• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport Cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego
Wydarzenia
12.01.2022

Raport Cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego

Polecamy Państwa uwagdze kolejny raport grupy roboczej ZBP i Forum Technologii Bankowych, poświęcony tematyce cyfryzacji pocesu kredytu hipotecznego

COVID-19 trwale zmienił życie codzienne Polaków, jeszcze mocniej akcentując udział kanałów cyfrowych w wykonywaniu codziennych obowiązków. Stanowił on także swoiste wyzwanie dla banków, które dotychczas realizowały poszczególne etapy swoich procesów, zwłaszcza w obszarze kredytów hipotecznych, wyłącznie w kanałach tradycyjnych. Pandemia COVID-19 trwale ograniczyła możliwość bezpośredniego kontaktu pracowników banków z klientami, w celu minimalizacji ryzyka zachorowania.

Mając na względzie powyższe rozbieżności, powstała grupa robocza zrzeszająca przedstawicieli banków oraz podmiotów świadczących dla nich usługi, której nadrzędnym celem było wypracowanie propozycji, które umożliwiłyby, wykorzystując aktualną sytuację epidemiologiczną, wzmocnienie wykorzystania kanałów cyfrowych w działalności banków zorientowanej na oferowanie kredytów hipotecznych.

Zakresem objęto dwie inicjatywy: cyfryzację procesu kredytu hipotecznego oraz cyfryzację procesu ustanawiania zabezpieczeń i ryzyka kredytowego. W pracach grupy roboczej wzięli udział reprezentanci banków oraz firm technologicznych, członków Forum Technologii Bankowych. Podsumowaniem aktywności grupy, której pracami kierowali Wojciech Kapica (SMM Legal Maciak Mataczyński Czech Sikorski sp. j.) oraz Jakub Marcinkiewicz (Accenture), jest niniejszy raport poddający analizie prawnej inicjatywy, które narodziły się w toku prac, koncentrując się na barierach prawnych utrudniających wdrożenie ich w życie.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem!

do pobrania Raport Cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego