• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport NetB@nk II kw. 2023
28.09.2023

Raport NetB@nk Q2/2023: Drugi kwartał z utrzymującym się wzrostem liczby aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych

Liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych wynosi obecnie 20,6 mln. W porównaniu do I kwartału 2023 roku oznacza to wzrost na poziomie powyżej 2% oraz 14% w odniesieniu do II kwartału 2022 roku. W II kwartale br. zanotowano nieznaczny spadek liczby klientów aktywnie korzystających z bankowości internetowej i przynajmniej raz w miesiącu logujących się do niej. Obecnie takich użytkowników jest 22,5 mln.

W II kwartale 2023 r. nastąpił znaczny – 5% wzrost liczby aktywnych klientów mobile only. Wśród ponad 20 mln klientów indywidualnych aktywnie korzystających z bankowości mobilnej, ponad 14 mln użytkowników możemy nazwać mobile only. Oznacza to, że 70% użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.
 
W odniesieniu do liczby transakcji rozliczanych w systemie Express Elixir, II kwartał przyniósł kolejny znaczący procentowy wzrost – odnotowano blisko 88 milionów sztuk, co stanowi wzrost o 17,5% przelewów natychmiastowych. W porównaniu z danymi za II kwartał 2022 roku, wzrost ten wyniósł prawie 62%. Do wartości 48 mld złotych wzrosła wartość obrotów tego systemu.
 
Z prezentowanego raportu wynika, że wzrosła liczba rachunków klientów indywidualnych z dostępem do usług bankowości elektronicznej i wyniosła w II kwartale 2023 r. ponad 42,5 mln.
 
W świecie polskiej bankowości internetowej i aplikacji mobilnych stale wprowadzane są innowacje, które sprawiają, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla klientów. Proponowane rozwiązania są dostosowywane do potrzeb użytkowników, sprawdzane pod kątem intuicyjności obsługi, jak i bezpieczeństwa. Stały wzrost liczby klientów korzystających z bankowości elektronicznej oraz aplikacji mobilnych jest dowodem na to, że Polacy coraz chętniej wykorzystują możliwości, jakie oferuje nowoczesna bankowość. Obecnie liczba osób aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej wynosi 22,5 mln użytkowników, a blisko 92% z nich korzysta z bankowej aplikacji mobilnej – mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
 
W stosunku do kwartału poprzedzającego nieznacznie spadła liczba klientów sektora MŚP posiadających rachunki bankowe z dostępem do bankowości internetowej. Jest ich obecnie blisko 3,5 mln. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku osiągnęła poziom blisko 2,5 mln, co stanowi blisko 70% wszystkich klientów MŚP.

W II kwartale 2023 r. odnotowano spadek średniej wartości przelewu klienta z sektora MŚP. Wartość przelewu na koniec I kwartału br. wynosiła 6738 zł, obecnie to 6154 zł.

Z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej wynika, że w odniesieniu do I kwartału br., drugi kwartał przyniósł niewielki spadek liczby transakcji w systemie Elixir oraz znaczny wzrost ich wartości – na poziomie 5%. W porównaniu z I kwartałem 2023 roku, w systemie Express Elixir kolejny raz zanotowano wzrost liczby transakcji – o blisko 17,5%, z kolei ich wartości o 11%.
 
Dane za II kwartał 2023 roku dotyczące transakcji przeprowadzonych w systemie Euro Elixir wskazują na wzrost liczby transakcji o 5%. Ich liczba wyniosła 13 mln. Tendencja wzrostowa dotyczy również wartości dokonywanych operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir. W II kwartale 2023 roku osiągnięto wynik na poziomie 90 mld euro, co stanowi 4,5% wzrost w zestawieniu z wynikami I kwartału 2023.
 
 
Pengab: We wrześniu wzrosło zainteresowanie kredytami dla przedsiębiorstw
We wrześniu Index Pengab odnotował wartość 24.8 pkt, m/m jest niższy o 5.1 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 9.3 pkt. do poziomu 23.2 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 1.1 pkt. uzyskując wartość 26.3 pkt. We wrześniu m/m zaobserwowano spadek aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz wzrost na rynku kredytów mieszkaniowych inwestycyjnych, a także obrotowych. Wzrosła m/m aktywność klientów na rynku depozytów. Prognozy dla rynku kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych oraz obrotowych są optymistyczne. Wrześniowy odczyt ujawnia m/m pogorszenie wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych.
 
Więcej w materiałach prasowych poniżej.

Pobierz plik Raport NetB@nk, II kwartał 2023
Pobierz plik Informacja prasowa - Raport NetB@nk, II kw. 23
Pobierz plik Monitor bankowy, wrzesień 2023

Materiały audio z konferencji

Pobierz plik mp3 Kwestia przedłużenia wakacji kredytowych (T. Białek)
Pobierz plik mp3 Bezpieczny Kredyt 2% - najnowsze dane (A. Wachnicka)
Pobierz plik mp3 Raport NetB@nk za II kwartał 2023 roku (W. Kiciński)
Pobierz plik mp3 Monitor bankowy, wrzesień 2023 (M. Idzik)
Pobierz plik mp3 Q&A

Materiały wideo