• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport NetB@nk Q2/2021
Wydarzenia
30.09.2021

Raport NetB@nk Q2/2021: Drugi kwartał 2021 z dużymi wzrostami w obszarze bankowości mobilnej i segmencie płatności natychmiastowych

Nowoczesne usługi bankowe są szybkie, wygodne i bezpieczne. Zainteresowanie nimi stale wzrasta, a banki nieustannie rozwijają swoją ofertę, dostosowując się do oczekiwań klientów, które zmieniły się wraz z wywołanym przez pandemię Covid-19 postępującym procesem cyfryzacji i zmianą nawyków płatniczych Polaków. W drugim kwartale 2021 r. stabilnie rosła aktywność klientów banków w zdalnych kanałach dostępu, a największe wzrosty odnotowano w obszarze bankowości mobilnej i segmencie płatności natychmiastowych -  podaje Związek Banków Polskich w najnowszym raporcie „NetB@ank – bankowość internetowa i mobilna, płatności bezgotówkowe”.

Pandemia koronawirusa przyspieszyła digitalizację bankowości – była katalizatorem, który zdynamizował wdrożenie i upowszechnienie kolejnych usług wykorzystujących potencjał nowych technologii. Procesy mające usprawnić korzystanie z usług bankowych toczyły się już wcześniej – banki widząc potrzebę na rynku, dążyły do zapewnienia klientom nowoczesnych rozwiązań.

Liczba umów bankowości elektronicznej sukcesywnie wzrasta. Na koniec II kwartału tego roku, klienci indywidualni mieli podpisanych prawie 38,5 mln umów bankowości elektronicznej, czyli o 0,6% więcej niż w I kwartale. Nieustająco rośnie także liczba klientów aktywnie korzystających z e-bankowości. W ostatnim kwartale ich liczba wzrosła o 2,3% i obecnie jest już ponad 20 mln klientów, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do serwisów transakcyjnych za pomocą komputera. 

Największy wzrost można zaobserwować jednak w segmencie bankowości mobilnej. W II kwartale 2021 roku o 4% wzrosła liczba aktywnych użytkowników aplikacji bankowych. Na koniec kwartału było więc ponad 15 mln klientów bankujących z poziomu urządzeń mobilnych, czyli o 17% więcej niż w II kwartale 2020 roku. Co ciekawe, największą procentową zmianą, jaka miała miejsce w II kwartale bieżącego roku, jest wzrost o 13% liczby aktywnych klientów korzystających tylko z bankowości mobilnej – jest ich już 8,2 mln.  Tym samym, dla ponad połowy  (54%) aktywnych użytkowników bankowości mobilnej jest to podstawowy sposób korzystania z bankowości elektronicznej. 

W segmencie klientów MSP w II kwartale tego roku nie nastąpiły znaczące zmiany w odniesieniu do I kwartału br. Liczba klientów MSP posiadających dostęp do bankowości elektronicznej wyniosła niespełna 3 miliony – jest to stan podobny do kwartału poprzedniego. Spośród klientów MSP ponad 2,1 miliona użytkowników aktywnie korzysta z bankowości internetowej – wzrost aktywnych klientów w stosunku do I kwartału wyniósł prawie 0,8%, a w odniesieniu do tego samego okresu rok wcześniej (9,5%).

Według danych z raportu w II kwartale 2021 r. wzrosła także liczba i wartość transakcji bezgotówkowych w systemach Krajowej Izby Rozliczeniowej. Największą dynamikę zmian odnotowano w systemie transakcji natychmiastowych Express Elixir. Liczba transakcji zwiększyła się o 28,2% a ich wartość o 21,2% w odniesieniu do I kwartału 2021 roku. Istotne wzrosty nastąpiły również w systemie Euro Elixir, realizującym przelewy w europejskiej walucie. W porównaniu do I kwartału 2021 roku  liczba komunikatów wzrosła o 11,5%, a wartość realizowanych płatności zwiększyła się o 18,4%. . 

– Wartą uwagi jest zaobserwowana dynamika wzrostu w segmencie mobile only. Wyniki z II kwartału 2021 pokazują ponowny, skokowy wzrost o niemal milion nowych użytkowników i mogą zwiastować   kontynuację trendu wzrostowego w kolejnych miesiącach. Bankowość mobilna jest wygodnym rozwiązaniem, które zawsze jest w zasięgu ręki, dlatego nie mam wątpliwości, że w przyszłości liczba użytkowników mobile only będzie jeszcze większa niż obecnie – powiedział Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes zarządu Związku Banków Polskich.

Polski student w cyberprzestrzeni – aktywny ale niedostatecznie wyedukowany 
3 na 4 studentów przyznaje, że zdarza im się stosować takie samo hasło do różnych kont np. bankowości, mediów społecznościowych i poczty elektronicznej. Ponad 30% badanych przyznaje, że nie posiada zainstalowanego antywirusa na smartfonie, co może znacząco ułatwić cyberprzestępcom przejęcie kontroli nad telefonem. O niektórych zasadach bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni młodzi Polacy pamiętają, ale i tak ich konsekwentna edukacja w tym zakresie jest niezbędna – ostrzega Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości przy okazji kolejnej edycji Raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2021/2022.

Jednym ze skutków pandemii dla polskich studentów stała się konieczność jeszcze większej obecności w przestrzeni cyfrowej. Do dobrze znanych i lubianych aktywności w mediach społecznościowych czy szeroko pojętej rozrywki dołączyła realizacja toku studiów. Bez względu na czynniki organizacyjne czy społeczne, kluczowym wyzwaniem pozostają aspekty techniczne. Z jednej strony dotyczy to stabilności połączenia internetowego, ale z drugiej kompetencji cyfrowych, w zakresie korzystania z różnych narzędzi i tak istotnych właściwych postaw w obszarze cyberbezpieczeństwa. A z nimi niestety, mimo tego, że studenci w zasadzie cały czas są online, wciąż nie jest najlepiej. Więcej w informacji prasowej poniżej.

Pengab: Wrzesień poniżej oczekiwań
We wrześniu Index Pengab odnotował wartość 13.3 pkt, m/m jest niższy o 11.1 pkt. To odczyt wyraźnie poniżej oczekiwań formułowanych w poprzednich miesiącach. Indeks prognostyczny m/m spadł o 8.6 pkt. do poziomu 16.0 pkt., a indeks ocen obniżył swoją wartości m/m o 13.7 do poziomu 10.5 pkt. We wrześniu odnotowano spadek dynamiki aktywności klientów na rynku bankowym. Wyjątek stanowi rynek kredytów inwestycyjnych. Indeksy prognoz trzymiesięcznych aktywności klientów na rynku bankowym wskazują na możliwe dalsze osłabienie aktywności klienckiej. We wrześniu czwarty miesiąc z rzędu  zaobserwowano pogorszenie odczytu indeksów prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Pobierz plik Raport NetB@nk, II kw. 2021
Pobierz plik Informacja prasowa - Raport NetB@nk
Pobierz plik Informacja prasowa - Polski student w cyberprzestrzeni
Pobierz plik Monitor Bankowy, wrzesień 2021

Materiały audio z konferencji

Pobierz plik mp3 Raport NetB@nk, II kw. 2021 - Włodzimierz Kiciński
Pobierz plik mp3 Polski student w cyberprzestrzeni - Michał Polak
Pobierz plik mp3 Cyberbezpieczeństwo - Piotr Balcerzak
Pobierz plik mp3 Monitor bankowy - Marcin Idzik
Pobierz plik mp3 Q&A - Krzysztof Pietraszkiewicz