• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport InfoDOK: Rekordowo niska łączna kwota prób wyłudzeń
Wydarzenia
27.10.2022

Raport InfoDOK: Rekordowo niska łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w III kwartale 2022 r.

W zakresie przeciwdziałaniu przestępczości odnotowano bardzo dobre dane za III kwartał 2022 r. W międzybankowym Systemie DOKUMNETY ZASTRZEŻONE zastrzeżono aż 45,2 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Równolegle, choć odnotowano stosunkowo wysoką liczbę prób wyłudzeń kredytów (2,1 tys.) ale złożyły się one na wyjątkowo niską, łączną kwotę 47,7 mln zł. Związek Banków Polskich opublikował 51. Raport o dokumentach infoDOK.

W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, który jest ogólnopolską bazą skradzionych i zagubionych dokumentów prowadzoną przez sektor bankowy w celu ochrony przed wyłudzeniami z użyciem kradzionej tożsamości, w III kwartale br. zastrzeżono 45.240 dokumentów, a ich łączna liczba wynosi już ponad 2,25 mln szt.

W okresie lipiec-wrzesień 2022 r. odnotowano 2.089 prób wyłudzeń na łączną kwotę 47,7 mln zł. Pomimo utrzymywania się dosyć wysokiej liczby prób ich łączna kwota jest rekordowo niska. – dotychczasowe minimum (51,7 mln zł w IV kwartale 2018 r.) zostało pobite o niemal 7,6%.

Warto podkreślić, że najwyższa próba wyłudzenia dotyczyła 6 mln zł (woj. mazowieckie). W przeszłości kilkukrotnie zdarzały się próby dot. kwot przekraczających kilkanaście czy nawet dwadzieścia milionów zł. Łącznie odnotowano tylko 4 próby wyłudzeń na kwotę przekraczającą 1 mln zł. To już trzeci kwartał z rzędu, w którym widać tak stosunkowo pozytywne dane – powiedział Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Zwrot kosztów korzystania z kapitału
W dniu 12 października 2022 r. odbyła się rozprawa w sprawie C-520/21 dotyczącej zwrotu kosztów kapitału. W sprawie C-520/21 sąd polski, który zadał pytanie prejudycjalne, dąży do potwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości, że w razie abuzywności klauzul zawartych w umowie o kredyt frankowy i nieważności tej umowy, strony mogą żądać zwrotu wyłącznie nominalnych kwot, które zapłaciły w wykonaniu umowy.

Więcej informacji na ten temat oraz informacje prasowe tutaj.

Pengab: Sezonowa poprawa nastrojów 
We październiku Index Pengab odnotował wartość 18.4 pkt, m/m jest wyższy o 10.9 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 14.2 pkt. do poziomu 16.3 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 7.6 pkt. uzyskując wartość 20.5 pkt. W październiku większość indeksów odnotowała m/m poprawę wartości, jednak są to „odbicia” od historycznych minimów. Aktywność klientów na rynku kredytów jest na rekordowo niskim poziomie, bez perspektywy na szybką poprawę. Jednocześnie obserwowana jest słabnąca dynamika zainteresowania klientów produktami depozytowymi. Nadal obserwowana jest rekordowo negatywna perspektywa sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.

Pobierz plik Wyniki banków w III kw. 2022 r. - prezentacja
Pobierz plik Raport InfoDOK, III kwartał 2022
Pobierz plik Raport InfoDOK - informacja prasowa
Pobierz plik Monitor bankowy, październik 2022

Materiały audio

Pobierz plik mp3 Wyniki banków w III kw. 2022 r. - K. Pietraszkiewicz
Pobierz plik mp3 Zwrot kosztów korzystania z kapitału - T. Białek
Pobierz plik mp3 Raport InfoDOK - G. Kondek
Pobierz plik mp3 Monitor bankowy, koniunktura bankowa - M. Idzik
Pobierz plik mp3 Q&A - K. Pietraszkiewicz, T. Białek

Materiały wideo

Związek Banków Polskich wyraża zgodę na używanie nagrań audio i wideo w całości lub we fragmentach z podaniem informacji na temat źródła

Wyniki banków w III kw. 2022 r. - Krzysztof Pietraszkiewicz


Zastąpienie wskaźnika WIBOR - Tadeusz Białek


Raport InfoDOK, III kw. 2022 - Grzegorz Kondek


Zapowiedź konferencji IT@Bank 2022 - Włodzimierz Kiciński