• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport NetB@nk III kw 2023
Wydarzenia
20.12.2023

Raport NetB@nk: III kwartał z dalszym wzrostem aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych

Najnowszy raport NetB@nk, przygotowany przez Związek Banków Polskich, potwierdza stale rosnącą popularność bankowości elektronicznej w Polsce. W III kwartale 2023 nastąpił znaczący wzrost liczby aktywnych klientów mobile only – aż o 4%, a łączna liczba użytkowników aplikacji mobilnych przekroczyła 21 milionów. Duże zainteresowanie bankowością mobilną wynika między innymi z wygody, łatwości obsługi i udogodnień, jakie oferują aplikacje bankowe.

Liczba klientów indywidualnych posiadających dostęp do usług bankowości internetowej zanotowała wzrost o 0,2% w stosunku do poprzedniego kwartału, osiągając 42,5 mln umów na koniec III kwartału 2023 r. Liczba aktywnych klientów indywidualnych bankowości internetowej wyniosła 22,5 mln, co stanowi niewielki wzrost o 0,1%.

W sektorze MSP także widać rosnącą liczba klientów bankowości elektronicznej, co świadczy o postępującej cyfryzacji przedsiębiorstw. Obecnie już 3,5 mln klientów sektora MSP posiada dostęp do bankowości internetowej, co oznacza wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. Podobny poziom wzrostu odnotowano również porównując liczbę aktywnych klientów tego sektora, których na koniec III kwartału 2023 było blisko 2,5 mln, co stanowi 70% wszystkich klientów MSP i wzrost o 0,3% w stosunku do poprzedniego kwartału.

Największy wzrost, wynoszący 3%, odnotowano wśród aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych. Łącznie mamy już 21,2 mln takich klientów. Wzrosła również liczba aktywnych użytkowników korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnych (mobile only) o 4%, osiągając niemal 15 mln. To oznacza, że 71% użytkowników bankowości mobilnej loguje się co najmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej, nie korzystając równocześnie z bankowości internetowej. Tak duży odsetek klientów mobile only świadczy o zmieniających się preferencjach użytkowników, kierujących się w stronę bardziej intuicyjnych i dostępnych rozwiązań, jakie oferuje bankowość mobilna.

W kontekście płatności bezgotówkowych, dane za III kwartał 2023 r. wskazują na niewielki spadek liczby komunikatów i wartości obrotów w systemie Elixir w porównaniu do II kwartału tego samego roku. Natomiast w systemie Express Elixir zaobserwowano znaczny wzrost zarówno liczby transakcji, jak i wartości obrotów. Obie te wartości zanotowały przyrost na poziomie blisko 10% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jednocześnie zauważono wyraźny spadek w wartości operacji rozliczanych w systemie Euro Elixir, która w III kwartale 2023 r. wyniosła 86 mld euro, co stanowi spadek na poziomie ok. 4% w stosunku do II kwartału 2023 r.
– Po raz kolejny obserwujemy znaczący wzrost w segmencie mobile only. Wyniki za III kwartał 2023 roku potwierdzają stale rosnące zainteresowanie Polaków aplikacjami mobilnymi, dzięki którym mogą zarządzać swoimi finansami. Liczba użytkowników korzystających wyłącznie z mobilnych aplikacji przekroczyła już 21 milionów. To zjawisko jest rezultatem nie tylko zmieniających się uwarunkowań i preferencji klientów, ale również rosnącej atrakcyjności aplikacji mobilnych banków, które oferują dodatkowe usługi niedostępne w bankowości internetowej – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Rok Edukacji Ekonomicznej coraz bliżej
Na początku stycznia 2024 r. rozpoczyna się Rok Edukacji Ekonomicznej – ustanowiony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Z inicjatywą wystąpiło pięć największych organizacji społecznych, realizujących pozaformalną działalność edukacyjną w zakresie wiedzy ekonomicznej, w tym finansowej. Porozumienie zostało zawarte przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundację GPW, Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundację Rodziny Czepczyńskich oraz Związek Harcerstwa Polskiego. Ta decyzja jest wyrazem zobowiązania do rozwijania świadomości ekonomicznej w społeczeństwie i wsparcia dla szeroko zakrojonych działań edukacyjnych w nadchodzącym roku.

Senat RP ustanowił rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, dostrzegając kluczową rolę, jaką odgrywa edukacja z dziedziny ekonomii – jest to istotny element zarówno w codziennym życiu Polek i Polaków, jak i w efektywnym budowaniu rozwoju i wzmacnianiu potencjału gospodarczego państwa. Decyzja o ustanowieniu jest formą docenienia wysiłków tysięcy osób i instytucji, które na przestrzeni ostatnich 100 lat angażowały się w popularyzowaniu i przekazywanie ważnej wiedzy z zakresu ekonomii.

Rok Edukacji Ekonomicznej to także ważne wsparcie dla procesu wdrażania nowego przedmiotu ekonomicznego do szkół ponadpodstawowych – Biznes i zarządzanie – oraz Krajowej Strategii Edukacji Finansowej. W ramach REE planowane są m.in. ogólnopolskie lekcje online prowadzone przez czołowe postacie ze świata nauki, seminaria tematyczne, wystawa okolicznościowa o historii edukacji ekonomicznej, konkursy.

Pengab: Poprawa koniunktury na rynku kredytów
W grudniu Index Pengab odnotował wartość 23.2 pkt, m/m jest wyższy o 7.2 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 5.3 pkt. do poziomu 24.3 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 9.1 pkt. uzyskując wartość 22.1 pkt. W grudniu m/m zaobserwowano zdecydowany wzrost aktywności klientów na rynku kredytów zarówno dla klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Wzrosła także m/m aktywność klientów indywidualnych na rynku depozytów bieżących. Grudniowy odczyt ujawnia m/m brak zmian w odczytach sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw. Przewidywania pozytywne równoważą się z opiniami negatywnymi.

Pobierz plik Raport NetB@nk, III kwartał 2023
Pobierz plik Raport NetB@nk, III kwartał 2023 - informacja prasowa
Pobierz plik Podsumowanie roku w bankowości - prezentacja
Pobierz plik Bezpieczny Kredyt 2%, Wakacje kredytowe - prezentacja
Pobierz plik Rok Edukacji Ekonomicznej - informacja prasowa
Pobierz plik Rok Edukacji Ekonomicznej - prezentacja
Pobierz plik Monitor bankowy grudzień 2023

Materiały audio z konferencji

Pobierz plik mp3 Podsumowanie roku w bankowości (T. Białek)
Pobierz plik mp3 Wakacje kredytowe, Bezpieczny Kredyt 2% - informacje, dane (A. Wachnicka)
Pobierz plik mp3 Raport NetB@nk - informacje dot. bankowości elektronicznej i mobilnej w III kwartale 2023 (W. Kiciński)
Pobierz plik mp3 Rok Edukacji Ekonomicznej (B. Kublik)
Pobierz plik mp3 Monitor bankowy, grudzień 2023 (M. Idzik)
Pobierz plik mp3 Q&A

Materiały wideo