• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport BANKI 2023
Wydarzenia
25.04.2024

Raport BANKI 2023 - raport o sytuacji sektora bankowego

Prezentowane opracowanie jest kolejnym, trzydziestym pierwszym już, dorocznym raportem środowiska bankowego, oceniającym kondycję sektora bankowego w minionym roku, warunki ekonomiczne jego działania oraz szanse i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Raport tradycyjnie prezentuje wyniki sektora bankowego w minionym roku, uwarunkowania regulacyjne oraz ekonomiczne, w jakich przyszło działać bankom oraz perspektywy jego rozwoju na kolejny rok. Największa część raportu jest jednak tradycyjnie poświęcona wynikom ostatniego roku. Na wstępie trzeba jednak też zaznaczyć, że analiza sytuacji sektora bankowego była prowadzona na podstawie wstępnych danych, dostępnych w lutym 2024 r. To zastrzeżenie jest o tyle istotne, że w ostatnich latach wiele dużych banków dokonywało po zakończeniu roku bilansowego istotnych korekt, w zdecydowanej większości podnosząc poziom tworzonych rezerw i to wpływało finalnie na wynik sektora bankowego.

Jednak te decyzje były niekiedy podejmowane aż do połowy roku i dotyczyły niemal wyłącznie tej pozycji, a nie odniosły się w znaczącym stopniu do innych pozycji bilansowych czy wynikowych. Pod względem ekonomicznym przyszło bankom działać w 2023 r. ponownie w gorszych warunkach niż miało to miejsce rok wcześniej. Wprawdzie w trakcie roku gospodarka osiągnęła najgorszy punkt koniunktury w ostatnich miesiącach roku. następowała powolna jej poprawa, ale była ona na tyle wolna, że w skali całego roku wzrost gospodarczy wyniósł zaledwie 0,2%.

Oczekiwane ożywienie w IV kwartale minionego roku było znacznie wyższe niż faktycznie zrealizowane. Okazało się, że wielu obywateli wolało zwiększyć oszczędności, często naruszone w trakcie pandemii, kosztem zwiększonej bieżącej konsumpcji. Tempo wzrostu gospodarczego Polski w 2023 r. było wyraźnie niższe niż w dwóch poprzednich latach, gdy wyniosło ono odpowiednio 5,3% i 6,8%.

Pobierz plik Raport BANKI 2023