• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport NetBank Q3-2021
Wydarzenia
22.12.2021

Konferencja prasowa: Rośnie wykorzystanie kanałów bankowości mobilnej

Przynajmniej raz w miesiącu z bankowości internetowej aktywnie korzysta blisko 21 mln Polaków. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba ta wzrosła o prawie 7,3%. Rośnie również liczba aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych. To główne wnioski z raportu NetB@nk za III kwartał 2021 roku.

Polacy coraz chętniej korzystają z bankowości mobilnej. Końcówka III kwartału przyniosła wzrost o 5% w stosunku do poprzedniego okresu. Jednak, gdy spojrzymy na III kwartał 2020 roku, to progres jest bardzo duży – różnica wynosi prawie 16%. 

Ile wynosi średnia wartość przelewu klienta indywidualnego w Polsce? W III kwartale 2021 roku to 898,35 złotych. Jest to spadek w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku o prawie 4,3%. Spadła również średnia liczba przelewów aktywnego użytkownika bankowości internetowej. W III kwartale było to 5,77 przelewu w stosunku do I kwartału, w którym średnia wynosiła 6,39 przelewu.

Liczba rachunków klientów indywidualnych, na których istnieje możliwość korzystania z usług bankowości internetowej, wynosi 38,7 mln. Dodać należy, że według danych GUS z października 2021 roku, liczba mieszkańców naszego kraju wnosi 38,162 mln ludzi.  

Bardzo dobrze rozwija się bankowość internetowa w sektorze MŚP. W III kwartale aż 3,2 mln klientów posiadało dostęp do usług bankowości cyfrowej. To wzrost o 6% w porównaniu do ubiegłego kwartału. Ile jest aktywnie korzystających z bankowości internetowej przedsiębiorców? Według Raportu NetB@nk, ponad 2,3 mln przedsiębiorców ułatwia sobie prowadzenie działalności w ten sposób. To wzrost o 19% w stosunku do III kwartału 2020 roku. Średnia wartość przelewu wyniosła 5185 złotych i była wyższa o prawie 500 złotych w stosunku do II kwartału 2020 roku. 

Raport NetB@nk pokazuje, że w Polsce nieustannie rośnie liczba klientów bankowych aplikacji mobilnych. W III kwartale nastąpił wzrost aktywnych użytkowników tego segmentu usług bankowych. Jest ich już prawie 16 mln. W III kwartale 2020 roku była to liczba 13,7 mln użytkowników.

Raport i więcej informacji w materiałach na dole strony.

Banki apelują o zmianę zasad gromadzenia środków w BFG  
Środowisko bankowe postuluje, aby połowa wpływów z podatku od niektórych instytucji finansowych płaconego przez banki trafiała do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Aktualna sytuacja finansowa sektora bankowego i ograniczone perspektywy jej poprawy nie uzasadniają wzrostu składki na BFG w 2022 r. Dlatego banki zwracają się do Rady BFG z prośbą o utrzymanie stawek z 2021 roku, a do Ministra Finansów o zainicjowanie prac legislacyjnych zmierzających do obniżenia docelowego poziomu środków gromadzonych w poszczególnych funduszach BFG oraz zasilenie ich częścią środków pobieranych w ramach tzw. podatku bankowego. 

Aktualna sytuacja finansowa sektora bankowego oraz ograniczone perspektywy jej poprawy w najbliższej przyszłości, zwłaszcza w świetle obserwowanych oznak spowolnienia gospodarczego na świecie, uzasadniają skierowanie do Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prośby o utrzymanie niższego poziomu stawek opłat banków do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w 2022 r.

Sektor bankowy w Polsce, będąc bardzo efektywnym pod względem relacji kosztów do przychodu, cechuje się jednocześnie bardzo niską rentownością na skutek istniejących w naszym kraju bardzo wysokich obciążeń regulacyjnych stosowanych wobec banków.

Więcej w materiałach na dole strony.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (wyłączenia spod egzekucji rolnej)
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego została uchwalona w związku z inicjatywą ustawodawczą Senatu, podjętą na skutek petycji indywidualnej obywatela. Przedmiotem petycji był wniosek o „przeniesienie” przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji do kodeksu postępowania cywilnego do aktu rangi ustawowej. 

ZBP, co do zasady, nie kwestionuje celu ustawy, to jest określenia listy przedmiotów wyłączonych spod egzekucji na poziomie ustawy. 

ZBP zwraca jednak uwagę, iż sektor bankowy nieustannie od kilku lat sygnalizuje, iż ww. przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości stanowią istotną barierę dla rolników indywidulnych w dostępie do finansowania.

Więcej w materiałach na dole strony.

Rządowy projekt ustawy antylichwiarskiej
W dniu 30 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Projekt ma na celu m.in. obniżenie limitu maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytów i pożyczek. 

Zdaniem Związku Banków Polskich przepisy ustawy nie zrealizują zakładanego przez Rząd celu, jakim jest wyeliminowanie zjawiska lichwy. W rzeczywistości przepisy ustawy w żaden sposób nie ograniczą działalności podmiotów działających w szarej strefie (tzw. mafie mieszkaniowe, działalność lichwiarska), wykorzystujących przymusowe położenie konsumentów. Przepisy te dotkną za to wszystkich kredytodawców legalnie działających na rynku consumer finance. 

Proponowany projekt nie uwzględnia realnych kosztów kapitału, kosztów operacyjnych związanych z udzielaniem oraz obsługą kredytów, kosztów zabezpieczenia ryzyka, a także nie uwzględnia obciążeń nałożonych na sektor bankowy związanych z podatkiem bankowym i opłatami wnoszonymi na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Więcej w materiałach na dole strony.

Pengab: W grudniu rynek kredytowy spowalnia
Grudniowy pomiar indeksu PENGAB wyniósł 18,4 pkt. Pogorszył się również wskaźnik prognoz, oceny kredytów osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Grudzień przyniósł również pogorszenie odczytów sześciomiesięcznych na rynku kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych. Poprawa nastąpiła zaś w obszarze lokat długoterminowych klientów indywidualnych, kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw (6 pkt. m/m) oraz kredytów obrotowych (1 pkt. m/m). Ankietowani bankowcy wyraźnie lepiej oceniają mijający 2021 rok. Jako dobry lub bardzo dobry ocenia go prawie 60 procent badanych (r/r plus 55 p.p.). 64 procent ankietowanych twierdzi, iż mijający rok był lepszy dla bankowości niż poprzedni. Warto zauważyć, iż głównymi czynnikami, które wpływają negatywnie na sektor są kwestia kredytów walutowych, obciążenia podatkowe sektora bankowego oraz poziom centralnych stóp procentowych.

Więcej w materiałach na dole strony.

Pobierz plik Raport NetB@nk, III kwartał 2021
Pobierz plik Informacja prasowa - Raport NetB@nk, III kwartał 2021
Pobierz plik Banki apelują o zmianę zasad gromadzenia środków w BFG
Pobierz plik Wyłączenia spod egzekucji rolnej
Pobierz plik Rządowy projekt ustawy antylichwiarskiej
Pobierz plik Monitor bankowy - grudzień 2021
Pobierz plik Rosnący trend płatności bezgotówkowych na polskich wsiach

Materiały audio z konferencji

Pobierz plik mp3 Podsumowanie roku 2021 - K. Pietraszkiewicz
Pobierz plik mp3 Raport NetB@nk, III kwartał 2021 - W. Kiciński
Pobierz plik mp3 Wyłączenia spod egzekucji rolnej - T. Białek
Pobierz plik mp3 Banki apelują o zmianę zasad gromadzenia środków w BFG
Pobierz plik mp3 Uwaga na oszukańcze linki w wiadomościach SMS
Pobierz plik mp3 Koniunktura bankowa i podsumowanie roku - M. Idzik
Pobierz plik mp3 Q&A