła natomiast poziom 45 tys. sztuk i była niższa od rezultatu poprzedniego kwartału o niecałe 20%.  Spadek łącznej wartości udzielonych kredytów wyniósł prawie 19%.  W ujęciu nominalnym, wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 13,472 mld zł, co oznacza spadek o 3,151 mld zł.  W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (II kwartał 2020/ II kwartał 2019) wyniki akcji kredytowej także okazały się słabsze. W II kwartale 2020 roku zawarto o 14 142 (czyli 23,84%) mniej umów kredytowych, natomiast ich wartość była niższa o 2,972 mld zł (18,07%) niż przed rokiem.

W związku ze wzrostem niepewności co do gospodarczych skutków epidemii COVID-19 banki już w marcu znacznie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. I mimo, że „lockdown” mamy już za sobą, a zainteresowanie mieszkaniami powoli rośnie, to nadal dostęp do kredytów mieszkaniowych jest trudniejszy. Kilka dużych banków zaostrzyło wymagania dotyczące minimalnego wkładu własnego, wzrosły marże kredytowe, zaostrzono kryteria udzielania kredytów dla osób prowadzących działalność gospodarczą i pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej. Z drugiej strony klienci wstrzymują się z zakupami w oczekiwaniu na dalszy rozwój sytuacji. Wszystkie te czynniki spowodowały, że już w kwietniu znacznie spadła zarówno liczba, jak i wartość nowo udzielonych kredytów -  mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.
Więcej w informacjach prasowych do pobrania.

Wsparcie budownictwa mieszkaniowego impulsem do przezwyciężenie kryzysu gospodarczego – Rada Przedsiębiorczości wzywa do działania
Rada Przedsiębiorczości wypracowała stanowisko w sprawie wsparcia obszaru budownictwa mieszkaniowego. W ocenie członków Rady, trudną dziś sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią covid-19 może przezwyciężyć systemowe wsparcie długoterminowych rozwiązań w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Szczególnie teraz Polska – wzorem innych krajów – powinna wykorzystać budownictwo mieszkaniowe jako jedno z najbardziej efektywnych kół zamachowych gospodarki. Jak wskazano w stanowisku – obszar ten w sposób bezpośredni i pośredni przysparza w Polsce ponad 8,4% PKB. Istnieje wysokie ryzyko, że widoczny już spadek aktywności deweloperskiej i osłabienie w obszarze kredytowania hipotecznego wynikające z gospodarczych skutków pandemii i konieczności prowadzenia ostrożnej polityki kredytowej, mogą ograniczyć ten potencjał. Systemowe wsparcie w obszarze mieszkalnictwa w dobie epidemii może natomiast okazać się dużą szansą dla naszej gospodarki nie tylko teraz, jako impuls do przezwyciężenia kryzysu, ale także długofalowo – poprzez stworzenie trwałego filara rozwoju gospodarczego i poprawę sytuacji mieszkaniowej polskich rodzin. Potrzebne jest interwencyjne działanie ze strony państwa – i o to apeluje Rada Przedsiębiorczości – przedstawiając konieczne do zrealizowania postulaty w zakresie spójnego i kompleksowego programu mieszkaniowego. Jako jedno z potrzebnych dziś działań interwencyjnych, Rada wskazuje program gwarancji BGK dla brakującego wkładu własnego w przypadku mieszkań kupowanych na własny użytek przez kredytobiorców.
Więcej w informacjach prasowych do pobrania.

Płatności zbliżeniowe w Polsce i Europie w dobie pandemii
W 2020 roku pandemia COVID-19 stała się najpoważniejszym katalizatorem coraz szerszego stosowania płatności zbliżeniowych. Wprowadzanie ograniczeń dotyczących dystansu społecznego wpłynęło bowiem na istotny wzrost liczby takich płatności. Mastercard odnotował nawet ich 40-procentowy przyrost w pierwszym kwartale br. W badaniu konsumenckim, które firma przeprowadziła w 19 krajach na całym świecie, prawie 8 na 10 konsumentów stwierdziło, że korzysta z płatności zbliżeniowych wymieniając bezpieczeństwo i czystość jako ich główne zalety. Wraz z zaufaniem do nowej technologii i wygodą, płatności zbliżeniowe są przecież wiele razy szybsze niż inne metody płatności, na naszych oczach kształtuje się nowy standard konsumencki.

Potwierdza to ‘Visa Back to Business Study’. Ankieta, którą przeprowadzono w czerwcu br. wśród sprzedawców i konsumentów w 8 krajach na całym świecie, wykazała, że połowa konsumentów nie chce już robić zakupów w sklepach, które nie oferują w pełni płatności zbliżeniowych. Badanie potwierdza, że pandemia spowodowała radykalne przejście do handlu cyfrowego, a jedną z najczęściej dokonywanych zmian przez konsumentów było korzystanie z płatności zbliżeniowych (48 proc.). Prawie 4/5 konsumentów (78 proc.) wprowadziło zmiany w sposobie płacenia za towary i usługi w celu ograniczenia kontaktu, a ponad 2/3 małych firm (67 proc.) przyjęło nowe podejście do handlu i płatności od początku trwania pandemii.
Więcej w informacjach prasowych do pobrania.

PENGAB na plusie pierwszy raz od pięciu miesięcy
W sierpniu Index Pengab odnotował wartość 4.1 pkt, m/m jest wyższy o 7.1 pkt. Pengab po raz pierwszy od pięciu miesięcy odnotował dodatnią wartość. Bieżący odczyt wskazuje na poprawę aktywności na rynku kredytów i dalszy spadek aktywności na rynku depozytów. Trzymiesięczne indeksy prognostyczne wybiórczo notują poprawę. Pogorszenie prognoz sześciomiesięcznych nastąpiło na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów inwestycyjnych. Jednak oznaki dalszego powolnego powrotu optymizmu widoczne są w sześciomiesięcznych prognozach sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju. Pomimo notowanych od czterech miesięcy wzrostów obecne odczyty nadal pozostają znacząco poniżej wartości notowanych przed okresem pandemii.

Materiały z konferencji prasowej

Plik do pobrania Raport AMRON-SARFiN, II kwartał 2020 r.
Plik do pobrania Stanowisko Rady Przedsiębiorczości
Plik do pobrania Płatności zbliżeniowe w Polsce i Europie w dobie pandemii
Plik do pobrania Monitor bankowy, sierpień 2020

Materiały audio

Plik mp3 Krzysztof Pietraszkiewicz
Plik mp3 Jacek Furga
Plik mp3 Tadeusz Białek
Plik mp3 Włodzimierz Kiciński